Докторске студије – уводне напомене

Докторске студије на Стоматолошком факултету су трогодишње студије (180 ЕСПБ) чија је сврха да пруже студентима-докторантима разумевање истраживачког процеса и методологије, оспособе студенте-докторанте за самостална истраживања, критичко праћење литературе и тумачење добијених резултата. Крајњи циљ је едукација успешног и одговорног научника у складу са највишим међународним стручним и етичким стандардима.

Стручни и академски назив:
Доктор стоматолошких наука

Тип студија:

Студије су по бинамо-интегрисаном моделу у ком су предвиђени различити курсеви, али где и даље нагласак остаје на практичном раду менторског типа.
1. организована теоријска настава
а) обавезни (заједнички) наставни модули
б) усмерена настава и модули по изборуиз специфичних научних области
2. практични рад и упознавање са изабраним методологијама
3. активно бављење научним радом

Облици наставних активности:

Предавања која ће држати наставници и сарадници Стоматолошког факултета, гостујући професори из иностранства, као и стручњаци из других научно-истраживачких установа, консултације, вежбе; такође, током читавих студија студент ће бити у обавези да учествује у семинарима типа „Jornals Clubs” који ће се организовати два пута месечно.

Начини провере знања

Семинарски радови, испити

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ – од школске 2020/21. године

Наставни план

Curriculum Structure

Књига предмета

Course Book

Књига наставника

Teachers Book

18.9.2020. године – уверење и одлука о акредитацији

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ
ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ


НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ – од школске 2013/14. године

КЊИГА ПРЕДМЕТА
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО ГОДИНАМА СТУДИЈА

13.09.2013 – Уверење о акредитацији студијског програма докторских студија Базична и клиничка истраживања у стоматологији

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Списак ментора на докторским студијама- школска 2021/22. година

 

Ранг-листе за упис у школску 2021/22

Ранг листа за докторске студије – упис у школску 2021/22 годину генерације 2018
Ранг листа за докторске студије – упис у школску 2021/22 годину генерације 2019
Ранг листа за докторске студије – упис у школску 2021/22 годину генерације 2020

Упис у II и III годину и у III поновну годину докторских академских студија за школску 2021/22 годину 

Неопходно је ажурирати ШВ – 20 образац преко студентских сервиса.

Без ажурираних ШВ – 20 образаца упис није могућ.

 Студенти на буџету за упис достављају:

  • индекс
  • 1 попуњен ШВ – 20 образац (добија се у сктиптарници)
  • доказ о извршеној уплати од 100,00 динара за Центар за развој каријере БУ (попуњена уплатница се добија у скриптарници)

Самофинансирајући студенти за упис достављају:

– индекс,

– 1 попуњен ШВ – 20 образац (добија се у скриптарници),

– доказ о извршеној уплати 100,00 динара за Центар за развој каријере БУ попуњена (уплатница се добија у скриптарници),

– доказ о извршеној уплати 1500,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду (попуњена уплатница се добија у скриптарници),

– студенти ИИИ поновне године докторских академских студија уплаћују школарину у износу од 22.000,00 динара за 60 ЕСПБ (цео износ се уплаћује одједном).

 Студенти су у обавези да поштују предвиђене рокове за упис у школску 2021/22. годину.

Студенти II године докторских академских студија се уписују ИСКЉУЧИВО  по следећем распореду:

2016/4008

Вучић

Урош

4.11.2021

2019/4012

Вукадиновић

Вања

4.11.2021

2020/4001

Пурешевић

Доброслав

4.11.2021

2020/4002

Вучетић

Јелена

4.11.2021

2020/4003

Марковић

Јован

4.11.2021

2020/4004

Милосављевић

Младен

4.11.2021

2020/4005

Илић

Вељко

4.11.2021

2020/4007

Божић

Сара

5.11.2021

2020/4008

Брајовић

Ружица

5.11.2021

2020/4010

Урошевић

Зоран

5.11.2021

2020/4011

Живковић

Никола

5.11.2021

2020/4012

Димитријевић

Маја

5.11.2021

2020/4013

Крџовић

Ема

5.11.2021

2020/4014

Дурковић

Ана

5.11.2021

Студенти се уписују наведеног датума од 11 до 13 часова на шалтеру број 3

Студенти III године докторских академских студија се уписују ИСКЉУЧИВО  по следећем распореду:

2017/4006

Шупљеглав

Игор

8.11.2021

2018/4002

Миличић Лазић

Миња

8.11.2021

2018/4007

Вулићевић

Милица

8.11.2021

2019/4001

Јаковљевић

Никола

8.11.2021

2019/4002

Нинковић

Неда

8.11.2021

2019/4003

Павловић

Аница

8.11.2021

2019/4004

Павловић

Огњан

8.11.2021

2019/4005

Тодоровић

Милош

8.11.2021

2019/4006

Марковић

Јована

9.11.2021

2019/4007

Рацић

Александар

9.11.2021

2019/4008

Јањовић

Вукашин

9.11.2021

2019/4009

Бакаловић

Јована

9.11.2021

2019/4010

Поповић

Федор

9.11.2021

2019/4011

Јездић

Марија

9.11.2021

2019/4013

Медић Величковић

Тамара

9.11.2021

2020/4015

Кековић

Владан

9.11.2021

Студенти се уписују наведеног датума од 11 до 13 часова на шалтеру број 3

Студенти који поново уписују III годину уписују се искључиво по следећем распореду:

2011/4006

Јоксимовић

Ена

15.11.2021

2012/4003

Лепојевић

Никола

15.11.2021

2012/4012

Драговић

Светлана

15.11.2021

2013/4007

Ђорић

Јелица

15.11.2021

2013/4010

Милосављевић

Александра

15.11.2021

2013/4015

Јовановић

Милан

15.11.2021

2013/4016

Глигорић Пурешевић

Невена

15.11.2021

2013/4017

Ребић

Кристина

16.11.2021

2013/4020

Живковић

Олга

16.11.2021

2013/4023

Калановић

Милена

16.11.2021

2013/4024

Вукмировић

Јелена

16.11.2021

2014/4002

Милошевић

Олга

16.11.2021

2015/4001

Радовановић

Јелена

16.11.2021

2015/4002

Јовановић

Катарина

16.11.2021

2015/4005

Маринковић

Немања

17.11.2021

2016/4001

Васиљевић

Валентина

17.11.2021

2016/4004

Мајерич

Драгана

17.11.2021

2016/4005

Комленић

Војислав

17.11.2021

2016/4006

Томић

Урош

17.11.2021

2016/4009

Цанковић

Марина

17.11.2021

2016/4011

Стаменковић

Дејан

17.11.2021

2017/4001

Вуковић

Младен

18.11.2021

2017/4002

Живковић

Марко

18.11.2021

2017/4003

Мијаиловић

Ива

18.11.2021

2017/4004

Средојевић

Стефан

18.11.2021

2017/4005

Тодоровић

Ана

18.11.2021

2017/4007

Остојић

Дејан

18.11.2021

2017/4008

Максимовић

Милош

18.11.2021

2018/4001

Илић

Гаврило

19.11.2021

2018/4003

Јакшић

Милица

19.11.2021

2018/4004

Милановић

Милена

19.11.2021

2018/4005

Костовић

Јелена

19.11.2021

2018/4006

Влајић

Тамара

19.11.2021

2018/4008

Јосић

Урош

19.11.2021

2010/4011

Стојић

Живота

19.11.2021

2010/4016

Степић Хајдарпашић

Јелена

19.11.2021

Студенти се уписују наведеног датума од 11 до 13 часова на шалтеру број 3