Анонимне студентске анкете за 2023/24. годину – обавештење за студенте свих студијских програма

Правилником о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника Универзитета у Београду, предвиђено је да сви студенти уписани у актуелну школску годину имају обавезу да попуне анкету коју Правилник предвиђа.

Пријава испита, упис у наредну годину, добијање било каквих уверења неће бити могуће уколико студент не испуни анкету.

Анкета је активна од 22.05.2024. године.

АНКЕТУ ПОПУЊАВАЈУ САМО СТУДЕНТИ КОЈИ ПРВИ ПУТ ПРАТЕ НЕКИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

Учешће студената у пројекту: „Cross sectional study of seroprevalence of teratogenic and MMR vaccine covered viral infections including VZV, measles morbillivirus, mumps virus, rubella virus, CMV, HSV1 and HSV2 in young adults in Serbia“

У оквиру пројекта: „Cross sectional study of seroprevalence of teratogenic and MMR vaccine covered viral infections including VZV, measles morbillivirus, mumps virus, rubella virus, CMV, HSV1 and HSV2 in young adults in Serbia“ (Број одлуке Етичког комитета МФ 17/И-39) који окупља Медицински факултет у Београду, Медицински факултет у Новом Саду и Медицински факултет у Нишу, потребно је сакупити близу 2000 узорака крви студената медицинских наука (из Београда 1000). Оно се врши на нашем институту (Микробиологија и имунологија). Осим што је од националног интереса да сакупимо ове податке по први пут, такође је и интерес сваког од студената лично да добије за себе ове податке.

Прикупљање крви биће организовано током маја уз заказивање изузев 22. и 23. маја када бисмо на другом спрату нашег института организовали прикупљање без заказивања што је вероватно најједноставније свима који се већ налазе у нашој згради током редовне наставе.

Услови за учешће: 19-29 година, студије медицинских наука (МФ, СТОМФ, ФАРМФ), рођење на територији Републике Србије

Обавештење за испитанике ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Детаљније информације ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Oral B- School Програм

Oral B- School Програм

AMF 15.05.2024. год

од 13-13.30h

Поштовани студенти,

Као и сваке године компанија Oral B додељује студентима завршне – шесте године електричне четкице.

Додела четкица се организује у малом амфитеатру у СРЕДУ 15.05.2024. год

Од 13 до13.30h.

Прелиминарне изборне листе за избор једног представника Стоматолошког факултета у Студентском парламенту Универзитета у Београду и за избор чланова Студентског парламента Стоматолошког факултета Универзитета у Београду

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Одлука о расписивању избора за Студентски парламент Универзитета у Београду – Стоматолошки факултет за мандатни период октобар 2024.-октобар 2026. године и Одлука о ближем уређивању поступка спровођења избора, Одлука о избору два члана из редова студената за бирачки одбор за спровођење избора чланова за Студентски парламент Универзитета у Београду (мандатни период октобар 2024.-октобар 2026. године), Одлука о избору два члана из редова студената за Изборну комисију за спровођење избора чланова за Студентски парламент Универзитета у Београду (мандатни период октобар 2024.-октобар 2026. године), Одлука о избору чланова за спровођење избора за Студентски парламент Универзитета у Београду, Позив за избор представника Студентског парламента Универзитета у Београду на Стоматолошком факултету

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Свечана промоција доктора стоматологије

Свечана церемонија уручивања диплома дипломираним студентима Стоматолошког факултета одржава се у петак, 15.03.2024. године у 10,00h – Амфитеатар 1 Стоматолошког факултета, Ранкеова бр. 4.

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Потребно је да студенти који су на списку дођу до четвртка, 14.03.2024. године до 13h у Одсек за наставу, како би обавили административне обавезе пре уручивања дипломе.

Circle U. letnje škole