КАЛЕНДАР НАСТАВЕ

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Распоред предавања и вежби –  летњи семестар школске 2022/23 године


I ГОДИНА

Списак студената по групама за практичну наставу

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Списак студената на изборним предметима 1. године након одабира предмета и рангирања ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Студенти ће бити обавештени преко е-учионица о начину и терминима извођења наставе на изборним предметима у летњем семестру. Студенти који нису положили изборне предмете 1. године из летњег семестра, а већ су их пратили, такође су додати у е- учионице.

II ГОДИНА

III ГОДИНА

IV ГОДИНА

V ГОДИНА

VI ГОДИНА