Распоред предавања и вежби –  летњи семестар школске 2020/21 године


I ГОДИНА

РАСПОРЕД НАСТАВЕ

Групе студената за теоријску наставу

Од 17.3.2021. године теоријска настава се одвија преко е-учионица

Списак студената по групама за практичну наставу

Анатомија

Општа и орална хистологија и ембриологија

Изборни предмети

Списак студената на блоковима избоних предмета погледајте ОВДЕ

Изборни предмети прате се online, а студенти ће преко свог налога добити позив за е-учионице

 

II ГОДИНА

III ГОДИНА

IV ГОДИНА

V ГОДИНА

VI ГОДИНА

Списак студената по групама за практичну наставу

Максилофацијална хирургија

Имплантологија

Имплантологија – детаљан план наставе

*Практична настава из предмета Имплантологија (Интегрисане студије) на Клиници за стоматолошку протетику одржаваће се у семинарској сали Клинике за стоматолошку протетику.

Рестауративни блок

Блок педодонција