Докторске студије – уводне напомене

Докторске студије на Стоматолошком факултету су трогодишње студије (180 ЕСПБ) чија је сврха да пруже студентима-докторантима разумевање истраживачког процеса и методологије, оспособе студенте-докторанте за самостална истраживања, критичко праћење литературе и тумачење добијених резултата. Крајњи циљ је едукација успешног и одговорног научника у складу са највишим међународним стручним и етичким стандардима.

Стручни и академски назив:
Доктор стоматолошких наука

Тип студија:

Студије су по бинамо-интегрисаном моделу у ком су предвиђени различити курсеви, али где и даље нагласак остаје на практичном раду менторског типа.
1. организована теоријска настава
а) обавезни (заједнички) наставни модули
б) усмерена настава и модули по изборуиз специфичних научних области
2. практични рад и упознавање са изабраним методологијама
3. активно бављење научним радом

Облици наставних активности:

Предавања која ће држати наставници и сарадници Стоматолошког факултета, гостујући професори из иностранства, као и стручњаци из других научно-истраживачких установа, консултације, вежбе; такође, током читавих студија студент ће бити у обавези да учествује у семинарима типа „Jornals Clubs” који ће се организовати два пута месечно.

Начини провере знања

Семинарски радови, испити

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ – од школске 2020/21. године

Наставни план

Curriculum Structure

Књига предмета

Course Book

Књига наставника

Teachers Book

18.9.2020. године – уверење и одлука о акредитацији

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ
ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ


НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ – од школске 2013/14. године

КЊИГА ПРЕДМЕТА
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО ГОДИНАМА СТУДИЈА

13.09.2013 – Уверење о акредитацији студијског програма докторских студија Базична и клиничка истраживања у стоматологији

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Списак ментора на докторским студијама- школска 2020/21. година

Ранг-листе за упис у школску 2021/22

Ранг листа за докторске студије – упис у школску 2021/22 годину генерације 2018
Ранг листа за докторске студије – упис у школску 2021/22 годину генерације 2019
Ранг листа за докторске студије – упис у школску 2021/22 годину генерације 2020