Управа

Проф. др Алекса Марковић,
декан

e-mail: dekan@stomf.bg.ac.rs
011 2685-288; 011 2657-837

Проф. др Драгана Пузовић,

e-mail: prodekan.nastava@stomf.bg.ac.rs
продекан за наставну делатност
011 2685-288

Проф. др Ивана Радовић,

e-mail: ivana.radovic@stomf.bg.ac.rs
продекан за научно-истраживачки рад
011 2685-288

Проф. др Војкан Лазић,

e-mail: vojkan.lazic@stomf.bg.ac.rs
продекан за финансије
011 2685-288

Проф. др Саша Јанковић,

e-mail: sasa.jankovic@stomf.bg.ac.rs
продекан за здравство
011 2685 288