Докторске дисертације – увид јавности


Др Марија Вучковић: „Компаративна анализа остеоимунолошких и микробиолошких профила пери-имплантних стања и обољења“

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Марије З. Вучковић, под називом

,,Компаративна анализа остеоимунолошких и микробиолошких профила пери-имплантних стања и обољења

 Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 11.04.2024. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 10.05.2024. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Др Светлана Драговић: „Успешност имплантатно-протетске терапије у оралној рехабилитацији пацијената старије животне доби“

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Светлане Драговић, под називом

,, Успешност имплантатно-протетске терапије у оралној рехабилитацији пацијената старије животне доби

 Стручна комисија доставила је наведени извештај Наставно научном већу Факултета 24.06.2024. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 23.07.2024. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ