Континуирана едукација-стручни скупови

Континуирана стоматолошка едукација подразумева све облике последипломског усавршавања који се организују на Стоматолошком факултету независно од редовних последипломских студија. Организује их Центар за континуирану едукацију.

Обухвата курсеве, предавања, састанке радних група, семинаре, индивидуално усавршавање, консултације, штампане, видео и компјутерски помогнуте начине образовања, као и друге облике преношења знања и информација.

Учесници могу бити доктори стоматологије и други стручњаци који обављају делатност здравствене заштите.

На сајту Здравственог Савета Србије можете преузети табелу акредитованих програма.


АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Здравстевни савет Србије донео је одлуку да се процес акредитације програма континуиране едукације обавља у коморама здравствених радника. Јавни позив објављен је у листу “Политика”.

Пријаве можете преузети ОВДЕ.
Попуњене обрасце треба доставити на е-адресу.


Пословник континуиране едукације Стоматолошког факултета Универзитета у Београду

Пословник континуиране едукације погледајте овде


Континуирана едукација – формулар за организовање едукације

Формулар за организовање континуиране медицинске едукације.


38. Симпозијум здравственог васпитања у стоматологији: 11. јун 2022. године – Смедерево

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ