Декани од оснивања до данас

 

Љубомир Ђоковић

1950-1957 и 1965-1967

Лазар Петровић

1957-1959

Иван Бикар

1959-1962

Бранко Кеслер

1962-1965

Данило Брановачки

1967-1971

Никола Мађановић

1971-1973

Гојко Сокић

1973-1977

Алекса Пишчевић

1977-1979

Божидар Јојић

1979-1983

Миодраг Косовчевић

1983-1987

Драган Кубуровић

1987-1991

Драган Белоица

1991-1996

Властимир Петровић

1996-2000

Војислав Лековић

2000-2006

Драгослав Стаменковић

2006-2012

Мирослав Вукадиновић

2012-2018