Настава и образовање

Образовање на Стоматолошком факултету у Београду траје више од 70 година, и унутар универзитетског образовања у Србији које има 200-годишњу традицију, развијало се у складу са најбољим европским узорима….

Сазнај више!

Наука

Научноистраживачка делатност интегрисана је у основну делатност Факултета и обавља се у складу са одредбама Закона о научно истраживачкој делатности, што је прецизније регулисано општим актима усвојеним од Наставно научног већа….

Сазнај више!

Здравство

У области здравства, Стоматолошки факултет у Београду остварује стационарну и амбулантно поликлиничку стоматолошку здравствену заштиту, лабораторијску и радиолошку дијагностику, као и епидемиолошко и здравствено статистичко истраживање и праћење стања здравља уста и зуба становника Србије….

Сазнај више!

Стоматолошки факултет

Након оснивања Стоматолошког факултета 1948. године, Клиника за стоматохирургију почиње са радом у операционој сали бивше Одонтостоматолошке клинике Медицинског факултета, док се лежећи болесници и даље налазе смештени на Ортопедској клиници тадашње Опште државне болнице. Потом се приступа отварању Одељења за лежеће болеснике на самој Клиници, а одсеци Клинике, Тријажа и Екстракције зуба, раде у новим просторијама од 19. маја 1959. године.

Прочитај више

Клиника за дечју и превентивну стоматологију

На Клиници се изводи настава на студијским програмима интегрисаних, основних струковних и докторских студија, и на здравственим специјализацијама из специјалистичке гране Превентивна и дечја стоматологија.

Стручна делатност Клинике односи се на превенцију, дијагностику и терапију оралних обољења код деце.

Наставна, научноистраживачка и здравствена делатност обављају се у  студентској сали, сали за последипломску наставу, кабинету за рад са децом оболелом од малигних болести, просторији за рад са децом непогодном за сарадњу и сали за екстракцију зуба и мање хируршке интервенције.

Од посебног значаја је Центар за стоматолошко збрињавање пацијената са посебним потребама у општој анестезији, у којем се годишње збрињава око 160 пацијената из Србије и окружења.

Прочитај више

Клиника за оралну хирургију

На Клиници се одвија настава на студијским програмима интегрисаних, основних струковних и докторских студија, као и настава на здравственим специјализацијама из специјалистичке гране Орална хирургија.

Наставна и здравствена делатност Клинике обавља се у три студентске вежбаонице, савременом хируршком блоку са салом за имплантологију и регенеративну хирургију, простору за реанимацију и дневном боравку оперисаних пацијената.

Стручна делатност Клинике за оралну хирургију подразумева хируршко и конзервативно лечење патолошких лезија и обољења оралнохируршке регије, неправилности и трауматизма у пределу усне шупљине, вилица и околних структура.

Прочитај више

Клиника за пародонтологију и оралну медицину

На Клиници се изводи настава на студијским програмима интегрисаних, основних струковних и докторских студија, и на здравственим специјализацијама из специјалистичке гране Пародонтологија и орална медицина.

Здравствена, наставна и научна делатнст обавља се у најсавременијим клиничким салама, хируршком блоку, великој вежбаоници за практичну наставу, и пријемној амбуланти.

На Клиници се обављају истраживања везана за етиопатогенезу, имунолошка збивања у пародонцијуму, хируршку терапију пародонтопатија и савремену дијагностику и терапију из области Орална медицина.

Прочитај више

Клиника за максилофацијалну хирургију

Клиника за стоматолошку протетику

На Клиници се одвија настава на студијским програмима интегрисаних, основних струковних и докторских студија, као и настава на здравственим специјализацијама из специјалистичке гране Стоматолошка протетика.

Здравствена делатност Клинике обезбеђује израду свих врста мобилних и фиксних зубних надокнада, у складу са најсавременијим светским трендовима у једној од најдинамичнијих области стоматологије.

Клиника за болести зуба

Клиника за болести зуба постоји од оснивања Факултета (1948), a првобитно jе била Клиника за патологију и терапију зуба. Рад на Клиници је организован у пет клиничких и једној претклиничкој сали са 65 радних места, у којима се одвија целодневни процес наставе на интегрисаним академским студијама стоматологије, докторским и основним струковним студијама. Истовремено се обавља и настава у оквиру здравствених специјализација из специјалистичке гране Болести зуба и ендодонција.

Здравствени рад запослених на Клиници одвија се на највишем стручном нивоу: решавају се најкомпликованије интервенције из области ендодонције и рестаурације зубних ткива. Лекари Клинике дуги низ година пружају услуге одраслим (преко 18 година) хендикепираним пацијентима у условима опште анестезије у Центру за стоматолошко збрињавање особа са посебним потребама.

Прочитај више

Клиника за ортопедију вилица

Колектив Клинике за ортопедију вилице чини 13 лекара – осам наставника, три асистената и два клиничка лекара, девет стоматолошких сестара, девет зубних техничара, четири административна радника и три спремачице. На Клиници за ортопедију вилица обавља се наставна, научно-истраживачка и здравствена делатност.

Прочитај више

Институтски предмети

У ОЈ Институтски предмети изводи се настава из обавезних и изборних наставних предмета за студенте интегрисаних, специјалистичких академских и докторских студија стоматологије, као и основних струковних студија – зубни техничар протетичар. Наставни предмети припадају базичним наукама што студентима интегрисаних и основних струковних студија пружа добру основу за даље праћење и квалитетно савладавање клиничких медицинских и стоматолошких наставних предмета.

Прочитај више

Клиничко-медицински предмети

Клиничко-болнички центар Звездара, који је постао наставна база Стоматолошког факултета за медицинске предмете 1974. године, већ одавно представља савремену и развијену клиничко-болничку институцију састављену од различитих стационарних, поликлиничких и специјализованих служби и јединица организованих у јединствену функционалну целину.

Прочитај више