Напомене о конкурисању и додели тема за студентске научно-истраживачке радове за школску 2023/24. годину

Поштоване колеге,

Наставници и сарадници Стоматолошког факултета ће од данас до 29. октобра путем упитника за који су добили линк предлагати теме за студентске научно-истраживачке радове који ће бити представљени на Конгресу студената биомедицинских наука 2024 године.

У упитнику постоје две могућности:

1) да приликом уношења теме наведу уколико имају договор са студентима за ауторско и/или коауторско место

2) да понуде тему за коју немају договор са студентима (у даљем тексту: слободна тема)

Након 30. октобра на сајту Стоматолошког факултета биће истакнута листа слободних тема као и тема за које не постоји договор само за коауторско место, за које ће студенти такође путем упитника моћи да се пријаве као аутори или коаутори. После доделе свих тема биће истакнута дефинитивна листа.

Важне напомене:

  1. Студенту се може одобрити тема студентског истраживачког рада уколико испуњава следеће услове:

– Просечна оцена на претходним годинама студија најмање 8,00

– Уколико је одслушао наставу из наставног предмета за чију тему конкурише, или у школској 2023/24 прати наставу из тог предмета

– Уколико ће у тренутку одржавања конгреса имати статус студента.

У случају да се за исту тему пријави већи број студената, ментор одређује аутора односно коаутора научно-истраживачког рада.

Студент може бити аутор једног рада и/или коаутор једног рада.

  1. Сви студенти 6. године који своје радове представе на Конгресу студената биомедицинских наука у априлу 2024 ће моћи ове радове да пријаве и као дипломске радове, уз одобрење продекана за наставу (рад мора имати форму дипломског рада).
  2. На Конгрес студената биомедицинских наука ће моћи да путују студенти који су своје радове претходно представили на Мини конгресу на Стоматолошком факултету.

Студентски научно-истраживачки рад

Правилник о научно-истраживачком раду студената

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Додела тема за израду студентских научно-истраживачких радова – школска 2023/2024 година

Студенту се може одобрити тема студентског истраживачког рада уколико испуњава следеће услове:

– Просечна оцена на претходним годинама студија најмање 8,00

– Уколико је одслушао наставу из наставног предмета за чију тему конкурише, или у школској 2023/24 прати наставу из тог предмета

– Уколико ће у тренутку одржавања конгреса имати статус студента.

У случају да се за исту тему пријави већи број студената, ментор одређује аутора односно коаутора научно-истраживачког рада.

Студент може бити аутор једног рада и/или коаутор једног рада.

Пријава тема важи за пријављивање учешћа на Мини конгресу Стоматолошког факултета и на годишњем националном Конгресу студената биомедицинских наука. Излагање рада на Мини конгресу је неопходан услов за учешће на Конгресу студената биомедицинских наука.

Листа понуђених тема налази се ОВДЕ

Студенти се могу пријавити за теме на којима ауторско или коауторско место није унапред договорено до 5. новембра 2023. године (до краја дана), попуњавањем упитника: https://docs.google.com/forms/d/15IRzwnFnfYfUjlQ8c-vQmF_ttUy6XlMcm6zsys7c16E/edit  

Проф. др Ивана Радовић

Продекан за науку Стоматолошког факултета

Коначна листа студената са додељеним темама за студентски научноистраживачки рад – школска 2023/24

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Коначна листа студената са додељеним темама за студентски научноистраживачки рад – школска 2022/23

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Коначна листа студената са додељеним темама за студентски научноистраживачки рад – школска 2021/22

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Коначна листа студената са додељеним темама за студентски научноистраживачки рад – школска 2020/21

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Коначна листа студената са додељеним темама за студентски научноистраживачки рад – школска 2019/20 година

Коначна листа кандидата са менторима и темама – школска 2019/20

Универзитет у Београду расписује  конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2023. години

Конкурс је расписан у складу са  Правилником о награђивању студената Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 252/24) и објављен на интернет страници Универзитета у Београду на следећим линк адресама  https://www.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2024/03/NISR2023.pdf, https://www.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2024/03/NISR2023.pdf.

Студенти достављају радове факултету најкасније до 19. априла 2024. године.