Студентски научно-истраживачки рад

Правилник о научно-истраживачком раду студената

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Универзитет у Београду расписује  конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2021. години

Додела тема за израду студентских научно-истраживачких радова – школска 2021/22 година

Додела тема за израду студентских научно-истраживачких радова – школска 2021/22 година

Студенту се може одобрити тема студентског истраживачког рада уколико испуњава следеће услове:

– Просечна оцена на претходним годинама студија најмање 8,00

– Уколико је одслушао наставу из наставног предмета за чију тему конкурише, или у школској 2021/22 прати наставу из тог предмета

– Уколико ће у тренутку одржавања конгреса имати статус студента.

У случају да се за исту тему пријави већи број студената, ментор одређује аутора односно коаутора научно-истраживачког рада.

Студент може бити аутор једног рада и/или коаутор једног рада.

Пријава тема важи за пријављивање учешћа на Мини конгресу Стоматолошког факултета и на годишњем националном Конгресу студената биомедицинских наука, уколико буде одржан. Излагање рада на Мини конгресу је неопходан услов за учешће на Конгресу студената биомедицинских наука.

СПИСАК ТЕМА СА МЕНТОРИМА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Студенти се могу пријавити за тему од 5 до 9. новембра 2021. године, попуњавањем упитника:

https://forms.gle/dhAFwugmceLUGrv69

Проф. др Ивана Радовић

Продекан за науку Стоматолошког факултета

Коначна листа студената са додељеним темама за студентски научноистраживачки рад – школска 2021/22

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Коначна листа студената са додељеним темама за студентски научноистраживачки рад – школска 2020/21

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Коначна листа студената са додељеним темама за студентски научноистраживачки рад – школска 2019/20 година

Коначна листа кандидата са менторима и темама – школска 2019/20

 

Kонгрес студената Стоматолошког факултета у Београду – школска 2020/21. година

Конгрес студената Стоматолошког факултета за школску 2020/21. годину одржао се од 10. до 12.  маја 2021. године у амфитеатру 2 Стоматолошког факултета.

РАСПОРЕД СЕСИЈА И КЊИГУ САЖЕТАКА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ