Студентски научно-истраживачки рад

Правилник о научно-истраживачком раду студената

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Коначна листа студената са додељеним темама за студентски научноистраживачки рад – школска 2022/23

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Прелиминарна листа тема за студентски научно-истраживачки рад за школску 2022-23 годину

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

 У овом упитнику: 

https://docs.google.com/forms/d/1BA2QzGwwJJh-6n6rRUCVWL618dHvzCOll49Q64RbwiA/edit  

можете се пријавити као аутор и/или коаутор на темама где не постоји договор између ментора и студента, а упитник се мора попунити закључно са недељом, 6. новембар 2022. године.

Након доделе свих тема биће истакнута дефинитивна листа.

Важне напомене:

  1. Студенту се може одобрити тема студентског истраживачког рада уколико испуњава следеће услове:

– Просечна оцена на претходним годинама студија најмање 8,00

– Уколико је одслушао наставу из наставног предмета за чију тему конкурише, или у школској 2022/23 прати наставу из тог предмета

– Уколико ће у тренутку одржавања конгреса имати статус студента.

У случају да се за исту тему пријави већи број студената, ментор одређује аутора односно коаутора научно-истраживачког рада.

Студент може бити аутор једног рада и/или коаутор једног рада.

  1. Сви студенти 6. године који своје радове представе на Конгресу студената биомедицинских наука у априлу 2023 ће моћи ове радове да пријаве и као дипломске радове.
  2. На Конгрес студената биомедицинских наука ће моћи да путују студенти који су своје радове претходно представили на Мини конгресу на Стоматолошком факултету.

Проф. др Ивана Радовић

Продекан за науку Стоматолошког факултета


Коначна листа студената са додељеним темама за студентски научноистраживачки рад – школска 2021/22

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Коначна листа студената са додељеним темама за студентски научноистраживачки рад – школска 2020/21

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Коначна листа студената са додељеним темама за студентски научноистраживачки рад – школска 2019/20 година

Коначна листа кандидата са менторима и темама – школска 2019/20

 

Универзитет у Београду расписује  конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2022. години

Kонгрес студената Стоматолошког факултета у Београду – школска 2020/21. година

Конгрес студената Стоматолошког факултета за школску 2020/21. годину одржао се од 10. до 12.  маја 2021. године у амфитеатру 2 Стоматолошког факултета.

РАСПОРЕД СЕСИЈА И КЊИГУ САЖЕТАКА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ