Примери тестова за студенте Интегрисаних студија стоматологије

наведени су предмети који као завршни испит или део завршног испита имају тест

I година

Општа и орална хистологија и ембриологија
Хумана генетика
Енглески језик

Информатика у стоматологији

II година

Општа и орална физиологија

Микробиологија
Стоматолошки материјали
Патофизиологија
Менаџмент у стоматологији
III година

Стоматолошка протетика – претклиника
Болести зуба – претклиника

Општа хирургија
Интерна медицина
Стоматолошка фармакологија

Офталмологија

Инфективне болести

IV година

Рестауративна одонтологија
Претклиничка ендодонција
Пацијенти ризика

V година

Ендодонција
Стоматолошка заштита особа са посебним потребама
Прехируршка ортодонтска терапија

Компјутеризована стоматологија

Епидемиологија обољења пародонцијума

VI година

Форензичка медицина и медицинско право
Имплантологија
Ургентна стања у стоматологији

Фиксна ортодонција

Радиологија

ОРЛ