Клиника за дечју и превентивну стоматологију

Др. Суботића 11

Проф. др Зоран Вулићевић, управник
Данијела Ристић, главна сестра

Телефон: 2684 581

Наставници

 1. Проф. др Мирјана Ивановић
 2. Проф. др Зоран Вулићевић
 3. Проф. др Дејан Марковић
 4. Проф. др Јелена Мандић
 5. Проф. др Вања Петровић
 6. Проф. др Оливера Јовичић
 7. Проф. др Ивана Радовић
 8. Проф. др Тамара Перић
 9. Проф. др Зоран Мандинић
 10. Доц. др Милош Белоица

Сарадници

 1. Асст. др сци. Вуковић Ана
 2. Асст. др сци. Јелена Јулоски

Сарадник у високом образовању

 1. Др Душан Косановић