Студентски научно-истраживачки рад

Правилник о научно-истраживачком раду студената

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Додела тема за израду студентских научно-истраживачких радова – школска 2020/21 година

Студенту се може одобрити тема студентског истраживачког рада уколико испуњава следеће услове:

– Просечна оцена на претходним годинама студија најмање 8,00

– Уколико је одслушао наставу из наставног предмета за чију тему конкурише, или у школској 2020/21 прати наставу из тог предмета

У случају да се за исту тему пријави већи број студената, ментор ће обавити интервју са пријављеним студентима и предложити аутора односно коаутора научно-истраживачког рада.

Студент може бити аутор једног рада и/или коаутор једног рада.

Пријава тема важи за пријављивање учешћа на Мини конгресу Стоматолошког факултета и на годишњем националном Конгресу студената биомедицинских наука, уколико буде одржан. Излагање рада на Мини конгресу је неопходан услов за учешће на Конгресу студената биомедицинских наука.

Студенти се могу пријавити за тему од 4. до 9. новембра 2020. године, попуњавањем упитника:

https://forms.gle/eCq7yMUeX1hzdvcW6

Студенти који већ имају договор са ментором, не треба да попуњавају упитник.

За нове теме могу да конкуришу искључиво студенти којима нису додељене теме у новембру 2019. као првим ауторима.

СПИСАК ТЕМА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Проф. др Ивана Радовић

Продекан за науку Стоматолошког факултета


Коначна листа кандидата са менторима и темама – школска 2020/21

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Конкурс за доделу тема за израду студентских научно-истраживачких радова – школска 2019/20 година

Студенту се може одобрити тема студентског истраживачког рада по конкурсу, уколико испуњава следеће услове:

– Просечна оцена на претходним годинама студија најмање 8,00

– Уколико је одслушао наставу из наставног предмета за чију тему конкурише, или у школској 2019/20 прати наставу из тог предмета

У случају да се за исту тему пријави већи број студената, ментор ће обавити интервју са пријављеним студентима и предложити аутора односно коаутора научно-истраживачког рада.

Студент може бити аутор једног рада и/или коаутор једног рада.

Конкурс важи за пријављивање учешћа на годишњем националном Конгресу студената биомедицинских наука (50 радова).

Конкурс ће се реализовати од 3. до 11. октобра 2019. године, а прелиминарна ранг листа биће објављена 18.10.2019.године.

Мини Конгрес Стоматолошког факултета ће се одржати крајем марта 2020. године. Комисија на мини Конгресу биће састављена од стране наставника и сарадника Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, који нису ментори радова који се излажу.

Излагање рада на Мини конгресу је неопходан услов за учешће на Конгресу студената биомедицинских наука.

Коначна листа кандидата са менторима и темама – школска 2019/20

 

9th Virtual World Congress of Dental Students

It is our great pleasure to invite you to 9th Virtual World Congress of Dental Students.

t will be held from 5th to 7th of May 2021.

The Virtual World Congress of Dental Students is a project of Croatian Dental Students’ Association by the School of Dental Medicine, University of Zagreb. The main idea of the project is to allow every student to present their scientific work in front of professors and colleagues from all around the world, especially those who aren’t able to participate in traditional congresses due to distance, cost and now also COVID-19.  Those who want to be an active participants and compete in lecture competition have to register with their abstract until 19th of February. The winners – first place in postgraduate and first two places in undergraduate scientific program – will get prizes from our world-famous sponsors. It is also possible to passively participate and just watch the lectures. Both active and passive participation in the Congress is completely free of charge.

Links of our social networks: 
Instagram – https://www.instagram.com/VirtualDentalCongress/
Facebook – https://www.facebook.com/VirtualDentalCongress

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2020. години