Комисија за библиотеку

Комисија се састоји од 9 чланова које именује декан Факултета из реда наставника и сарадника 9 наставно-научних радних јединица. Чланови комисије по дужности су: продекан за наставну делатност, продекан за науку и библиотекар.

Комисија бира председника из реда својих чланова, који сазива комисију по потреби.

Председник Комисије је Доц. др Жељко Милосављевић, док су чланови Доц. др Весна Милетић, Доц. др Весна Медић, Проф. др Вања Петровић, Доц. др Мирослав Андрић, Асст. др Никола Миковић, Проф. др Милош Хаџи-Михаиловић, Доц. др Маја Милетић, Асст. др Звездан Стефановић, Проф. др Љиљана Тихачек Шојић (продекан за наставну делатност), Проф. др Јелена Милашин (продекан за науку) и Јелена Јаћимовић (библиотекар).