Клиника за оралну хирургију

Улица др Суботића бр. 4
Доц. др Бојан Јањић, управник

011/ 2685-824

Душанка Благојевић, главна сестра

Наставници

 1. Проф. др Јуришић Милан
 2. Проф. др Марковић Алекса
 3. Проф. др Чолић Сњежана
 4. Проф. др Стојчев – Стајчић Љиљана
 5. Проф. др Гачић Бојан
 6. Проф.др Брковић Божидар
 7. Проф. др Андрић Мирослав
 8. Проф. др Бојан Јањић
Сарадници
 1. Асст. др сци. Ћаласан Дејан
 2. Асст. др сци. Бранислав Илић
 3. Асст. др сци. Тијана Мишић

Клинички лекар

 1. Др Милена Марковић