Континуирана едукација-стручни скупови

Континуирана стоматолошка едукација подразумева све облике последипломског усавршавања који се организују на Стоматолошком факултету независно од редовних последипломских студија. Организује их Центар за континуирану едукацију.

Обухвата курсеве, предавања, састанке радних група, семинаре, индивидуално усавршавање, консултације, штампане, видео и компјутерски помогнуте начине образовања, као и друге облике преношења знања и информација.

Учесници могу бити доктори стоматологије и други стручњаци који обављају делатност здравствене заштите.

На сајту Здравственог Савета Србије можете преузети табелу акредитованих програма.


АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Здравстевни савет Србије донео је одлуку да се процес акредитације програма континуиране едукације обавља у коморама здравствених радника. Јавни позив објављен је у листу “Политика”.

Пријаве можете преузети ОВДЕ.
Попуњене обрасце треба доставити на е-адресу.


Пословник континуиране едукације Стоматолошког факултета Универзитета у Београду

Пословник континуиране едукације погледајте овде


Континуирана едукација – формулар за организовање едукације

Формулар за организовање континуиране медицинске едукације.


XXXIX Симпозијум здравственог васпитања у стоматологији

09-10. јуни 2023. ПИРОТ, Дом културе Пирот

Клиника за дечју и превентивну стоматологију

Стоматолошки факултет Универзитета у Београду

Дом здравља Пирот

Секција за дечју и превентивну стоматологију СЛД

организују

Два одвојена скупа и Два независна програма

Акредитовано за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, специјалисте педијатрије, специјалисте свих стоматолошких специјалности, медицинске сестре, здравствене техничаре, стоматолошке сестре, оралне хигијеничаре

Петак, 09.06.2023.

XXXIX СИМПОЗИЈУМ ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ

„Могућности савремене превенције оралних обољења“

V-1722/23-II – акредитовано са 5 бодова за учеснике

Субота, 10.06.2023.

СЕМИНАР „Мултидициплинални приступ у превенцији оралних обољења“

V-1721/23-II – акредитовано са 6 бодова за учеснике

ДЕТАЉНИЈЕ


МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ  РЕГЕНЕРАТИВНЕ МЕДИЦИНЕ

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД-А

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РС

Субота, 01. април 2023. године у 10х

Стоматолошки факултет у Београду, Ранкеова 4, Велики амфитетар

Међународни симпозијум – V-1723/23-II

МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ РЕГЕНЕРАТИВНЕ МЕДИЦИНЕ

Акредитовано за стоматологе, лекаре, фармацеуте, генетичаре, имунологе, специјалисте свих стоматолошких дисциплина, са 6 поена за учеснике

ДЕТАЉНИЈЕ