Извештај о првом периодичном самовредновању и провери квалитета на студијском програму ОСС Зубни техничар – протетичар за период школске 2012/13-2014/15 године

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

 

Уверење о акредитацији студијског програма основних струковних студија Зубни техничар – протетичар – 7.7.2017. године