Клиника за болести зуба

Ранкеова бр.4

Проф. др Југослав Илић, управник
Главна сестра Данијела Стојилковић
2435-719

НАСТАВНИЦИ

 1. Проф. др Славољуб Живковић
 2. Проф. др Невенка Теодоровић
 3. Проф. др Бранислав Караџић
 4. Проф. др Југослав Илић
 5. Проф. др Виолета Петровић
 6. Проф. др Катарина Бељић Ивановић
 7. Доц. др Вања Опачић Галић
 8. Доц. др Татјана Савић Станковић
 9. Доц. др Јелена Нешковић
 10. Доц. др Драгица Манојловић

 

САРАДНИЦИ

 1. Асст. др сци. Драган Илић
 2. Асст. др сци. Рената Петровић
 3. Асст. др сци. Иван Матовић
 4. Асст. др сци. Марина Латковић
 5. Асст. др сци. Милица Јовановић Медојевић
 6. Асст. др Дејан Остојић
 7. Асст. др сци. Ивана Милановић
 8. Асст. др сци.Маријана Поповић-Бајић
 9. Асст. др сци.Бојан Џелетовић

Сарадници у високом образовању

 1. Др Јована Сташић
 2. Др Неда Нинковић
 3. Др Војислав Комленић