Актуелности и корисни линкови


Финансирање материјалних трошкова за научно-истраживачки рад у 2022. години

У 2022. години финансирање материјалних трошкова за научно-истраживачки рад вршиће се из два фонда.

 1. Фонд Стоматолошког факултета, из сопствених средстава
 • 3.000.000 дин (стање 18.4.2022: 3.000.000 дин)
 • За материјал за истраживања или мање уређаје / делове уређаја
 • Обавезан услов: одобрење етичког одбора
 • Максимални износ по захтеву: 500.000 дин
 • Могу да конкуришу запослени наставници и сарадници који НЕ примају хонораре на основу годишњег уговора о институционалном финансирању са Министарством наук

Формулар за подношење захтева налази се на следећем линку:

https://forms.gle/v4RLn1t1o2HkmkMk9

Важна упутства за попуњавање налазе се на првој страници формулара. За приступ формулару неопходно је пријављивање на гоогле, због докумената који се током попуњавања прилажу.

 1. Фонд Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру годишњег Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО
 • 5.349.785 дин (стање 18.4.2022: 2.674.892 дин – очекује се да Министарство уплати другу половину фонда у септембру)
 • Текст уговора дефинише да је фонд намењен “за материјалне трошкове који су у функцији истраживања и односе се на: набавку потрошног материјала, ситне опреме и ситног инвентара, трошкове службених путовања истраживача, трошкове дисеминације резултата истраживања и сличних трошкова у реализацији научноистраживачког рада НИО”
 • Могу да конкуришу запослени наставници и сарадници који примају хонораре као и истраживачи у научним звањима који примају плате на основу годишњег уговора о институционалном финансирању са Министарством науке.

Формулар за подношење захтева налази се на следећем линку:

https://forms.gle/NBwQr13S2mqHTsJv6

Важна упутства за попуњавање налазе се на првој страници формулара. За приступ формулару неопходно је пријављивање на гоогле, због докумената који се током попуњавања прилажу.

Захтеве разматра Комисија за расподелу финансијских средстава за финансирање материјалних трошкова научних истраживања на Стоматолошком факултету, коју чини девет чланова – по један представник сваке организационе јединице факултета:

 1. Проф. др Тамара Перић
 2. Проф. др Мирослав Андрић
 3. Доц. др Ива Милинковић
 4. Проф. др Милан Петровић
 5. Проф. др Јелена Рогановић
 6. Проф. др Југослав Илић
 7. Доц. др Катарина Радовић
 8. Проф. др Ненад Недељковић
 9. Доц. др Весна Јовановић

Координатор рада Комисије је продекан за науку, проф. др Ивана Радовић, без права гласа.

На захтеве ће бити одговорено у року од 14 дана, изузев у јулу и августу, када ће период за одговор зависити од годишњих одмора.

Подсећамо наставнике и сараднике Стоматолошког факултета да је Конкурс за суфинансирање учешћа наставника и сарадника факултета на научним скуповима у иностранству стално отворен: ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


ПОЗИВИ ЗА НАСТАВНИКЕ, ИСТРАЖИВАЧЕ И СТУДЕНТЕ

ПОЗИВИ ЗА НАСТАВНИКЕ И ИСТРАЖИВАЧЕ

Позиви за партнерске пројекте у области високог образовања за студенте и истраживаче. Максимална вредност пројекта је 10.000 евра, планирано време за реализацију је од септембра 2022. до јула 2023.године. За пројекте су опредељена средства Владе Француске. Рок за пријаву је 6. мај 2022. године, а сви детаљи конкурса налазе се на

https://www.circle-u.eu/news/2022/bring-staff-and-students-together.html

У оквиру пројекта Х2020 ЕРИА, који чини саставни део програма Circle U, отворене су пријаве за истраживаче за Circle U. Interdisciplinary Thematic Research Networks (ITRN). Позив је отворен до 31. маја, а више информација се налази на: https://www.circle-u.eu/opportunities/calls/itrn.html

Објављен је и позив za Inter Circle U. Prize for inter and transdisciplinary research,

Позив је доступан до 10. маја, а више информација о условима, процедури и процесу пријаве, можете наћи на: https://www.circle-u.eu/news/2022/call-for-applications-inter-circle-u-prize.html

 За студенте:

Circle U. Summer Schools 2022 na Univerzitetu Paris Cité, Универизету у Ослу и на Хумболтовом Универзитету у Берлину.

Студентима Универзитета у Београду пружа се прилика да бесплатно учествују на пет различитих летњих школа унутар Circle U. алијансе.

 Прва летња школа , Rethinking Global Health одржаће се на Универзитету Paris Cité од 4. до 8. јула, и намењена је  студентима докторских студија, као и младим истраживачима. Више информација:

https://www.circle-u.eu/opportunities/students/summer-schools/paris/

На Хумболтовом Универзитету у Берлину, од 30. јула до 6. августа одржава се летња школа From the Farm to the Fork, која је намењена студентима свих нивоа студија.https://www.circle-u.eu/opportunities/students/summer-schools/oslo/

Трећа летња школа, Evidence and Democracy in Times of Crisis, биће организована на Универизету у Ослу, од 8. до 12. августа, и намењена је студентима мастер студија.

https://www.circle-u.eu/opportunities/students/summer-schools/oslo/

Од 22. до 26. августа, такође на Хумболтовом Универзитету у Берлину, биће одржане две летње школе: Communicating Climate Science (за студенте основних и мастер студија) и  Reimagining Universities as Drivers of Sustainability (за студенте свих нивоа студија).

https://www.circle-u.eu/opportunities/students/summer-schools/berlin/

Учешће на летњим школама је бесплатно и укључује стипендију за пут и смештај. Пријаве су отворене до 29. априла!

Чланице Circle U. алијансе су, поред Универзитета у Београду, следећи престижни универзитети: Универзитет у Архусу (Данска), Хумболтов Универзитет у Берлину (Немачка), Кингс Колеџ у Лондону (Велика Британија), Католички универзитет у Лувену (Белгија), Универзитет у Ослу (Норвешка), Универзитет Paris Cité (Француска), Универзитет у Бечу (Аустрија) и Универзитет у Пизи (Италија).

Тим Центра за развој каријере је укључен у један део активности везан за комуникацију унутар пројекта Circle U, као и за  дисеминацију пројектних резултата.Уколико желите да Вас и даље обавештавамо о оваквим могућностима, имате неке предлоге или желите да нас упутите на још неке сараднике, будите слободни да нам то потврдите или предложите.

Ако сте заинтересовани да из прве руке пратите све новости, као  и опције за развој каријере које су доступне у оквиру Circle.U асоцијације Универзитета препоручујемо да се пријавите за Билтен пратећи следећи линк https://circle-u.us7.list-manage.com/subscribe?u=c544109ce952e71ba1b939e1d&id=276849479b


Обавештење о могућности подношења молбе за избор у научно звање за кандидате који нису запослени на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду


Лице које није запослено на Стоматолошком факултету у Београду, а има услове за избор у научно звање, може поднети захтев Наставно научном већу за избор.

Захтев се предаје архиви Факултета, др Суботића бр. 8, у писаном облику, уз који се прилаже:

 1. Оверена копија дипломе о стеченом научном звању доктор наука
 2. Доказ о оствареним научним резултатима, који су услов за избор у научно звање
 3. Доказ о извршеној уплати

Уплата се врши на жиро рачун Факултета бр.840-1122666-67 са позивом на број: 46470, сврха уплате: избор у научно звање.

Износ трошкова је према одлуци Савета Факултета:

 • 30.000,00 динара за избор у звање  истраживач приправник
 • 50.000,00 дунара за избор у звање истраживач сарадник
 • 100.000,00 динара за избор у звање научни сарадник
 • 150.000,00 динара за избор у звање виши научни сарадник
 • 200.000,00 динара за избор у звање научни саветник

Износ трошкова за поновни избор у научна звања је 50% од наведених износа.

Локални линкови

Интернационални линкови

5th English for Healthcare Conference

DETAILS