Припремна настава

Припремна настава из наставних предмета Хемија и Биологија за пријемни испит за упис на Интегрисане студије на Стоматолошком факултету

Припремна настава се неће одржати 1.5.2021. године, због државног празника. Следећи термин припремне наставе је 8.5.2021. године

Припремна настава за упис у прву годину Интегрисаних студија стоматологије одржаваће се уживо, у Амфитеатру 2 Стоматолошког факултета, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Молимо Вас да обавезно користите заштитну маску, коју стављате пре уласка у зграду.

Припремна настава почиње 6.2.2021. године и одржава се у Амфитеатру 2, Ранкеова улица бр. 4, према следећем распореду:

Хемија: сваке суботе од 9 h

Биологија: сваке суботе од 12 h

Досадашње искуство показало је несумњиве предности интерактивне наставе уживо, али у складу са потребама полазника, желимо да изађемо у сусрет и ученицима који у одређеном периоду не могу да похађају наставу на овај начин.

Сви полазници ће имати приступ е-учионицама предмета које су одабрали. Наставни материјал ће бити постављен током недеље која следи термину наставе уживо.

На Ваш приватни маил ћете добити упутство за приступ е-учионицама, најкасније до понедељка, 8.2.2021. године.

СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ

За припремну наставу користили би се средњошколски уџбеници, препоручени у информатору и на сајту Стоматолошког факултета, што би обезбедило идентичне услове за све кандидате који полажу пријемни испит на нашем факултету.

Организовање курса не би подразумевало истовремено похађање оба предмета, већ би избор зависио од жеље самог кандидата.

Цена једног часа по предмету износи 500,00 динара, те укупно за педесет часова хемије кандидат уплаћује 25.000,00 динара и педесет часова биологије 25.000,00 динара.

Заинтересовани кандидати уплату могу да изврше на жиро рачун Стоматолошког факултета бр. 840-1122666-67, позив на број 87420 (сврха дознаке: за припремну наставу, за предмет који кандидат жели да похађа).

Након уплате, кандидат је дужан да достави доказ о уплати Студентској служби Стоматолошког факултета, на e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs.

Уплате кандидата примаће се од 14. јануара до 4. фебруара 2021. године.

За сва обавештења јавити се на телефон 2685-760 или се информисати на www.stomf.bg.ac.rs.

Списак литературе за припрему полагања пријемног испита из Биологије и Хемије

Списак литературе за спремање пријемног испита из Биологије

1. БИОЛОГИЈА за I разред гимназије и пољопривредне школе, издање 2005 (од 7-75 стране) Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

2. БИОЛОГИЈА III за III разред медицинске и ветеринарске школе (21-60 и 71-92) Драгослав Маринковић, Марко Анђелковић, Ана Савић, Вукосава Диклић

3. БИОЛОГИЈА за III разред гимназије природно математичког смера – издање 2004 ( од 26 – 32 и од 69 – 223 стране) Радомир Коњевић, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић

4. БИОЛОГИЈА за IV разред гимназије природно-математичког смера – издање 2005 (од 9 – 220 стране – не треба од 67-69 стране вештачка селекција и оплемењивање биљака и животиња) Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић

Списак литературе за спремање пријемног испита из Хемије

1. Ракочевић М, Хорват Р: Хемија (општа) за I разред гимназије природног смера и здравствене струке, Завод за уџбенике, 1988-2013. (Стране 13-16, 28-75, 87-99, 108-132)

2. Рајић С: Хемија (неорганска) за II разред гимназије природног смера и здравствене струке, Завод за уџбенике, 2011-2013. (Стране 13-21, 25-38, 43-56, 70-72, 80-94, 102-117, 124-137, 141-155, 164-172, 180-184, 193-195, 201-202, 215)

3. Стојиљковић А: Хемија (органска) за III разред гимназије природног смера и медицинске школе, Завод за уџбенике, 1989-2013. (Стране 17-23, 30-43, 47-57, 64-66, 76-85, 94-112, 119-159, 166-174)

4. Петровић Ј, Велимировић С: Хемија (биохемија) за IV разред гимназије природно-математичког и општег смера, Завод за уџбенике, 1993-2013.(Стране 7-24, 31-45, 49-71)

Збирка питања из Биологије и Хемије за припрему пријемног испита

Збирка питања из Биологије и Хемије за припрему пријемног испита може се купити у скриптарници Стоматолошког факултета, Улица др Суботића бр. 8 (сутерен зграде), од 11 до 14h.
Цена збирке је 1500 динара.