На овој страни

Докторске дисертације – увид јавности


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Николе Лепојевића, под називом: „Проучавање отпуштања јона никла и промена у површинској структури никл-титанског ортодонтског лука под оптерећењем у култури ћелија CaCo2“ – 9.7.2021

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Николе Лепојевића, под називом

„Проучавање отпуштања јона никла и промена у површинској структури никл-титанског ортодонтског лука под оптерећењем у култури ћелија CaCo2“

Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 09.07.2021. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 07.08.2021. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ.


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Александре Милосављевић, под називом: „Ћелијски и молекуларни механизми дејства мелатонина у зубној пулпи и паротидној пљувачној жлезди код пацијената са дијабетес мелитусом тип 2“ – 4.2.2022

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за оцену завршене докторске дисертације др Александре Милосављевић, под називом

,,ЋЕЛИЈСКИ И МОЛЕКУЛАРНИ МЕХАНИЗМИ ДЕЈСТВА МЕЛАТОНИНА У ЗУБНОЈ ПУЛПИ И ПАРОТИДНОЈ ПЉУВАЧНОЈ ЖЛЕЗДИ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСОМ ТИП 2”

Стручна комисија доставила је наведени извештај   Наставно научном већу

Факултета 04.02.2022. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 05.03.2022. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Ене Јоксимовић, под називом: “Утицај градивних материјала на успешност имплантатно-протетске терапије”

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Ене Јоксимовић, под називом

,,Утицај градивних материјала на успешност имплантатно-протетске терапије’’

Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 07.02.2022. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 08.03.2022. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Војислава Комленића, под називом “Утицај варијација клиничке примене адхезива и композита на квалитет полимеризације и везу са зубним ткивима”:

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Војислава Комленића, под називом

,, Утицај варијација клиничке примене адхезива и композита на квалитет полимеризације и везу са зубним ткивима”

Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 31.03.2022. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 29.04.2022. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Докторска дисертација и извештај комисије за оцену завршене докторске дисертације др Дејана Стаменковића, под називом “Оптимизација технолошких поступака селективно ласерски топљене и синтероване  кобалт, хром молибден, волфрам легуре у изради скелета парцијалне зубне протезе” – 6.5.2022

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Дејана Стаменковића, под називом

,,Оптимизација технолошких поступака селективно ласерски топљене и синтероване  кобалт, хром молибден, волфрам легуре у изради скелета парцијалне зубне протезе

 Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 06.05.2022. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 04.06.2022. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Ивана Арсића, под називом: Утицај ортодонтске екструзије зуба на алвеоларну кост и ширину зоне фиксиране гингиве – 13.5.2022

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Ивана Арсића, под називом:

„Утицај ортодонтске екструзије зуба на алвеоларну кост и ширину зоне фиксиране гингиве“

Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 13.05.2022. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 11.06.2022. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Немање Маринковића, под називом Успешност и поузданост квалитативних и квантитативних радиолошких метода за процену денталне и скелетне зрелости – 13.5.2022

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Немање Маринковића, под називом „Успешност и поузданост квалитативних и квантитативних радиолошких метода за процену денталне и скелетне зрелости“

Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 13.05.2022. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 11.06.2022. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ


Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Јелене Радовановић Димитријевић, под називом: Субакутна токсичност флуорида и протективни ефекат селена код експерименталног животињског модела – 13.5.2022

У складу са одредбама Закона о високом образовању, као и одговарајућим одредбама општих аката Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ставља се на увид јавности:

Докторска дисертација и извештај стручне комисије за  оцену завршене докторске дисертације др Јелене Радовановић Димитријевић, под називом: „Субакутна токсичност флуорида и протективни ефекат селена код експерименталног животињског модела“

Стручна комисија доставила је наведени извештај  Наставно научном већу Факултета 13.05.2022. године.

Рок за увид јавности је 30 дана, и истиче 11.06.2022. године.

У наведеном периоду, извештај се може добити на увид у Одсеку за наставу Секретаријата факултета, сваког радног дана од 8 до 14 часова, а штампана верзија докторске дисертације у Библиотеци Факултета.

Електронска верзија докторске дисертације и извештај стручне комисије налазе се ОВДЕ