Комисија за библиотеку

Комисија се састоји од 9 чланова које именује декан Факултета из реда наставника и сарадника 9 наставно-научних радних јединица. Чланови комисије по дужности су: продекан за наставну делатност, продекан за науку и библиотекар.

Комисија бира председника из реда својих чланова, који сазива комисију по потреби.

Председник Комисије је доц. др Вања Опачић Галић, док су чланови доц. др Жељко Милосављевић, асист. др Александра Поповац, асист. др Ана Вуковић, асист. др Бранислав Илић, доц. др Владимир Синобад, проф. др Милош Хаџи-Михаиловић, проф. др Сања Милутиновић Смиљанић, доц. др Звездан Стефановић, проф. др Драгана Пузовић (продекан за наставну делатност), проф. др Ивана Радовић (продекан за науку) и др Јелена Јаћимовић (библиотекар).