Међубиблиотечка позајмица

Стални корисници могу путем међубиблиотечке позајмице поручити литературу коју Централна библиотека не поседује у свом фонду. Из позајмице су искључене референсне публикације, док се из серијских публикација могу наручити само копије појединих чланака. Услуга позајмице плаћа се по ценовнику који зависи од цена ове услуге код библиотека од којих се позајмљује, типа публикације и поштанских трошкова. За поруџбине наставно-научног особља Стоматолошког факултета потребна средства обезбеђује сам Факултет.

Цена међубиблиотечке позајмице у земљи обухвата износ који наплаћује библиотека од које се позајмљује и поштанске трошкове за штампане публикације.

Уколико се тражена публикација не може наћи у некој од библиотека у нашој земљи, постоји могућност поручивања путем медјубиблиотечке позајмице са иностранством, коју суфинансира Министарство за науку и заштиту животне средине. Сви захтеви овог типа прослеђују се Одељењу за научне информације и развој библиотечког система Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић» у Београду.

Поруџбине публикација врше се на лично упућен захтев корисника или испуњавањем електронског формулара за медђубиблиотечку позајмицу.

Ценовник Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“:

У земљи

Позајмица је бесплатна, плаћају се само поштански трошкови за штампане публикације.

Са иностранством

Цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације.

Књиге: 4000,00 динара. Уколико је књига тежа од 2кг доплаћују се и реални поштански трошкови.

Чланци: 1500,00 динара. Чланци са дигиталном заштитом не могу да се прослеђују, штампају се у Библиотеци и преузимају.
Специјални захтеви (раритети, мање доступна грађа и сл.): реална цена позајмице + поштански трошкови.