Клиника за ортопедију вилица

Улица Гастона Гравијеа 2

Телефони

011 344 1001
064 8980 048

Проф. др Ненад Недељковић, управник
Главна сестра Марија Раденковић

Наставници

 1. Проф. др Ивана Шћепан
 2. Проф. др  Бранислав Глишић
 3. Доц. др Жељко Милосављевић
 4. Проф. др Ненад Недељковић
 5. Проф. др Зорана Стаменковић
 6. Проф. др Евгенија Марковић
 7. Проф. др Неда Стефановић
 8. Доц. др Јована Јулоски
 9. Доц. др Тина Пајевић

Сарадници

 1. Асст. др сци. Марија Живковић
 2. Асст. др сци. Иван Арсић
 3. Др Немања Маринковић
 4. Др Јован Марковић

Лекари специјалисти

 1. Др Љиљана Вучић