Клинички медицински предмети

Димитрија Туцовића 161,
Прешевска 31
Проф. др Раде Косановић, управник

тел: 011 30 88 162

Наставници и сарадници по предметима

 1. Проф. др  Милан Брајовић (Интерна медицина)
 2. Проф. др Раде Косановић (Оториноларингологија)
 3. Доц. др Снежана Санковић Бабић (Оториноларингологија)
 4. Проф. др  Бојан Ковачевић (Општа хирургија)
 5. Доц. др Наташа Петровић Станојевић  (Интерна медицина)
 6. Доц. др Весна Јовановић (Офталмологија)
 7. Доц. др Звездан Стефановић (Општа хиругија)

Асистенти

 1. Асст. др сци. Радислав Ашћерић (Општа хирургија)
 2. Асст. др Марина Анђелић Јелић (Интерна медицина)
 3. Асст. др Александар Давидовић (Интерна медицина)
 4. Aсст. др Владан Милутиновић (Оториноларингологија)