Интегрисане академске студије Стоматологија

Integrated Studies of Dental Medicine – СТ20

од школске 2020/21 године/since academic year 2020/21

Распоред предмета по годинама студијског програма

Књига предмета

General information

Structure per Semester and Year of Study

Syllabus

Уверење о акредитацији

Одлука о акредитацији студијског програма

 

Интегрисане студије стоматологије – СТ 2013 – план и програм студија

од школске 2013/14 године

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО ГОДИНАМА СТУДИЈА – настава на српском језику

КЊИГА ПРЕДМЕТА – настава на српском језику

INTEGRATED BASIC AND GRADUATE ACADEMIC STUDIES – INTEGRATED STUDIES OF DENTAL MEDICINE – CURRICULUM

INTEGRATED BASIC AND GRADUATE ACADEMIC STUDIES – STUDY PROGRAMME INTEGRATED STUDIES OF DENTAL MEDICINE – SYLLABUS

Интегрисане основне и мастер академске студије стоматологије – СТ 2008 – план и програм студија
 од школске 2008/09, са допунама 2014/15

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО ГОДИНАМА СТУДИЈА

КЊИГА ПРЕДМЕТА