Праћење реализације наставног процеса – шема процеса

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Извештаји о самовредновању

Извештај о самовредновању Стоматолошког факултета Универзитета у Београду децембар 2023.  

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Извештај о самовредновању студијског програма Интегисаних студија стоматологије децембар 2019.  

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Извештај о самовредновању Стоматолошког факултета Универзитета у Београду децембар 2019. ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
Извештај о самовредновању Стоматолошког факултета Универзитета у Београду  

новембар 2017.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Извештај о самовредновању студијског програма ОСС Зубни техничар протетичар децембар 2015.  

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Извештај Комисије за акредитацију и проверу квалитета о спољашњој провери осигурања квалитета Стоматолошког факултета Универзитета у Београду – фебруар  

фебруар 2013.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Извештај о самовредновању Стоматолошког факултета Универзитета у Београду мај 2012.  

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Акциони план Стоматолошког факултета за период 2014/15 – 2017/18

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Акциони план Стоматолошког факултета за период 2018/19- 2020/21 године

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Докторске студије

Извештај о квалитету наставног процеса у школској 2016/17, 2017/18 и 2018/19 години – резултати студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника

Интегрисане студије

 

 

 

Основне струковне студије Орална хигијена

Основне струковне студије Зубни техничар протетичар

 

 

 

Статистичка анализа проходности у школској 2013/14 години – Интегрисане студије

фебруар 2015. године

Проходност на испитима у школској 2013/14 години
Табела 1
Проходност у првом испитном року у току 2013/14 школске године
Табела 2
Праћење генерација студената по студијском програму у школској 2013/14 години
Табела 3
Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије

 

Статистичка анализа проходности у школској 2014/15 години – Интегрисане и Основне струковне студије

10. 3. 2016.

Проходност на испитима у школској 2014/15 години
Табела 1
Проходност у првом испитном року у току 2014/15 школске године
Табела 2
Праћење генерација студената по студијском програму у школској 2014/15 години
Табела 3
Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије
ОСС Орална хигијена ОСС Орална хигијена ОСС Орална хигијена
ОСС Зубни техничар протетичар ОСС Зубни техничар протетичар ОСС Зубни техничар протетичар

Извештај о статистичкој анализи проходности у школској 2014/15 години

Статистичка анализа проходности у школској 2015/16 години – Интегрисане и Основне струковне студије

27. 10. 2016.

Проходност на испитима у школској 2015/16 години
Табела 1
Проходност у првом испитном року у току 2015/16 школске године
Табела 2
Праћење генерација студената по студијском програму у школској 2015/16 години
Табела 3
Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије
ОСС Орална хигијена ОСС Орална хигијена ОСС Орална хигијена
ОСС Зубни техничар протетичар ОСС Зубни техничар протетичар ОСС Зубни техничар протетичар

 

Статистичка анализа проходности у школској 2016/17 години – Докторске, Интегрисане и Основне струковне студије

Проходност на испитима у школској 2016/17 години

Табела 1

Проходност у првом испитном року у току 2016/17 школске године

Табела 2

Праћење генерација студената по студијском програму у школској
2016/17 годиниТабела 3
Докторске студије Докторске студије Докторске студије
Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије
ОСС Орална хигијена ОСС Орална хигијена ОСС Орална хигијена
ОСС Зубни техничар протетичар ОСС Зубни техничар протетичар ОСС Зубни техничар протетичар

 

Статистичка анализа проходности у школској 2017/18 години – Докторске, Интегрисане и Основне струковне студије

Проходност на испитима у школској 2017/18 години

Табела 1

Проходност у првом испитном року у току 2017/18 школске године

Табела 2

Праћење генерација студената по студијском програму у школској
2017/18 годиниТабела 3
Докторске студије Докторске студије Докторске студије
Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије
ОСС Орална хигијена ОСС Орална хигијена ОСС Орална хигијена
ОСС Зубни техничар протетичар ОСС Зубни техничар протетичар ОСС Зубни техничар протетичар

 

Статистичка анализа проходности у школској 2018/19 години – Докторске, Интегрисане и Основне струковне студије

Проходност на испитима у школској 2018/19 години

Табела 1

Проходност у првом испитном року у току 2018/19 школске године

Табела 2

Праћење генерација студената по студијском програму у школској
2018/19 годиниТабела 3
Докторске студије Докторске студије Докторске студије
Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије
ОСС Орална хигијена ОСС Орална хигијена ОСС Орална хигијена
ОСС Зубни техничар протетичар ОСС Зубни техничар протетичар ОСС Зубни техничар протетичар

Статистичка анализа проходности у школској 2019/20 години – Интегрисане и Основне струковне студије

Проходност на испитима у школској 2019/20 години

Табела 1

Проходност у првом испитном року у току 2019/20 школске године

Табела 2

Праћење генерација студената по студијском програму у школској
2019/20 годиниТабела 3
Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије Интегрисане академске студије стоматологије
ОСС Орална хигијена ОСС Орална хигијена ОСС Орална хигијена
ОСС Зубни техничар протетичар ОСС Зубни техничар протетичар ОСС Зубни техничар протетичар

Статистичка анализа проходности у школској 2020/21 години – Интегрисане и Основне струковне студије

Проходност на испитима у школској 2020/21 години

Табела 1

Проходност у првом испитном року у току 2020/21 школске године

Табела 2

Праћење генерација студената по студијском програму у школској
2020/21 годиниТабела 3

Интегрисане академске студије стоматологије

Интегрисане академске студије стоматологије

Интегрисане академске студије стоматологије

ОСС Зубни техничар протетичар

ОСС Зубни техничар протетичар

ОСС Зубни техничар протетичар

Статистичка анализа проходности у школској 2021/22 години – Интегрисане и Основне струковне студије

Проходност на испитима у школској 2021/22 години

Табела 1

Проходност у првом испитном року у току 2021/22 школске године

Табела 2

Праћење генерација студената по студијском програму у школској
2021/22 годиниТабела 3

Интегрисане академске студије стоматологије

Интегрисане академске студије стоматологије

Интегрисане академске студије стоматологије

ОСС Зубни техничар протетичар

ОСС Зубни техничар протетичар

ОСС Зубни техничар протетичар

Статистичка анализа проходности у школској 2022/23 години – Интегрисане и Основне струковне студије

Проходност на испитима у школској 2022/23 години

Табела 1

Проходност у првом испитном року у току 2022/23 школске године

Табела 2

Праћење генерација студената по студијском програму у школској
2022/23 години Табела 3

Интегрисане академске студије стоматологије

Интегрисане академске студије стоматологије

Интегрисане академске студије стоматологије

ОСС Зубни техничар протетичар

ОСС Зубни техничар протетичар

ОСС Зубни техничар протетичар

Извештај о контроли наставе, школска 2015/16 година

Интегрисане и основне струковне студије
ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ