Претраживање извора научних информација

Централна библиотека пружа помоћ корисницима у проналажењу потребне литературе или релевантних информација у фонду Библиотеке, одговарајућим базама података или електронски доступним информационим изворима. Тематска претраживања врше се на захтев корисника, упућен лично или путем електронске поште (biblioteka@stomf.bg.ac.rs).