Дијагностички центар

Улица Ранкеова бр. 6
Проф. др Биљана Марковић Васиљковић, шеф службе за рендген дијагностику
Главни радиолошки техничар Соња Бркић
Тел. 344-0841
 
Наставници
Проф. др Биљана Марковић Васиљковић
Доц. др Светлана Антић
 
Сарадници
Асст. др сци. Ђурђа Брацановић
Асст. др сци. Алекса Јановић
 
Лекари специјалисти радиологије
Др Маријана Станишић
Др Горан Крстић
Др Ђорђе Плавшић