На овој страни

Докторске дисертације – увид јавности


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Тамере Јуришић Аџић, под називом: „ИСПИТИВАЊЕ ЕСТЕТСКОГ ИСХОДА ФИКСНИХ НАДОКНАДА НА ИМПЛАНТИМА НАКОН ОЧУВАЊА АЛВЕОЛАРНОГ ГРЕБЕНА БЕТА-ТРИКАЛЦИЈУМ ФОСФАТОМ И КОЛАГЕНОМ У ГОРЊОЈ ВИЛИЦИ“-12.2.2021

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Тамере Јуришић Аџић, под називом „ИСПИТИВАЊЕ ЕСТЕТСКОГ ИСХОДА ФИКСНИХ НАДОКНАДА НА ИМПЛАНТИМА НАКОН ОЧУВАЊА АЛВЕОЛАРНОГ ГРЕБЕНА БЕТА-ТРИКАЛЦИЈУМ ФОСФАТОМ И КОЛАГЕНОМ У ГОРЊОЈ ВИЛИЦИ“ 

Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 12.02.2021. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 13.03.2021. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ.


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Јелене Маринковић, под називом „Дејство етарских уља на бактерије инфицираног коренског канала младих сталних зуба“

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Јелене Маринковић, под називом „Дејство етарских уља на бактерије инфицираног коренског канала младих сталних зуба“.

Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 02.03.2021. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 31.03.2021. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Милице Дервишевић, под називом „Упоредна анализа боје и флуоресценције зуба и композитних материјала“ – 22.3.2021

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Милице Дервишевић, под називом

„УПОРЕДНА АНАЛИЗА БОЈЕ И ФЛУОРЕСЦЕНЦИЈЕ ЗУБА И КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА“ 

Стручна комисија доставила је наведени извештај Наставно научном већу Факултета 22.03.2021. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 20.04.2021. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Иване Милановић, под називом: „Испитивање физичко-хемијских својстава и квалитета везе калцијум силикатних паста за пуњење са дентином канала корена” – 27.5.2021

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Иване Милановић, под називом: „Испитивање физичко-хемијских својстава и квалитета везе калцијум силикатних паста за пуњење са дентином канала корена“

 Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 27.05.2021. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 25.06.2021. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Јелене Симоновић, под називом: „Изолација, карактеризација и упоредна анализа потенцијала за неуродиференцијацију матичних ћелија пореклом из различитих зубних ткива” – 28.5.2021

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Јелене Симоновић, под називом: Изолација, карактеризација и упоредна анализа потенцијала за неуродиференцијацију матичних ћелија пореклом из различитих зубних ткива

 Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 28.05.2021. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 26.06.2021. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Николе Лепојевића, под називом: „Проучавање отпуштања јона никла и промена у површинској структури никл-титанског ортодонтског лука под оптерећењем у култури ћелија CaCo2“ – 9.7.2021

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Николе Лепојевића, под називом

„Проучавање отпуштања јона никла и промена у површинској структури никл-титанског ортодонтског лука под оптерећењем у култури ћелија CaCo2“

Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 09.07.2021. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 07.08.2021. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ.