Едукације, стручни скупови, радионице / Education, scientific meetings, workshops

Едукације у Имплантолошком центру / Implant Center Events Едукације у Имплантолошком центру / Implant Center Events

Једногодишњи Имплант програм на српском језику – октобар 2024. године

Пријава кандидата: од 15. априла до 15. марта 2024. године

Детаљне информације ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Место одржавања: Имплантолошки центар Београд

Почетак: 14. октобар 2024. године

Додатне информације: ana.sinobad.radulovic@stomf.bg.ac.rs

The One-year Implant Program in English – October 2024

Applying: April 15 to May 15, 2024

SUBMITION FORM

PROGRAM DETAILS

Venue: Implant Center Belgrade

Start date: October 2024

Additional information: ana.sinobad.radulovic@stomf.bg.ac.rs

XL СИМПОЗИЈУМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ

21-22. ЈУН 2024. КРУШЕВАЦ

КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ, Видовданска 26

Клиника за дечју и превентивну стоматологију

Стоматолошки факултет Универзитета у Београду

Дом здравља Крушевац

Секција за дечју и превентивну стоматологију СЛД и Удружење дечјих и превентивних стоматолога Србије

ПЕТАК, 21.06.2024.: XL СИМПОЗИЈУМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ: „ПРЕВЕНТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ КОД СПЕЦИФИЧНИХ ГРУПА ПАЦИЈЕНАТА“- V-1853/24-II
АКРЕДИТОВАНО СА 5 БОДОВА ЗА УЧЕСНИКЕ


СУБОТА, 22.06.2024.: СЕМИНАР „ИЗАЗОВИ У ПРОФИЛАКСИ ОРАЛНИХ ОБОЉЕЊА“ – V-1854/24-II
АКРЕДИТОВАНО СА 6 БОДОВА ЗА УЧЕСНИКЕ

The One-year Education Program in English: Special Care Dentistry

Venue: Clinic for Pediatric and Preventive Dentistry, School of Dental Medicine, University of Belgrade

Start date: October 1, 2023

The program is organized for 3 participants in English.  Candidates can apply from April 1 to April 30, 2023, 9,00-13,00 at the Department of Teaching, Office for Postgraduate Studies, 8 Dr. Subotića St. or online by completing a SUBMITION FORM

Head of the educational program: Prof. dr Dejan Marković

DETAILS

Једногодишњи едукативни програм на српском језику – СТОМАТОЛОШКА ЗАШТИТА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Клиника за дечју и превентивну стоматологију Стоматолошког факултета у Београду

Датум почетка: 1. октобар 2023. године

– 3 полазника за програм на српском језику –

Руководилац програма: проф. др Дејан Марковић

Пријава кандидата: од 1. до 30. априла 2023. године у Одсеку за наставу, служба за последипломске студије, Др Суботића бр. 8, од 9 до 13 часова.

 ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Континуирана стоматолошка едукација

Континуирана стоматолошка едукација подразумева све облике последипломског усавршавања који се организују на Стоматолошком факултету независно од редовних последипломских студија. Организује их Центар за континуирану едукацију.

Обухвата курсеве, предавања, састанке радних група, семинаре, индивидуално усавршавање, консултације, штампане, видео и компјутерски помогнуте начине образовања, као и друге облике преношења знања и информација.

Учесници могу бити доктори стоматологије и други стручњаци који обављају делатност здравствене заштите.

На сајту Здравственог Савета Србије можете преузети табелу акредитованих програма.


АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Здравстевни савет Србије донео је одлуку да се процес акредитације програма континуиране едукације обавља у коморама здравствених радника. Јавни позив објављен је у листу „Политика“.

Пријаве можете преузети ОВДЕ.
Попуњене обрасце треба доставити на е-адресу.


Пословник континуиране едукације Стоматолошког факултета Универзитета у Београду

Пословник континуиране едукације погледајте овде


Континуирана едукација – формулар за организовање едукације

Формулар за организовање континуиране медицинске едукације.