Припремна настава

Припремна настава из Биологије и Хемије, предвиђена за 21.5.2022. године одржаће се у згради Институтских предмета, Улица др Суботића бр. 1, IV спрат, у уобичајеним терминима.

Припремна настава из наставних предмета Хемија и Биологија за полагање пријемног испита за упис на Интегрисане основне и мастер академске студије школске 2022/23. године неће се одржати у суботу, 30.4.2022. године. Додатна два термина (предвиђена за 24. и 30. април ће бити надокнађена).

Обавештење о почетку припремне наставе из биологије и хемије

Припремна настава за упис у прву годину Интегрисаних студија стоматологије одржаваће се уживо, у Амфитеатру 2 Стоматолошког факултета, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Молимо Вас да обавезно користите заштитну маску, коју стављате пре уласка у зграду.

Припремна настава почиње 5.2.2022. године и одржава се у Амфитеатру 2, Ранкеова улица бр. 4, према следећем распореду:

Хемија: сваке суботе од 9,00-11,30 h

Биологија: сваке суботе од 12,00-14,30 h

Досадашње искуство показало је несумњиве предности интерактивне наставе уживо, али у складу са потребама полазника, желимо да изађемо у сусрет и ученицима који у одређеном периоду не могу да похађају наставу на овај начин.

Сви полазници ће имати приступ е-учионицама предмета које су одабрали. Наставни материјал ће бити постављен током недеље која следи термину наставе уживо.

На Ваш приватни маил ћете добити упутство за приступ е-учионицама, најкасније до среде, 2.2.2022. године.

СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ

Припремна настава из наставних предмета Хемија и Биологија за полагање пријемног испита за упис на Интегрисане основне и мастер академске студије школске 2022/23. године

Припремна настава из наставних предмета Хемија и Биологија за полагање пријемног испита за упис на Интегрисане основне и мастер академске студије школске 2022/23. године одржаваће се сваке суботе почев од 5.2.2022. године. Тачно време почетка припремне наставе биће накнадно објављено на сајту факултета.

Праћење припремне наставе не подразумева обавезно похађање наставе из оба предмета, већ избор предмета зависи од жеље самог кандидата.

Припремна настава ће се одржавати уживо, у Амфитеатру 1 Стоматолошког факултета, улица Ранкеова бр. 4, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Досадашње искуство показало је несумњиве предности похађања припремне наставе уживо. Међутим, желимо да изађемо у сусрет кандидатима који у одређеном периоду не могу да похађају наставу на овај начин, тако што  пружамо могућност праћења наставе и online.

На првом часу, полазници ће добити упутство за приступ е-учионицама са садржајем предавања за предмете из којих похађају припремну наставу.

Цена  часа по предмету износи 500,00 динара, тако да укупна цена  (за по педесет часова хемије  и биологије) износи 25.000,00 динара по предмету.

Заинтересовани кандидати уплату могу да изврше на жиро рачун Стоматолошког факултета бр. 840-1122666-67, позив на број 87420 (сврха дознаке: за припремну наставу, за предмет који кандидат жели да похађа).

Након уплате, кандидат је дужан да достави доказ о уплати Студентској служби Стоматолошког факултета, на:

e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs.

Уплате кандидата примаће се од 13. јануара 2022.год. до 3. фебруара 2022. године.

За сва обавештења јавити се на телефон +381 11 2685-760 или се информисати на www.stomf.bg.ac.rs.

Списак препоручене литературе за припремну наставу

За припремну наставу користили би се средњошколски уџбеници, препоручени у информатору и на сајту Стоматолошког факултета, што би обезбедило идентичне услове за све кандидате који полажу пријемни испит на нашем факултету.

Списак литературе за припрему полагања пријемног испита из Биологије и Хемије

Списак литературе за спремање пријемног испита из Биологије

1. БИОЛОГИЈА за I разред гимназије и пољопривредне школе, издање 2005 (од 7-75 стране) Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

2. БИОЛОГИЈА III за III разред медицинске и ветеринарске школе (21-60 и 71-92) Драгослав Маринковић, Марко Анђелковић, Ана Савић, Вукосава Диклић

3. БИОЛОГИЈА за III разред гимназије природно математичког смера – издање 2004 ( од 26 – 32 и од 69 – 223 стране) Радомир Коњевић, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић

4. БИОЛОГИЈА за IV разред гимназије природно-математичког смера – издање 2005 (од 9 – 220 стране – не треба од 67-69 стране вештачка селекција и оплемењивање биљака и животиња) Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић

Списак литературе за спремање пријемног испита из Хемије

1. Ракочевић М, Хорват Р: Хемија (општа) за I разред гимназије природног смера и здравствене струке, Завод за уџбенике, 1988-2013. (Стране 13-16, 28-75, 87-99, 108-132)

2. Рајић С: Хемија (неорганска) за II разред гимназије природног смера и здравствене струке, Завод за уџбенике, 2011-2013. (Стране 13-21, 25-38, 43-56, 70-72, 80-94, 102-117, 124-137, 141-155, 164-172, 180-184, 193-195, 201-202, 215)

3. Стојиљковић А: Хемија (органска) за III разред гимназије природног смера и медицинске школе, Завод за уџбенике, 1989-2013. (Стране 17-23, 30-43, 47-57, 64-66, 76-85, 94-112, 119-159, 166-174)

4. Петровић Ј, Велимировић С: Хемија (биохемија) за IV разред гимназије природно-математичког и општег смера, Завод за уџбенике, 1993-2013.(Стране 7-24, 31-45, 49-71)

Збирка питања из биологије и хемије за припрему пријемног испита

Збирка питања из биологије и хемије за припрему пријемног испита може се купити у скриптарници Стоматолошког факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен зграде), од 11 до 14h.
Цена збирке је 1500 динара.