На овој страни

Докторске дисертације – увид јавности


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Дијане Тришић, под називом: “Утицај фотодинамске терапије и диодног ласера на успешност ендодонтског лечења младих сталних зуба и биостимулацију матичних ћелија пореклом из апикалне папиле” – 16.4.2019

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Дијане Тришић, под називом

„ Утицај фотодинамске терапије и диодног ласера на успешност ендодонтског лечења младих сталних зуба и биостимулацију матичних ћелија пореклом из апикалне папиле”

Стручна комисија доставила је наведени извештајНаставно научном већу Факултета 16.4.2019. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 15.5.2019. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Милоша Лазаревића, под називом„In-vitro испитивање карактеристика матичности ћелија пореклом од оралног планоцелуларног карцинома“- 18.4.2019

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Милоша Лазаревића, под називом „In-vitro испитивање карактеристика матичности ћелија пореклом од оралног планоцелуларног карцинома“ Стручна комисија доставила је наведени извештај Наставно научном већу Факултета 18.04.2019. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 17.05.2019. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Николе Радовића, под називом: МИКРО РНК-146А И МИКРО РНК-155 У ГИНГИВАЛНОЈ ТЕЧНОСТИ, КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ БИОМАРКЕРИ ПАРОДОНТОПАТИЈЕ КОД СИСТЕМСКИ ЗДРАВИХ ОСОБА И ОБОЛЕЛИХ ОД ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСА ТИП 2 – 4.6.2019. године

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

 • Докторска дисертација и извештај стручне комисије заоцену завршене докторске дисертације др Николе Радовића, под називом

“МИКРО РНК-146А И МИКРО РНК-155 У ГИНГИВАЛНОЈ ТЕЧНОСТИ, КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ БИОМАРКЕРИ ПАРОДОНТОПАТИЈЕ КОД СИСТЕМСКИ ЗДРАВИХ ОСОБА И ОБОЛЕЛИХ ОД ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСА ТИП 2 “

Стручна комисија доставила је наведени извештај Наставно научном већу Факултета 04.06.2019. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 03.07.2019 године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Маје Милошевић, под називом: ИЗОЛАЦИЈА, КУЛТИВАЦИЈА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЋЕЛИЈА ПОРЕКЛОМ ИЗ ТУМОРА И ТУМОРСКЕ МАРГИНЕ ПАЦИЈЕНАТА СА БАЗОЦЕЛУЛАРНИМ КАРЦИНОМОМ У IN–VITRO УСЛОВИМА – 5.6.2019

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

 • Докторска дисертација и извештај стручне комисије заоцену завршене докторске дисертације др Маје Милошевић, под називом

“ ИЗОЛАЦИЈА, КУЛТИВАЦИЈА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЋЕЛИЈА ПОРЕКЛОМ ИЗ ТУМОРА И ТУМОРСКЕ МАРГИНЕ ПАЦИЈЕНАТА СА БАЗОЦЕЛУЛАРНИМ КАРЦИНОМОМ У IN–VITRO USLOVIMA “

Стручна комисија доставила је наведени извештајНаставно научном већу Факултета 05.06.2019. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 04.07.2019. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Дине Васовић, под називом:СЕЛЕКТИВНА МОДУЛАЦИЈА GABAA РЕЦЕПТОРА КОЈИ САДРЖЕ α6 ПОДЈЕДИНИЦУ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОМ МОДЕЛУ ТРИГЕМИНАЛНОГ НЕУРОПАТСКОГ БОЛА – 3.7.2019

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије заоцену завршене докторске дисертације др Дине Васовић, под називом

СЕЛЕКТИВНА МОДУЛАЦИЈА GABAA РЕЦЕПТОРА КОЈИ САДРЖЕ α6 ПОДЈЕДИНИЦУ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОМ МОДЕЛУ ТРИГЕМИНАЛНОГ НЕУРОПАТСКОГ БОЛА

Стручна комисија доставила је наведени извештајНаставно научном већу Факултета 03.07.2019. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 01.08.2019. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ

Докторска дисертација и извештај стручне комисије заоцену завршене докторске дисертације др Јоване Сташић, под називом: Утицај нискотемпературне атмосферске плазме на површинска својства дентина и његову интеракцију са адхезивним системима – 30.10.2019

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

 • Докторска дисертација и извештај стручне комисије заоцену завршене докторске дисертације др Јоване Сташић, под називом

“Утицај нискотемпературне атмосферске плазме на површинска својства дентина и његову интеракцију са адхезивним системима “

Стручна комисија доставила је наведени извештајНаставно научном већу Факултета 30.10.2019. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 29.11.2019. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Иване Влатковић Јаковљевић, под називом „Примена термопластичног полимера фасетираног композитним материјалом у протетској терапији пацијената са парафункционалним активностима” – 14.2.2020.

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

 • Докторска дисертација и извештај стручне комисије заоцену завршене докторске дисертације др Иване Влатковић Јаковљевић, под називом

„ПРИМЕНА ТЕРМОПЛАСТИЧНОГ ПОЛИМЕРА ФАСЕТИРАНОГ КОМПОЗИТНИМ МАТЕРИЈАЛОМ У ПРОТЕТСКОЈ ТЕРАПИЈИ ПАЦИЈЕНАТА СА ПАРАФУНКЦИОНАЛНИМ АКТИВНОСТИМА”

Стручна комисија доставила је наведени извештајНаставно научном већу Факултета 14.02.2020. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 14.03.2020. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Милице Јовановић Медојевић, под називом “Анализа деформација и лома ротирајућих никлтитанијумских инструмената након препарације различитих каналских система” – 01.06.2020. године

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

 • Докторска дисертација и извештај стручне комисије заоцену завршене докторске дисертације др Милице Јовановић Медојевић, под називом
 • „Анализа деформација и лома ротирајућих никлтитанијумских инструмената након препарације различитих каналских система“

Стручна комисија доставила је наведени извештајНаставно научном већу Факултета 01.06.2020. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 30.06.2020. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Богдана Лисула, под називом: „Примена оптомагнетне имиџинг спектроскопије у биофизичкој карактеризацији маргиналног и карциномом измењеног ткива у усној дупљи“ –  4.6.2020. године

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

 • Докторска дисертација и извештај стручне комисије заоцену завршене докторске дисертације др Богдана Лисула, под називом
 • „Примена оптомагнетне имиџинг спектроскопије у биофизичкој карактеризацији маргиналног и карциномом измењеног ткива у усној дупљи“

Стручна комисија доставила је наведени извештајНаставно научном већу Факултета 04.06.2020. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 03.07.2020. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Миле Вучковић, под називом: Утицај ињектабилног фибрина богатог тромбоцитима у иницијалној терапији хроничног пародонтитиса – 12.10.2020. године

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије заоцену завршене докторске дисертације др Миле Вучковић, под називом

Утицај ињектабилног фибрина богатог тромбоцитима у иницијалној терапији хроничног пародонтитиса

Стручна комисија доставила је наведени извештај Наставно научном већу Факултета 12.10.2020.године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 10.11.2020. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Милана Вучетића, под називом: “Испитивање утицаја пијезоелектричног ефекта на ћелијске и молекуларне механизме зарастања оралнохируршке ране код пацијената са дијабетес мелитусом тип 1 и 2“ – 23.10.2020. године

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

 • Докторска дисертација и извештај стручне комисије заоцену завршене докторске дисертације др Милана Вучетића, под називом
 • „Испитивање утицаја пијезоелектричног ефекта на ћелијске и молекуларне механизме зарастања оралнохируршке ране код пацијената са дијабетес мелитусом тип 1 и 2“

Стручна комисија доставила је наведени извештајНаставно научном већу Факултета 23.10.2020. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 21.11.2020. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Вање Стојић, под називом: Испитивање ћелијских механизама укључених у морфолошке промене темпоромандибуларног зглоба пацова са експеримантално изазваном латералном девијацијом мандибуле – 10.11.2020

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

 • Докторска дисертација и извештај стручне комисије заоцену завршене докторске дисертације др Вање Стојић, под називом

„Испитивање ћелијских механизама укључених у морфолошке промене темпоромандибуларног зглоба пацова са експеримантално изазваном латералном девијацијом мандибуле”

Стручна комисија доставила је наведени извештај Наставно научном већу Факултета 10.11.2020. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 09.12.2020. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Душана Косановића, под називом: “Стање оралног здравља деце са посебним потребама која су смештена ван институција” – 26.11.2020

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности докторска дисертација и извештај стручне комисије заоцену завршене докторске дисертације др Душана Косановића, под називом „Стање оралног здравља деце са посебним потребама која су смештена ван институција“.

Стручна комисија доставила је наведени извештајНаставно научном већу Факултета 26.11.2020. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 25.12.2020. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Тамере Јуришић Аџић, под називом: „ИСПИТИВАЊЕ ЕСТЕТСКОГ ИСХОДА ФИКСНИХ НАДОКНАДА НА ИМПЛАНТИМА НАКОН ОЧУВАЊА АЛВЕОЛАРНОГ ГРЕБЕНА БЕТА-ТРИКАЛЦИЈУМ ФОСФАТОМ И КОЛАГЕНОМ У ГОРЊОЈ ВИЛИЦИ“-12.2.2021

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Тамере Јуришић Аџић, под називом „ИСПИТИВАЊЕ ЕСТЕТСКОГ ИСХОДА ФИКСНИХ НАДОКНАДА НА ИМПЛАНТИМА НАКОН ОЧУВАЊА АЛВЕОЛАРНОГ ГРЕБЕНА БЕТА-ТРИКАЛЦИЈУМ ФОСФАТОМ И КОЛАГЕНОМ У ГОРЊОЈ ВИЛИЦИ“ 

Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 12.02.2021. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 13.03.2021. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ.


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Јелене Маринковић, под називом „Дејство етарских уља на бактерије инфицираног коренског канала младих сталних зуба“

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Јелене Маринковић, под називом „Дејство етарских уља на бактерије инфицираног коренског канала младих сталних зуба“.

Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 02.03.2021. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 31.03.2021. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Милице Дервишевић, под називом „Упоредна анализа боје и флуоресценције зуба и композитних материјала“ – 22.3.2021

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Милице Дервишевић, под називом

„УПОРЕДНА АНАЛИЗА БОЈЕ И ФЛУОРЕСЦЕНЦИЈЕ ЗУБА И КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА“ 

Стручна комисија доставила је наведени извештај Наставно научном већу Факултета 22.03.2021. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 20.04.2021. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ