Актуелности и корисни линкови


Обавештење о могућности подношења молбе за избор у научно звање за кандидате који нису запослени на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду


Лице које није запослено на Стоматолошком факултету у Београду, а има услове за избор у научно звање, може поднети захтев Наставно научном већу за избор.

Захтев се предаје архиви Факултета, др Суботића бр. 8, у писаном облику, уз који се прилаже:

  1. Оверена копија дипломе о стеченом научном звању доктор наука
  2. Доказ о оствареним научним резултатима, који су услов за избор у научно звање
  3. Доказ о извршеној уплати

Уплата се врши на жиро рачун Факултета бр.840-1122666-67 са позивом на број: 46470, сврха уплате: избор у научно звање.

Износ трошкова је према одлуци Савета Факултета:

  • 30.000,00 динара за избор у звање научни сарадник
  • 50.000,00 динара за избор у звање виши научни сарадник
  • 70.000,00 динара за избор у звање научни саветник.

Локални линкови

Интернационални линкови

27th Virtual International Dental Students Congress

Dear colleagues,

 It is our great honor and pleasure to invite You and Your colleagues to participate in the 27th Virtual International Dental Students Congress, which will be held from 14th to 15th of May 2021.

 The organizer of the 27th International Dental Students’ Congress are The Students’ Assembly of the Faculty of Dentistry – Skopje and The Faculty of Dentistry – Skopje, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje. The main idea of the Congress is to allow every student an opportunity to present their scientific work in front of professors and colleagues from all around the world, especially those who aren’t able to participate in traditional congresses due to distance, cost and now also the COVID-19 pandemic. Students and young doctors who choose to be a part of our congress will have the opportunity to learn about various topics, many of which will provide a strong foundation for future education and career development. Those who want to be active participants and compete in the lecture competition, have to register with their abstract until 31th of March.

 We are looking forward for Your attendance and we hope that You will enjoy this virtual meeting.

Link for applying:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckEASZQEJX_UYvBfB8CM7XwjycWR7NA8SHLv2HuJz6I7s8pQ/viewform?usp=sf_link

 Contact person: Martina Anastasovska, President of Students’ Assembly of the Faculty of Dentistry, University Ss. Cyril and Methodius Skopje, e-mail: manastasovska@stomfak.ukim.edu.mk

Први студентски конгрес: Прича о оралном карциному – упознај и препознај!

Од 12. do 16. априла  – online

Линк за пријаву