На овој страни

Научни радови

SCIndeks је српски национални цитатни индекс, који реферише домаће часописе категоризоване као периодичне публикације научног карактера. Поред основних описа чланака, база садржи сажетке радова и све цитиране референце (метаподаци). Чланци објављени у часописима који су постигли одређени ниво квалитета и прихватили отворени приступ као режим публиковања додатно су представљени у виду пуног текста.


PubMed омогућава претраживање више од 20 милиона референци из области биомедицинских наука. Радове који су део дигиталног архива PubMed Central могуће је преузети у пуном тексту.


Google Scholar омогућава једноставно проналажење научне литературе различитих дисциплина. Са једног места омогућено је претраживање чланака, теза, књига или сажетака разних издавача, универзитета, стручних удружења, дигиталних репозиторијума и архива, као и других веб сајтова.