На овој страни

Издавање публикација

Студенти Стоматолошког факултета су стални чланови Централне библиотеке. Након уписа сваки студент добија корисничко име и шифру за приступ сервису Моја библиотека, како би електронским путем вршио преглед позјмљене грађе, продужавање рока позајмице, резервацију грађе итд.
Студентима се књиге могу издавати на реверс уз депоновање индекса.
Свака књига се, пре издавања, мора задужити уредно попуњеним реверсом.
Изван Централне библиотеке студент може користити до три књиге.
Рок за враћање књига издатих студентима је месец дана, уз могућност продужења рока за још 14 дана.
По истеку рока за који је публикација издата, а није враћена, нити је рок продужен, библиотекар је дужан да о томе извести Одсек за наставу Секретаријата факултета.