Клиника за максилофацијалну хирургију

Улица Др Суботића бр. 4

Доц. др Зоран Јездић – Управник
Доц. др Владимир Синобад – Шеф стационара
Главна сестра – Оливера Бојић

Тел. 011 2685 064 опција 1

Наставници:

 1. Проф. др Мирослав Вукадиновић
 2. Проф. др Витомир Константиновић
 3. Проф. др. др Милан Петровић
 4. Проф. др Бобан Аничић
 5. Доц. др Зоран Јездић
 6. Доц. др Владимир Синобад
 7. Доц. др Никола Миковић
 8. Доц. др Драго Јеловац

Лекари специјалисти

 1. Др Милан Ромић, МФХ
 2. Др Радоје Милосављевић, анестезиолог,
 3. Др Велизар Перуничић, анестезилог
 4. Др Наташа Ћурчић, анестезиолог, шеф Службе за анестезију
 5. Др Санела Хајдаревић, анестезиолог
 6. Др Ана Дурковић, МФХ

 

Асистент

 1. Др Милан Јовановић

Сарадници у високом образовању

 1. Др Марко Лазић

Клинички лекар

 1. Др Милош Пешић