Припремна настава

Припремна настава се неће одржати у суботу, 18.2.2023. године. Овај термин наставе надокнадиће се додатним термином за оба предмета.

Припремна настава за упис у школску 2023/24. годину

Припремна настава из наставних предмета Хемија и Биологија за полагање пријемног испита за упис на Интегрисане основне и мастер академске студије школске 2023/24. године

Припремна настава из наставних предмета Хемија и Биологија за полагање пријемног испита за упис на Интегрисане основне и мастер академске студије школске 2023/24. године одржава се сваке суботе почев од суботе 4.2.2023. године.

Настава из Хемије почиње од 9,00 часова, а из Биологије у 12,00.

Припремна настава се одржава уживо, у Амфитеатру 2 Стоматолошког факултета, улица Ранкеова бр. 4.

***у суботу 29. априла 2023. године и у суботу 6. маја 2023.године припремна настава ће се одржати у згради Институтских предмета, Др Суботића бр. 1, из разлога заузетости простора Амфитеатра 2 где се одвијају надокнаде редовне наставе планиране Календаром наставе за школску 2022/23. годину.

СПИСАК КАНДИДАТА – ХЕМИЈА

СПИСАК КАНДИДАТА – БИОЛОГИЈА


Праћење припремне наставе не подразумева обавезно похађање наставе из оба предмета, већ избор предмета зависи од жеље самог кандидата.

Цена  часа по предмету износи 600,00 динара, тако да укупна цена (за по педесет часова хемије  и биологије) износи 30.000,00 динара по предмету.

Заинтересовани кандидати уплату могу да изврше на жиро рачун Стоматолошког факултета бр. 840-1122666-67, позив на број 87420 (сврха дознаке: за припремну наставу, за предмет који кандидат жели да похађа).

Након уплате, кандидат је дужан да достави доказ о уплати Студентској служби Стоматолошког факултета, на:

e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs.

Уплате кандидата примаће се од 12. јануара 2023.год. до 2. фебруара 2023. године.

За сва обавештења јавити се на телефон +381 11 2685-760 или се информисати на www.stomf.bg.ac.rs.

Списак препоручене литературе за припремну наставу

За припремну наставу користили би се средњошколски уџбеници, препоручени у информатору и на сајту Стоматолошког факултета, што би обезбедило идентичне услове за све кандидате који полажу пријемни испит на нашем факултету.

Списак литературе за припрему полагања пријемног испита из Биологије и Хемије

Списак литературе за спремање пријемног испита из Биологије

Уџбеник за први разред гимназије, Лалић Љ., Кокотовић М., Милићев Г.; Клет (2020)

 • Особине живих бића (42. – 99. стр.)
 • Хемијска грађа живих бића (100. – 163. стр.)
 • Ћелија-еволутивно порекло, грађа и функција (164. – 237. стр.)
 • Ћелијске деобе (238. – 265. стр.)
 • Прокариоти (286. – 294. стр.)

Уџбеник за други разред гимназије, Лалић Љ., Кокотовић М., Милићев Г.; Клет (2020)

 • Основи генетике (8. – 55. стр.)
 • Увод у еволуциону биологију (56. – 91. стр.)
 • Порекло и основне одлике животиња (152. – 183. стр.)

Уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера, Цветановић Д., Лазаревић И.; Клет (2022)

 • Метаболизам и регулација животних процеса на нивоу ћелије (12.-181. стр.)
 • Метаболизам и регулација животних процеса на нивоу организма (182.-357. стр.)

Уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера, Лазаревић И., Влајнић Л.; Клет (2022)

 • Еволуција људских предака (10. – 71. стр.)

Списак литературе за спремање пријемног испита из Хемије

1. Ракочевић М, Хорват Р: Хемија (општа) за I разред гимназије природног смера и здравствене струке, Завод за уџбенике, 1988-2013. (Стране 13-16, 28-75, 87-99, 108-132)

2. Рајић С: Хемија (неорганска) за II разред гимназије природног смера и здравствене струке, Завод за уџбенике, 2011-2013. (Стране 13-21, 25-38, 43-56, 70-72, 80-94, 102-117, 124-137, 141-155, 164-172, 180-184, 193-195, 201-202, 215)

3. Стојиљковић А: Хемија (органска) за III разред гимназије природног смера и медицинске школе, Завод за уџбенике, 1989-2013. (Стране 17-23, 30-43, 47-57, 64-66, 76-85, 94-112, 119-159, 166-174)

4. Петровић Ј, Велимировић С: Хемија (биохемија) за IV разред гимназије природно-математичког и општег смера, Завод за уџбенике, 1993-2013.(Стране 7-24, 31-45, 49-71)

Збирка питања из биологије и хемије за припрему пријемног испита

Збирка питања из биологије и хемије за припрему пријемног испита може се купити у скриптарници Стоматолошког факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен зграде), од 11 до 14h.
Цена збирке је 1800 динара.