Клиника за болести зуба

Ранкеова бр.4

Проф. др Југослав Илић, управник
Главна сестра Данијела Стојилковић
2435-719

НАСТАВНИЦИ

 1. Проф. др Ђурица Грга
 2. Проф. др Славољуб Живковић
 3. Проф. др Мирјана Вујашковић
 4. Проф. др Невенка Теодоровић
 5. Проф. др Бранислав Караџић
 6. Проф. др Југослав Илић
 7. Проф. др Весна Милетић
 8. Проф. др Виолета Петровић
 9. Доц. др Катарина Бељић Ивановић
 10. Доц. др Вања Опачић Галић
 11. Доц. др Татјана Савић Станковић
 12. Доц. др Јелена Нешковић
 13. Доц. др Драгица Манојловић

 

САРАДНИЦИ

 1. Асст. др сци. Драган Илић
 2. Асст. др сци. Рената Петровић
 3. Асст. др сци. Иван Матовић
 4. Асст. др сци. Марина Латковић
 5. Асст. др Милица Јовановић Медојевић
 6. Асст. др Дејан Остојић
 7. Асст. др Ивана Милановић
 8. Асст. др сци.Маријана Поповић-Бајић
 9. Асст. др сци.Бојан Џелетовић