Клиника за максилофацијалну хирургију

Улица Др Суботића бр. 4

Доц. др Зоран Јездић – Управник
Доц. др Владимир Синобад – Шеф стационара
Главна сестра – Оливера Бојић

Тел. 011 2685 064 лок. 130

Наставници:

 1. Проф. др Мирослав Вукадиновић
 2. Проф. др Витомир Константиновић
 3. Проф. др. др Милан Петровић
 4. Доц. др Бобан Аничић
 5. Доц. др Зоран Јездић
 6. Доц. др Владимир Синобад
 7. Доц. др Никола Миковић
 8. Доц. др Драго Јеловац

Лекари специјалисти

 1. Др Милан Ромић, МФХ
 2. Др Радоје Милосављевић, анестезиолог, шеф Службе за анестезију
 3. Др Велизар Перуничић, анестезилог
 4. Др Наташа Ћурчић, анестезиолог
 5. Др Санела Сумрак, анестезиолог
 6. Др Ана Дурковић

 

Асистент

 1. Др Милан Јовановић

Сарадници у високом образовању

 1. Др Марко Лазић