Упутства

Сервиси

Web of Science

SCOPUS

PubMed

SCIndeks

Библиографско цитирање

Библиотека DKSG – Водич за цитирање

На сајту библиотеке Дома културе Студентски град постављена је страница на којој се налазе упутства за библиографско цитирање.

Водич за цитирање је смишљен са намером да пружи све неопходне информације како би се студенти боље упознали са обавезом коришћења и правилног навођења литературе и других интелектуалних извора које су користили у свом раду.