Библиотечке услуге

– Упознавање са информационим апаратом и начином коришћења публикација из фонда Библиотеке, помоћ у сналажењу у електронском и лисним каталозима и примењеним класификационим схемама
Тематска претраживања он-лине доступних каталога библиотека, база података и електронских сервиса
Међубиблиотечка позајмица штампаних и електронских публикација из библиотека у земљи и, посредством Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић», из иностраних библиотека
Обука корисника за самосталан рад са базама података и другим електронским изворима информација
– Израда библиографије наставника и сарадника Стоматолошког факултета