Издавачка делатност

Конгреси превентивне стоматологије

Зборник радова [Електронски извор] / II конгрес превентивне стоматологије Превенција оралних обољења – будућност савремене стоматологије, 2-3. новембар 2018. Београд, Србија ; [уредници Мирјана Ивановић, Зоран Мандинић]. – Београд : Стоматолошки факултет Универзитета, 2018 (Београд : Стоматолошки факултет Универзитета). – 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm