Особље Библиотеке

Библиотекари

др Јелена Јаћимовић, дипломирани библиотекар-информатичар, запослена у Библиотеци од 2003. године
Ружица Петровић, дипломирани библиотекар-информатичар, мастер, запослена у Библиотеци од 2006. године

Сарадник за међународну сарадњу

Наташа Перовић Зарић, дипломирани филолог, запослена у Библиотеци од 2017. године

Досадашње стручно особље Централне библиотеке
Библиотекари
Драгица Живаљевић, дипломирани правник (1950-1970)
Др Ксенија Икодиновић, дипломирани филолог и доктор стоматологије (1970-1990)
Књижничар
Сабира Гроздановић, средња библиотекарска школа (1974-2003)