Клиника за ортопедију вилица

Улица Гастона Гравијеа 2

Централа

+ 381 11 785 70 51
+ 381 11 785 70 52
+ 381 11 785 70 53

Проф. др Ненад Недељковић, управник
+ 381 11 244 31 50

Главна сестра Марија Раденковић
+ 381 11 785 70 51

Наставници

 1. Проф. др Ивана Шћепан
 2. Проф. др  Бранислав Глишић
 3. Проф. др Предраг Николић
 4. Доц др Љиљана Стојановић
 5. Доц др Жељко Милосављевић
 6. Проф. др Ненад Недељковић
 7. Доц. др Зорана Стаменковић
 8. Доц. др Евгенија Марковић
 9. Доц. др Неда Стефановић

Сарадници

 1. Асст. др сци. Јована Јулоски 
 2. Асст. др сци. Тина Пајевицћ

Лекари специјалисти

 1. Др Љиљана Вучић
 2. Др Ангелина Никодијевић-Латиновић