Клиника за ортопедију вилица

Улица Гастона Гравијеа 2

Телефони

+ 381 11 2443 150
+ 381 64 8980 048

Проф. др Ненад Недељковић, управник
Главна сестра Марија Раденковић

Наставници

 1. Проф. др Ивана Шћепан
 2. Проф. др  Бранислав Глишић
 3. Проф. др Предраг Николић
 4. Доц. др Љиљана Стојановић
 5. Доц. др Жељко Милосављевић
 6. Проф. др Ненад Недељковић
 7. Доц. др Зорана Стаменковић
 8. Проф. др Евгенија Марковић
 9. Доц. др Неда Стефановић
 10. Доц. др Јована Јулоски

Сарадници

 1. Асст. др сци. Тина Пајевић
 2. Асст. др сци. Марија Живковић

Лекари специјалисти

 1. Др Љиљана Вучић
 2. Др Ангелина Никодијевић-Латиновић