Едукација корисника у електронској читаоници

У електронској читаоници са обезбедјеним сталним приступом интернету преко академске мреже, кроз индивидуални и групни рад библиотекара са корисницима, врши се обука која обухвата:

  • упознавање са врстама публикација, методима коришћења секундарне и терцијарне литературе;
  • разумевање и препознавање различитих типова референци, односно библиографских информација;
  • претраживање ОПАЦ-а (Online Public Access Catalogue) по задатим пољима (имену аутора, наслову, кључним речима, сигнатури, …);
  • упознавање са базама података (цитатним и базама пуног текста), појмом цитираности и цитатним индексима (impact factor);
  • коришћење и претраживање цитатних база (Web of Science, MEDLINE, …) и електронски доступних база пуног текста из области природних и биомедицинских наука, њихово основно и напредно претраживање помоћу логичких оператора, тезауруса и осталих расположивих алата, као и прегледање и преузимање целих текстова;
  • претраживање биомедицинских садржаја на интернету помоћу општих и научно усмерених претраживача;
  • идентификацију и анализу упита претраге, одређивање кључних речи и предметница за претрагу.