Завршни радови студената основих студија Стоматолошког факултета – школска 2023/24

Листа студената са додељеним темама

Листа слободних и додељених тема за завршне радове

Конкурс за доделу тема за завршне радове студената интегрисаних студија за школску 2023/24 годину


Право избора теме за завршни рад у школској 2023/24. години имају студенти који прате наставу на Блоку Педодонција и Рестауративном блоку у школској 2023/24, или су један од блокова пратили у претходној школској години, а други у 2023/24.

Потребно је да попуните сва поља из упитника. Молимо Вас да водите рачуна да је неопходно да одаберете три различите теме.

Конкурс траје од 22. до 25. децембра 2023. године. године, а на конкурс се пријављујете кроз

УПИТНИК

Након завршетка конкурса, изаћи ће прелиминарна табела са додељеним темама.

Уколико више кандидата са истим бројем поена изабере једну тему, првенство одабира има кандидат који има вишу оцену из предмета који покрива област жељене теме. Уколико је и тај критеријум исти за више кандидата, предност има кандидат са мањом дужином студирања.

РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА КОЈИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24 ИМАЈУ ПРАВО ОДАБИРА ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ РАД

СПИСАК ТЕМА ЗА ЗАВРШНИ РАД ЗА СТУДЕНТЕ ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24 ГОДИНУ


Обавештење за студенте који студирају по Наставном плану и програму по коме је предвиђена одбрана завршног рада

На основу Правилника о завршном испиту, студент стиче право на подношење захтева за одбрану завршног рада у току испитног рока у којем је положио последњи испит од дана полагања последњег испита (образац се добија у студенској служби, шалтер бр.2.).

Уз захтев студент подноси:

  1. Писану сагласност ментора да је одобрио рад за одбрану;
  2. Укоричен рад у четири истоветна примерка и 2 ЦД-а (1 штампани примерак и 1 ЦД достављају се библиотеци Стоматолошког факултета и студент узима потврду из библиотеке да је рад предао. Потврду предаје Одсеку за наставу, заједно са 3 укоричена примерка рада и једним примерком ЦД-а, као и пријаву за полагање завршног рада).

Комисија за одбрану завршног рада, након прегледа писане верзије рада, рад може:

  1. вратити на дораду
  2. оценити оценом од 5 до 10

Коначна оцена доноси се већином гласова.

 


ПРАВИЛНИК О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Правилник о завршном испиту на основним, интегрисаним и основним струковним студијама – 22.2.2019. године


УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Обавештење за студенте VI године – прве ауторе студентских научно-истраживачких радова планиране за студентски конгрес

Обавештавају се студенти VI године који су студентске научно – истраживачке радове планирали да након студентског конгреса пријаве као дипломске радове, да ће исто моћи да учине, независно од тога да ли су експеримент завршили или не. Радове је потребно да пријаве својим менторима и да их по потреби прилагоде и припреме заједно са ментором, поштујући сва упутства која важе за дипломске радове.

Уколико ментор студентског рада није наставник већ сарадник, неопходно је да управник радне јединице одреди ментора дипломског рада из реда наставника који ће заједно са сарадником надгледати све фазе израде дипломског рада. Након сагласности менора – наставника, студентски научно – истраживачки рад ће бити прихваћен као дипломски рад. Сарадник који је ментор студентског научно -истраживачког рада биће именован као коментор дипломског рада и моћи ће да га у својој биографији наведе као менторство за студентски научно – истраживачки рад.

Продекан за наставу, проф. др Драгана Пузовић

Продекан за научно-истраживачки рад, проф. др Ивана Радовић

ДОПУНА ОБАВЕШТЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ VI ГОДИНЕ – ПРВЕ АУТОРЕ СТУДЕНТСКИХ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА – школска 2019/20 година

Обавештавају се студенти VI године који су студентске научно – истраживачке радове планирали након студентског конгреса да пријаве као дипломске радове, да могу да одаберу једну од следеће 3 могућности:

1.уколико су завршили експеримент, могу да пријаве овогодишњи рад

2.уколико нису завршили експеримент, рад могу да прилагоде (нпр да обраде тему коју истражују, без експерименталног дела) и пријаве

3.могу да пријаве рад који су као студенти V године представили на Конгресу студената биомедицинских наука у априлу 2019.

Радове је потребно да пријаве својим менторима и да их припреме заједно са ментором, поштујући сва упутства која важе за дипломске радове.

Уколико ментор студентског рада није наставник већ сарадник, неопходно је да управник радне јединице одреди ментора дипломског рада из реда наставника који ће заједно са сарадником надгледати све фазе израде дипломског рада. Након сагласности ментора – наставника, студентски научно – истраживачки рад ће бити прихваћен као дипломски рад. Сарадник који је ментор студентског научно-истраживачког рада биће именован као коментор дипломског рада и моћи ће да га у својој биографији наведе као менторство за студентски научно – истраживачки рад.

Продекан за наставу, проф. др Драгана Пузовић

Продекан за научно-истраживачки рад, проф. др Ивана Радовић

II Допуна Oбавештења за студенте VI године, прве ауторе студентских научно-истраживачких радова

Студенти VI године који су своје научно-истраживачке радове представили на Конгресу биомедицинских наука у текућој школској години, а планирали су да их пријаве као дипломске радове, у обавези су да упуте молбу продекану за наставну делатност за одобрење и именовање ментора.

Поред молбе, студенти су у обавези да доставе и фотокопију сажетка презентованог рада и насловну страну књиге сажетака.

Након тога, студент приступа изради завршног рада, у складу са Правилником о завршном испиту на основним, интегрисаним и основним струковним студијама.

Теме за завршне радове за учеснике Конгреса биомедицинских наука

Студенти VI године који су своје научно-истраживачке радове представили на Конгресу биомедицинских наука у текућој школској години, а планирали су да их пријаве као дипломске радове, у обавези су да упуте молбу продекану за наставну делатност за одобрење и именовање ментора.

Уколико ментор студентског рада није наставник већ сарадник, студент упућује молбу продекану за наставну делатност, након чега управник радне јединице одређује ментора дипломског рада из реда наставника који ће заједно са сарадником надгледати све фазе израде дипломског рада. Након сагласности ментора – наставника, студентски научно – истраживачки рад ће бити прихваћен као дипломски рад.