Документација за акредитацију

ДОКУМЕНТАЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
Стандарди Standards
Наставни план Curriculum Structure
Књига предмета Course Book
Књига наставника Teachers Book
Књига ментора  

 

18.9.2020. године – уверење и одлука о акредитацији

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ
ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ