Клиника за дечју и превентивну стоматологију

Др. Суботића 11

Проф. др Зоран Вулићевић, управник
Светлана Лука, главна сестра

Телефон: 2684 581

Наставници

 1. Проф. др Зоран Вулићевић
 2. Проф. др Дејан Марковић
 3. Проф. др Јелена Мандић
 4. Проф. др Вања Петровић
 5. Проф. др Оливера Јовичић
 6. Проф. др Ивана Радовић
 7. Проф. др Тамара Перић
 8. Проф. др Зоран Мандинић
 9. Доц. др Милош Белоица
 10. Доц. др Јелена Јулоски

Сарадници

 1. Асст. др сци. Вуковић Ана

Сарадник у високом образовању

 1. Др Душан Косановић