Клиника за ортопедију вилица

Улица Гастона Гравијеа 2

Телефони

011 344 1001
011 344 2001
064 8980 048

Проф. др Ненад Недељковић, управник
Главна сестра Марија Раденковић

Наставници

 1. Проф. др Ивана Шћепан
 2. Проф. др  Бранислав Глишић
 3. Доц. др Жељко Милосављевић
 4. Проф. др Ненад Недељковић
 5. Доц. др Зорана Стаменковић
 6. Проф. др Евгенија Марковић
 7. Доц. др Неда Стефановић
 8. Доц. др Јована Јулоски

Сарадници

 1. Асст. др сци. Тина Пајевић
 2. Асст. др сци. Марија Живковић

Лекари специјалисти

 1. Др Љиљана Вучић
 2. Др Ангелина Никодијевић-Латиновић