Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду – PHAIDRA

Универзитетски дигитални репозиторијуми су институционално и тематски организоване дигиталне збирке докумената (објеката) који су настали у процесима наставног, научног и истраживачког рада на универзитету. Сами документи су или оригинално удигиталној форми или су накнадно дигитализовани.Задатак Универзитетског дигиталног репозиторијума јесте прикупљање, организација, заштита и организовање коришћења публиковане и полупубликоване грађе на било ком медију, како би се обезбедио даљи развој квалитета образовног и научно-истраживачког рада.

Објекти који се похрањују у репозиторијум су:

– дипломски, магистарски и докторски радови које факултетске и универзитетске библиотеке трајно чувају
– издавачка продукција универзитета
– публиковани радови наставника и сарадника универзитета
– непубликована предавања на другим универзитетима
– непубликована саопштења на стручним скуповима Универзитета и саопштења универзитетских наставника и сарадника на другим скуповима
– непубликована наставна грађа
– извештаји о пројектима на универзитету
– планови и програми рада
– статистички извештаји
– остала докуманта јавног значаја
– видео записи догађаја
– видео наставна грађа
– научни видео документи итд.

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) је систем за управљање дигиталним објектима на Универзитету са интегрисаном функцијом трајног архивирања дигталних објеката.

Приступ систему доступан је без ограничења свим члановима Универзитета – наставницима и одређеном броју студената. Активно коришћење система PHAIDRA, што значи похрањивање и повезивање објеката, отворено језа све запослене на Универзитету, као и за спољне кориснике и студенте који су добили одобрење за употребу система PHAIDRA. Претраживање и прегледање садржаја слободно је без икакве пријаве широм света.