Управљање факултетом

САВЕТ

 

ДЕКАН

Декански колегијум

Продекан за наставну делатност

Продекан за науку

Продекан за здравство

Продекан за финансије

Стручни колегијум

Управници ОЈ

Секретар

Стручни органи

Наставно-научно веће

Изборно веће

Веће катедре

Веће година

Веће студената

Етички одбор

Представник руководства за квалитет

Стручна тела

Наставна комисија

КНИР

Комисија за дисциплинску одговорност студената