Клиника за оралну хирургију

Улица др Суботића бр. 4
Доц. др Бојан Јањић, управник

011/ 2685-824

Душанка Благојевић, главна сестра

Наставници

 1. Проф. др Јуришић Милан
 2. Проф. др Марковић Алекса
 3. Проф. др Чолић Сњежана
 4. Проф. др Дражић Радојица
 5. Проф. др Стојчев – Стајчић Љиљана
 6. Проф. др Гачић Бојан
 7. Проф.др Брковић Божидар
 8. Проф. др Андрић Мирослав
 9. Доц. др Бојан Јањић
Сарадници
 1. Асст. др сци. Ћаласан Дејан
 2. Асст. др сци. Бранислав Илић
 3. Асст. др сци. Тијана Мишић
 4. Др Милена Марковић – клинички лекар