Приручне библиотеке

Приручне, ужестручне збирке, од посебне користи наставницима у научно-истраживачком раду, оформљене су у оквиру следећих наставно-научних организационих јединица Факултета:

Клиника за болести зуба
Ранкеова 4
Контакт особа: Асст. др Весна Милетић

Клиника за стоматолошку протетику
Ранкеова 4
Контакт особа: Асст. др Весна Медић

Клиника за ортопедију вилица
Гастона Гравијеа 2
Контакт особа: Доц. др Жељко Милосављевић

Клиника за дечју и превентивну стоматологију
Др Суботића 11
Контакт особа: Доц. др Вања Петровић

Клиника за оралну хирургију и Клиника за максилофацијалну хирургију
Др Суботића 4
Контакт особа: Асст. др Мирослав Андрић

Клиника за пародонтологију и оралну медицину
Др Суботића 4
Контакт особа: Асст. др Милош Хаџи-Михајловић

Институтски предмети
Др Суботића
Контакт особа: Асст. др Маја Милетић

Клинички медицински предмети
Др Суботића 4
Контакт особа: Асст. др Звездан Стефановић