Библиографије истраживача

У складу са препорукама CERIF-а (Common European Research Information Format), у оквиру COBISS система развијена је веб апликација E-CRIS (Current Research Information Systems). Овакав информациони систем омогућава успостављање евиденција истраживача и установа националних библиотечко-информационих система у мрежи COBISS.net, као и стандардизовано вођење библиографија научних радника и установа.

 

Списак истраживача Стоматолошког факултета

Списак истраживача којима су додељене шифре у оквиру система CRIS.

Пријављивање радова за библиографије

Достављање података о публикованим радовима могуће је попуњавањем електронског формулара или слањем референци на адресу biblioteka@stomf.bg.ac.rs

 

Опширније