Докторске студије – уводне напомене

Докторске студије на Стоматолошком факултету су трогодишње студије (180 ЕСПБ) чија је сврха да пруже студентима-докторантима разумевање истраживачког процеса и методологије, оспособе студенте-докторанте за самостална истраживања, критичко праћење литературе и тумачење добијених резултата. Крајњи циљ је едукација успешног и одговорног научника у складу са највишим међународним стручним и етичким стандардима.

Стручни и академски назив:
Доктор стоматолошких наука

Тип студија:

Студије су по бинамо-интегрисаном моделу у ком су предвиђени различити курсеви, али где и даље нагласак остаје на практичном раду менторског типа.
1. организована теоријска настава
а) обавезни (заједнички) наставни модули
б) усмерена настава и модули по изборуиз специфичних научних области
2. практични рад и упознавање са изабраним методологијама
3. активно бављење научним радом

Облици наставних активности:

Предавања која ће држати наставници и сарадници Стоматолошког факултета, гостујући професори из иностранства, као и стручњаци из других научно-истраживачких установа, консултације, вежбе; такође, током читавих студија студент ће бити у обавези да учествује у семинарима типа „Jornals Clubs” који ће се организовати два пута месечно.

Начини провере знања

Семинарски радови, испити

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ – од школске 2020/21. године

Наставни план

Curriculum Structure

Књига предмета

Course Book

Књига наставника

Teachers Book

18.9.2020. године – уверење и одлука о акредитацији

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ
ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ


НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ – од школске 2013/14. године

КЊИГА ПРЕДМЕТА
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО ГОДИНАМА СТУДИЈА

13.09.2013 – Уверење о акредитацији студијског програма докторских студија Базична и клиничка истраживања у стоматологији

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Списак ментора на докторским студијама- школска 2022/23. година

 

Ранг-листе за упис у школску 2022/23

Ранг листа за докторске студије – упис у школску 2021/22 годину генерације 2020
Ранг листа за докторске студије – упис у школску 2021/22 годину генерације 2021
 

Упис у II и III годину и у III поновну годину докторских академских студија за школску 2022/23. годину 

Неопходно је ажурирати ШВ – 20 образац преко студентских сервиса.

Без ажурираних ШВ – 20 образаца упис није могућ.

 Студенти на буџету за упис достављају:

  • индекс
  • 1 попуњен ШВ – 20 образац (добија се у сктиптарници)
  • доказ о извршеној уплати од 100,00 динара за Центар за развој каријере БУ (примерак попуњене уплатнице погледајте овде)

Самофинансирајући студенти за упис достављају:

– индекс,

– 1 попуњен ШВ – 20 образац (добија се у скриптарници),

  • школарина за самофинансирајуће студенте износи 220.000,00 динара и може се платити на четири рате. Прва рата износи 55.000,00 динара и плаћа се при упису.

Школарину уплатити преко студентских сервиса.

– доказ о извршеној уплати 100,00 динара за Центар за развој каријере БУ попуњена (примерак попуњене уплатнице погледајте овде),

– доказ о извршеној уплати 1500,00 динара за Заједничке службе Универзитета у Београду (примерак попуњене уплатнице погледајте овде),

 Студенти су у обавези да поштују предвиђене рокове за упис у школску 2022/23. годину.

Студенти II године докторских академских студија се уписују ИСКЉУЧИВО  по следећем распореду:

2021/4001

Митровић

Марија

25.10.2022.

2021/4002

Ћурић

Димитрије

25.10.2022.

2021/4003

Стошић

Миљан

25.10.2022.

2021/4004

Радивојевић

Огњен

25.10.2022.

2021/4005

Лукић

Лазар

25.10.2022.

2021/4006

Вуловић

Стефан

25.10.2022.

2021/4007

Милојевић

Никола

25.10.2022.

2021/4008

Тодоровић

Тамара

25.10.2022.

2021/4009

Шљукић

Аница

25.10.2022.

2021/4010

Недељковић

Ђурђа

25.10.2022.

2021/4011

Марковић

Никола

25.10.2022.

2021/4012

Недић

Страхиња

25.10.2022.

2021/4013                     Николић                      Павле                          25.10.2022.

2021/4014                     Ковинић                      Катарина                    25.10.2022.

2021/4015                     Вукадиновић              Бранко                        25.10.2022.          

Студенти се уписују наведеног датума од 11 до 13 часова на шалтеру број 3

Студенти III године докторских академских студија се уписују ИСКЉУЧИВО  по следећем распореду:

2020/4001

Пурешевић

Доброслав

26.10.2022

2020/4002

Вучетић

Јелена

26.10.2022

2020/4003

Марковић

Јован

26.10.2022

2020/4004

Милосављевић

Младен

26.10.2022

2020/4005

Илић

Вељко

26.10.2022

2020/4006

Ивановић

Вера

26.10.2022

2020/4008

Брајовић

Ружица

26.10.2022

2020/4010

Урошевић

Зоран

26.10.2022

2020/4011

Живковић

Никола

26.10.2022

2020/4012

Димитријевић

Маја

26.10.2022

2020/4013

Крџовић

Ема

26.10.2022

2020/4014

Дурковић

Ана

26.10.2022

Студенти се уписују наведеног датума од 11 до 13 часова на шалтеру број 3

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

Распоред уписа студената III поновне године докторских академских студија у школску 2022/23. годину

Студенти који поново уписују III годину уписују се искључиво по следећем распореду:

 

Број индекса

Презиме и име

Датум уписа

 
 

1.         

2010/4016

Степић Хајдарпашић Јелена

27.10.2022.

 

2.         

2012/4012

Драговић Светлана

27.10.2022.

 

3.         

2013/4007

Ђорић Јелица

27.10.2022.

 

4.         

2013/4017

Ребић Кристина

27.10.2022.

 

5.         

2013/4023

Калановић Милена

27.10.2022.

 

6.         

2013/4024

Вукмировић Јелена

27.10.2022.

 

7.         

2014/4002

Милошевић Олга

27.10.2022.

 

8.         

2015/4002

Јовановић Катарина

27.10.2022.

 

9.         

2016/4001

Васиљевић Валентина

27.10.2022.

 

10.       

2016/4004

Мајерич Драгана

27.10.2022.

 

11.       

2016/4006

Томић Урош

27.10.2022.

 

12.       

2016/4009

Цанковић Марина

27.10.2022.

 

13.       

2017/4001

Вуковић Младен

27.10.2022.

 

14.       

2017/4002

Живковић Марко

27.10.2022.

 

15.       

2017/4003

Мијаиловић Ива

27.10.2022.

 

16.       

2017/4004

Средојевић Стефан

28.10.2022.

 

17.       

2017/4005

Тодоровић Ана

28.10.2022.

 

18.       

2018/4001

Илић Гаврило

28.10.2022.

 

19.       

2018/4002

Миличић Лазић Миња

28.10.2022.

 

20.       

2018/4003

Јакшић Милица

28.10.2022.

 

21.       

2018/4004

Милановић Милена

28.10.2022.

 

22.       

2018/4005

Костовић Јелена

28.10.2022.

 

23.       

2018/4006

Влајић Товиловић Тамара

28.10.2022.

 

24.       

2019/4001

Јаковљевић Никола

28.10.2022.

 

25.       

2019/4002

Нинковић Неда

28.10.2022.

 

26.       

2019/4003

Павловић Аница

28.10.2022.

 

27.       

2019/4004

Павловић Огњан

28.10.2022.

 

28.       

2019/4005

Тодоровић Милош

28.10.2022.

 

29.       

2019/4006

Марковић Јована

28.10.2022.

 

30.       

2019/4007

Рацић Александар

28.10.2022.

 

31.       

2019/4008

Janjović Vukašin

31.10.2022.

 

32.       

2019/4009

Бакаловић Јована

31.10.2022.

 

33.       

2019/4010

Поповић Федор

31.10.2022.

 

34.       

2019/4011

Јездић Марија

31.10.2022.

 

35.       

2019/4013

Медић Величковић Тамара

31.10.2022.

 

36.       

2020/4015

Кековић Владан

31.10.2022.

 

Студенти се уписују наведеног датума од 11 до 13 часова на шалтеру број 3