Магистри стоматолошких наука

СПИСАК МАГИСТАРА СТОМАТОЛОШКИХ НАУКА

Презиме и име Датум одбране Област Наслов магистарске тезе
1. Ђукановић Драгослав 28.10.1968. Болести уста „Процена вредности хируршког лечења пародонтопатије”
2. Кандић Драгица 25.11.1968. Болести зуба „Цинк-оксид-еугенол-цемент као средство за пуњење канала корена”
3. Соколовић Момир 28.01.1969. Стоматолошка хирургија „Хируршко лечење хроничних периапексних процеса”
4. Лакс Тибор 19.01.1970. Болести уста „Цитолошка испитивања оралне слузокоже под биолошким и патолошким условима”
5. Поповић Жујић Иванка 09.04.1970. Болести уста „Зубни каменац као локални етиолошки фактор пародонтопатије”
6. Поповић Душан 28.09.1970. Максилофацијална хирургија „Клиничка запажања о особинама и деловању L – аскробинске киселине код инфекција и хируршких обољења максилофацијалне хирургије”
7. Гвозденовић Седлецки Снежана 26.11.1970. Болести зуба „Кортикостероиди и антибиотици као биолошка средства примењени у ендодонцији”
8. Јокимов Славчо 21.05.1971. Клиничка протетика „Биолошки ефекат присуства тоталних протеза у устима пацијената”
9. Кубуровић Драган 25.11.1971. Болести зуба „Упоредно испитивање патохистолошког налаза и клиничке слике код оболеле пулпе”
10. Милутиновић Мирослав 24.12.1971. Болести уста „Дијагностички значај оралне диније и пирозе”
11. Белоица Драган 03.04.1973. Дечја и превентивна стоматологија „Збрињавање прелома II и III класе предњих зуба деце”
12. Бећир Љупчи 16.05.1974. Ортопедија вилица „Утицај генетских фактора на развитак орофацијалног систерма”
13. Трифуновић Миодраг 20.06.1975. Ортопедија вилица „Трансверзални и вертикални раст лица и вилице код деце у време млечних зуба”
14. Вуловић Марко 26.06.1975. Дечја и превентивна стоматологија „Утицај дентогене инфекције на реуматску грозницу у деце”
15. Зелић Обрад 18.09.1975. Болести уста „Рендгенографски налаз у прогресивној пародонтопатији”
16. Шћепановић Љубомир 01.10.1975. Стоматолошка протетика „Промене на мастрикаторном апарату старих особа и њихов утицај на спровођење протетске терапије”
17. Новак Силва 25.12.1975. Болести уста „Одређивање учесталости акрилатне алергије код дијабетичара”
18. Радловић Смиља 26.03.1976. Стоматолошка протетика „Гингивални део навлаке”
19. Ристић Александра 22.04.1976. Болести зуба „Морфологија букалних канала корена првог и другог максиларног молара као и могућност приступа терапији као обољења пулпе и апексног пародонтита”
20. Настић Миодраг 26.06.1976. Стоматолошка протетика „Улога метода премеравања лица у одређивању вертикалне димензије оклузије”
21. Имери Рифат 01.07.1976. Болести уста „Акцидентална оштећења пародонцијума”
22. Тодоровић Љубомир 02.07.1976. Орална хирургија „Клиничко и лабораторијско испитивања интеракције амитриптилина и појединих локалних анестетичких раствора”
23. Димитријевић Бранислав 06.01.1977. Стоматолошка протетика „Поремећаји говора особа са стеченим дефектима горње вилице и меког непца и обнова протетском реконструкцијом”
24. Јакшић Невенка 03.02.1977. Ортопедија вилица „Мезиодистални промер сталних зуба”
25. Кисери Нехат 28.02.1977. Болести уста „Епидемиолошка истарживања пародонталних обољења код чколске деце”
26. Карахода Скендер 15.06.1977. Стоматолошка протетика „Патолошке промене на ткивима испод зубних надокнада”
27. Глишић Бранислава 23.06.1977. Стоматолошка протетика „Клиничка и лабораторијска испитивања покретних алвеоларних гребенова”
28. Бојовић Миодраг 27.06.1978. Максилофацијална хирургија „Тегобе и поремећаји функције темпоромандибуларног зглоба настали као последица акутне трауме скелета лица”
29. Будимир Смиљка 29.06.1978. Орална хирургија „Варијације угла централног зрака при ретроалвеоларном снимању и проблеми заштите од рендгенског зрачења”
30. Божинић Јасмина 21.06.1978. Болести уста „Терапија гингивалних џепова”
31. Бабић Мирјана 28.06.1978. Дечја и превентивна стоматологија „Преваленција и врсте фрактура круница сталних предњих зуба у београдске школске деце”
32. Урсу Илеана 18.04.1978. Болести уста „Екстракорпоралне реакције у дијагнози оралне алергије”
33. Николић Љубиша 19.04.1978. Офталмологија „Интраоперативне и ране постоперативне компликације перфоративне кератопластике”
34. Дергенц Ранко 19.06.1978. Оториноларингологија „Испитивање имуноглобулина деце са хроничним тонзилитом”
35. Мокрањац Божа 19.04.1978. Болести уста „Коинциденција клиничких симптома и хематогених промена код фокалних болесника”
36. Стаменковић Драгослав 06.12.1978. Стоматолошка протетика „Клиничка и експериментална испитивања класичног система ретенције и стабилизације скелетираних протеза”
37. Кафеџиска Виолета 10.01.1979. Орална хирургија „Истраживање коагулума у рани после вађења зуба”
38. Аризановић Јелица 12.01.1979. Стоматолошка протетика „Зубно-лекарско збрињавање дефеката после операције великих циста доње вилица”
39. Арсенијевић Владимир 21.02.1979. Болести уста „Индикације и контраиндикације за гингивектомију”
40. Петровић Властимир 23.02.1979. Орална хирургија „Истраживање садржаја лидокаина у крви у току интраоралне анестезије применом гасне хроматографије”
41. Дукађини Имер 23.02.1979. Стоматолошка протетика „Стање орофацијалног система омладине региона Приштине”
42. Смиљанић Добривоје 11.05.1979. Болести зуба „Стафилококно клицоноштво и стоматолошка пракса”
43. Лековић Војислав 28.06.1979. Болести уста „Проверавање терапијског ефекта код афтозних лезија”
44. Пешић Верица 29.06.1979. Орална хирургија „Затварање свежих оро-антралних комуникација златном плочицом”
45. Терзић Бранка 11.10.1980. Микробиологија „Налаз ентеробацтериацеае у усној дупљи у особе различитог узраста”
46. Шкорић Мира 23.10.1980. Стоматолошка протетика „Испитивање фотолуминесценције природних зуба и стоматолошких керамичких материјала”
47. Ивановић Владимир 18.12.1980. Болести зуба „Физичке карактеристике површинског слоја композитних материјала различитог састава”
48. Стефановић Гордана 23.12.1980. Физиологија „Идентификација и проучавање серумских и секреторних компонената партоидне пљувачке”
49. Стојић Драгица 27.03.1981. Фармакологија „Утицај диклоксацилина на дигестивни тракт и кардиоваскуларни систем”
50. Ценић Десанка 02.04.1981. Патофизиологија „Хемодинамски ефекти плућне хипертензије на леву и системске на десну комору”
51. Стевановић Радоје 26.05.1981. Дечја и превентивна стоматологија „Дубоки каријес млечних и сталних зуба у деце”
52. Јака Ћамиље 04.06.1981. Ортопедија вилица „Учесталост ортодонтских неправилности школске деце у САП Косово”
53. Јанковић Љиљана 18.06.1981. Болести уста „Хистолошке промене гингиве као песледица имунолошких реакција”
54. Кипић Јасминка 19.06.1981. Болести зуба „Одређивање ПХ пулпе зуба човека”
55. Живковић Анкица 09.07.1981. Болести зуба „Генеза пулпе зуба интактних и естрадиолом третираних пацова”
56. Маргета Звездана 06.07.1981. Орална хирургија „Процена орално-хируршких интервенција у функцији пола и узраста”
57. Димитријевић Божидар 26.11.1981. Болести уста „Утицај јатрогених фактора на пародонцијум”
58. Хот Ћама 07.05.1982. Болести зуба „Хронична запаљења зуба човека”
59. Хоџа Ветон 07.05.1982. Болести зуба „Испитивање деловања фракције ЗООК на пулпу зуба човека”
60. Петровић Љиљана 25.05.1982. Фармакологија „Утицај дихидроерготоксина на агрегацију тромбоцита и постекстракционо време крвављења”
61. Ћулафић Бранка 31.05.1982. Стоматолошка протетика „Испитивање дебљине цементног филма испод ливених круница”
62. Петровић Смиљка 16.12.1982. Ортопедија вилица „Морфолошке карактеристике лобање и лица деце са церебралном парализом”
63. Лекић Предраг 25.12.1982. Дечја и превентивна стоматологија „Епидемиолошка и имунолошка истраживања утицаја плака у етиологији обољења пародонцијума у деце”
64. Гаврић Миодраг 18.01.1983. Максилофацијална хирургија „Упоредна истраживања примењених метода лечења код прелома зигоматичног комплекса”
65. Радујковић Гордана 30.03.1983. Физиологија „Транспорт кисеоника у условима хроничне алвеоларне хипоксије и структурне промене крвних судова плућа”
66. Радосављевић Бранка 17.05.1983. Болести зуба „Утицај животне средине на квалитативни састав и квантитативну  заступљеност микроорганизама у денталном плаку”
67. Гајић Михајло 23.05.1983. Дечја и превентивна стоматологија „Епидемиолошка, клиничка и патохистолошка истраживања хроничних пулпита млечних зуба”
68. Стајчић Зоран 06.06.1983. Орална хирургија „Припрема и обезбеђење локалне хемостазе о оралнохируршком збрињавању оболелих од хемофилије”
69. Врачарић Бранимир 16.06.1983. Стоматолошка протетика „Испитивање дејства сила аксијалног смера на потпорни апарат зуба”
70. Спајић Донфрид Мирјана 17.06.1983. Болести уста „Утицај малоклузија на стање пародонцијума”
71. Петковић Драгољуб 03.11.1983. Превентивна и дечја стоматологија „Профилакса оклузалног каријеса првих сталних молара у деце применом заливача фисура”
72. Вељковић Сунчица 17.01.1984. Болести уста „Етиопатогенеза и терапија лезија меких оралних ткива”
73. Abdelrazik Awad Zomluta 24.01.1984. Максилофацијална хирургија „Карактеристике мирнодопских повреда максилофацијалног предела ватреним оружјем”
74. Ристић Небојша 28.06.1984. Болести зуба „Имуноглобулини здраве и оболеле пулпе”
75. Ковачевић Крсто 31.10.1984. Болести уста „Слободни мукогингивални аутотрансплантати у терапији пародонтопатије”
76. Стефановић Предраг 13.03.1985. Максилофацијална хирургија „Упоредна испитивања различитих метода лечења код прелома доње вилице”
77. Вукадиновић Мирослав 18.06.1985. Максилофацијална хирургија „Клиничка и рендгенкраниометријска процена хируршког начина лечење прогеније”
78. Обрадовић Ђуричић Косовка 05.07.1985. Стоматолошка протетика „Утицај услова припреме на физичко-механичке особине очврслог Zn фосфата цемента”
79. Ђурановић Милисављевић Татјана 12.11.1985. Стоматолошка протетика „Испитивање димензионалне стабилности иреверзибилних хидроколоида”
80. Кртинић Ружица 24.12.1985. Болести зуба „Елиминација арсена из организма после некротизације зубне пулпе”
81. Меноски Ениса 16.01.1986. Стоматолошка протетика „Оцена вредности парцијалне плочасте протезе у терапији крезубости”
82. Меноски Асија 17.01.1986. Стоматолошка протетика „Анализа резилијенције слузокоже у случајевима терминалне крезубости”
83. Костић Љиљана 21.01.1986. Стоматолошка протетика „Стање здравља пародонцијума у пацијената збринутих порцеланским и фасетираним круницама”
84. Косовчевић Зоран 25.02.1986. Ортопедија вилица „Степен сличности и разлика у расту краниофацијалног комплекса у односу на степен сродности и услове интраутериног развоја и раста”
85. Благојевић Владан 21.03.1986. Стоматолошка протетика „Испитивање утицаја услова полимеризације на механичка својства полиметилметакрилата за фасете”
86. Арсовска Петров Виолета 27.06.1986. Ортопедија вилица „Утицај ортодонтског апарата са фронталним нагризним гребеном на вертикални развитак мандибуле пацова”
87. Ali Al Dabbagh Majida 11.07.1986. Дечја и превентивна стоматологија „Утицај флуорида на глеђ млечних зуба”
88. Лекић Живка 30.12.1986. Стоматолошка протетика „Испитивање неплеменитих легура и расподеле елемената у метало-керамичком међуспоју”
89. Јанковић Зденка 11.11.1986. Социјална медицина „Значај кратке информације у здравственом васпитању деце предшколског узраста и њихових родитеља”
90. Стојић Анђелка 30.12.1986. Дечја и превентивна стоматологија „Излучивање концентрације секреторних имоноглобулина а (сига) у мешовитој пљувачки код деце са различитим индексом зубног квара”
91. Мартиновић Жељко 20.01.1987. Стоматолошка протетика „Корелација вредности загрижајне силе и електромиографске активности мастикаторних мишића”
92. Муцић Димка 17.03.1987. Анатомија „Прилог анатомским истрађивањима морфологије, топографије и артеријске васкуларизације подвиличне пљувачне жлезде”
93. Јовановић Радмила 27.03.1987. Болести уста „Етио-патогенеза клинастих ерозија”
94. Пупић Саша 09.06.1987. Болести уста „Утицај терапије на флору денталног плака у оболелих од пародонтопатије”
95. Николић Предраг 08.07.1987. Ортопедија вилица „Упоредна анализа сагиталних максило-мандибуларних односа методама А: M SCHWARZ-a i Ch. TAYLOR-a”
96. Милановић Радмила 03.09.1987. Ортопедија вилица „Хисто-морфолошке промене у коштаном ткиву вилице пацова настале под дејством ортодонтског апарата”
97. Ивановић Мирјана 01.10.1987. Дечја и превентивна стоматологија „Карактеристике зубних плака у подричјима са различитом концентрацијом флуорида у пијаћим водама”
98. Царевић Момир 02.10.1987. Дечја и превентивна стоматологија „Истраживање утицаја флуора, стронцијума и молибдена на ткива експерименталних животиња”
99. Вујашковић Мирјана 23.02.1988. Болести зуба „Клиничка и лабораторијска испитивања ефикасности најчешће коришћених одонтометријских метода”
100. Љиљана Тихачек 26.04.1988. Стоматолошка протетика „Улога и значај водећих површина ретенционих зуба скелетиране протезе”
101. Грга Ђурица 30.06.1988. Болести зуба „Антимикробна, генотоксиколошка и хистолошка карактеризација ефеката прополиса као могућег средства за прекривање пулпе”
102. Јањанин Мирјана 26.05.1989. Социјална медицина „Социјално-медицински аспекти планирања стоматолошких кадрова ради остваривања циљева СЗО  „Здравље за све до 2000 године“”
103. Минић Арса 21.11.1989. Патоанатомија „Испитивање имуноглобулина у гингиви оболелих од пародонтопатије АБК имунопероксидазним методом-корелација са хистопатолошким стратусом”
104. Живковић Славољуб 17.04.1990. Болести зуба „Клиничка испитивања ефикасности лечења ХАП применом ендодонтских метода са и без периапексне медикације”
105. Шашић Зоран 29.05.1990. Болести зуба „Alloxan–ски дијабетес и промене у пулпи молара wistar пацова”
106. Јуришић Милан 14.06.1990. Орална хирургија „Испитивање учешћа ананеробних бактерија у акутним дентогеним инфекцијама”
107. Банковић Душица 19.06.1990. Социјална медицина „Утицај флуорисане воде за пиће на орално и опште здравствено стање школске деце”
108. Караџић Бранислав 22.06.1990. Болести зуба „Рационализација ендодонтске терапије инфицираног канала”
109. Никодијевић Ангелина 03.07.1990. Ортопедија вилица „Морфолошке варијације код малоклузија III класе”
110. Стојановић Љиљана 06.11.1990. Ортопедија вилица „Радиолошка испитивања положаја кондиларног наставка мандибуле у особа са малоклузијама II класе”
111. Мирковић Злата 06.11.1990. Болести уста „Проучавање улоге јатрогених фактора у настанку оклузалног трауматизма”
112. Даниловић Весна 25.12.1990. Болести уста „Могућности специфичног вођења регенерације пародонцијума”
113. Поповић Жељка 24.12.1990. Социјална медицина „Социјално-медицински значај систематских прегледа школске деце за праћење оралне патолофије и планирање стоматолошке здравствене заштите”
114. Шћепан Ивана 15.01.1991. Ортопедија вилица „Упоредна кефалометријска анализа особа са оперисаним унилатералним и билатералним расцепима усна и непца”
115. Миленчић Александра 15.01.1991. Ортопедија вилица „Проучавање кефалометријских карактеристика краниофацијалног система у особа са синдромом Dysostosis gleidocranialis”
116. Терзић Митар 22.03.1991. Стоматолошка протетика „Цинерадиографска анализа кретњи доње вилице у сагиталној равни”
117. Павлица Душан 28.05.1991. Болести уста „Налаз и дистрибуција гљивица из реда Candida у усној дупљи у особа са имунодефицијенцијом”
118. Тодоровић Александар 29.05.1991. Стоматолошка протетика „Компаративно вредновање парцијалних зубних протеза”
119. Тодоровић Невенка 31.05.1991. Болести зуба „Компаративна испитивања ефикасности обраде канала корена зуба применом различитих каналских инструмената”
120. Поштић Срђан 31.05.1991. Стоматолошка протетика „Анализа жвачних циклуса регистрованих електрографском методом код особа са тоталним протезама”
121. Илић Драган 07.06.1991. Болести зуба „Експериментална испитивања апексне оптурације применом различитих материјала и техника за пуњење канала”
122. Стевановић Ружица 20.06.1991. Болести уста „Примена режањ операције у отклањању функционалних и естетских недостатака пародонцијума”
123. Константиновић Витомир 21.06.1991. Максилофацијална хирургија „Процена примењених метода лечења прелома зглобног наставка доње вилица”
124. Даоуд Мустафа 20.10.1991. Пародонтологија и орална медицина „Помоћна средства у одржавању оралне хигијене”
125. Рашић Војин 01.11.1991. Болести зуба „Дејство x зрака на орална ткива миша и могућности њихове заштите”
126. Вулићевић Зоран 13.11.1991. Дечја и превентивна стоматологија „Клиничко и хистопатолошко испитивање односа композитних материјала са зубним ткивом”
127. Harwis Khaiga 19.12.1991. Дечја и превентивна стоматологија „Карактеристике маргиналног пародонцијума млечних зуба у условима оптималних и минималних концентрација флуорида у води за пиће”
128. Николић Живорад 06.03.1992. Максилофацијална хирургија „Поремећаји сензибилитета у дистрибуционом подручју нервуса максилариса након хируршког лечења дентогених синузитиса”
129. Видовић Јелица 31.03.1992. Орална хирургија „Клиничка и експериментална истраживања интрапериодонцијумске анестезија”
130. Родић Раде 14.04.1992. Максилофацијална хирургија „Преломи доње вилице и поремећаји сензибилитета nervus alveolaris inferior”
131. Тодоровић Татјана 20.11.1992. Дечја и превентивна стоматологија „Улога саливарних макроелектролита калцијума, магнезијума и фосфора у појави каријеса зуба”
132. Глишић Бранислав 15.12.1992. Ортопедија вилица „Рендгенкраниометријско проучавање карактеристика особа са стрмим загрижајем”
133. Чакић Саша 29.12.1992. Болести уста „Оралне манифестације имунодефицијенција”
134. Матовић Иван 22.01.1993. Болести зуба „Испитивање могућности примене глас јономер цемента као ендодонтског импланта”
135. Недић Милица 09.03.1993. Болести уста „Експериментална и клиничка испитивања примене биокерамичких материјала у лечењу оболелих од пародонтопатије”
136. Латковић Марина 09.06.1993. Болести зуба „Епидемиолошка истраживања обољења уста и зуба у хроничних уживалаца дроге”
137. Абрамовић Мирјана 21.06.1993. Социјална медицина „Истраживање квалитета основне стоматолошке заштите у Београду”
138. Миливојевић Драгана 24.06.1993. Болести зуба „Клиничко експериментална испитивања испуна естетским материјалима у збрињавању бочних зуба”
139. Медић Весна 06.07.1993. Стоматолошка протетика „Испитивање фактора који утичу на јачину везивања фиксних зубних надокнада”
140. Стошић Драгана 24.12.1993. Болести зуба „Клиничке круне зуба и могућности збрињавања”
141. Брковић Снежана 22.04.1994. Стоматолошка протетика „Испитивање потпорног апарата зуба испод мобилних супраденталних протеза”
142. Николић Јасмина 17.06.1994. Максилофацијална протетика „Утицај супраструктуре акрилатних постресекционих протеза на цилиндрични трепљаст епител носне дупље и параназалних шупљина”
143. Azad Khalifi 21.06.1994, Максилофацијална хирургија „Basal cell carcinomas (BCC) and squamous carcinomas (SCG) of the skin of the head and neck: A retrospective clinical and pathological analysis of 491 surgicall treated patients”
144. Милићевић Владимир 24.06.1994. Стоматолошка протетика „Одређивање боје зуба анализом дигиталног записа”
145. Марковић Дејан 29.06.1994. Превентивна и дечја стоматологија „Реакција пулпе млечних зуба на формокрезол, калцијум хидроксид глутаралдехид после пулпотомије”
146. Козомара Ружица 29.06.1994. Орална хирургија „Утицај адреналина у локалном аненестетику лидокаину на ниво глукозе у крви дијабетичара”
147. Nagia Bengherbia 30.06.1994. Максилофацијална хирургија „Traumatic fractures of mandibular angle”
148. Мандић Јелена 27.12.1994. Превентивна и дечја стоматологија „Утицај локално апликованих флуорида на процесе минерализације глеђи”
149. Марковић Алекса 06.06.1995. Орална хирургија „Клиничка испитивања ефеката спроводне анестезија бипувакаином у оралној хирургији”
150. Стојчев Љиљана 26.06.1995. Орална хирургија „Ефикасност модификованог екстраоралног метода спроводне анестезије максиларног нерва приступом из фронтозигоматичног угла”
151. Арнаутовић Драгица 14.12.1995. Болести зуба „Испитивање дејства phenol camphora и индометацина на култури хуманих ембрионалних фибробласта”
152. Поповић Милица 31.05.1996. Болести зуба „Примена микроконзервативних рестаурација у санацији каријесних лезија друге класе”
153. Марков Јасминка 27.06.1996. Пародонтологија и орална медицина „Испитивање ефеката примене персирћетне киселине у терапији оболелих од пародонтопатије”
154. Николић Ђурђевка 17.12.1996. Пародонтологија и орална медицина „Клиничка и патохистолошка претраживања акутних пародонталних апсцеса”
155. Аничић Бобан 26.12.1996. Социјална медицина „Основе модела за евалуацију програма превентивне стоматолошке заштите”
156. Ђорђевић Маја 11.02.1997. Болести зуба „Испитивање механичких и функционалних особина материјала за подлоге”
157. Тепавчевић Звездана 11.03.1997. Орална хирургија „Клиничко-патолошки аспект одонтогених кератоциста , са посебним освртом на сателитске формације и могућности рецидивирања”
158. Радуловић Милан 14.10.1997. Орална хирургија „Примена мидазолама у премедикацији и дубокој седацији у оралној хирургији”
159. Милосављевић Жељко 14.10.1997. Ортопедија вилица „Утицај експериментално зрачене хипофизе на раст вилице пацова”
160. Дражић Радојица 17.03.1998. Орална хирургија „Клиничко радиолошко и хистопатолошко испитивање хроничних периапексних лезија”
161. Петровић Вања 24.03.1998. Превентивна и дечја стоматологија „Клиничко и SEM испитивање заливача фисура”
162. Станчић Ивица 14.04.1998. Стоматолошка протетика „Преобликовање вестибуларних површина ретенционих зуба за скелетиране протезе”
163. Петровић Татјана 21.04.1998. Болести уста „Могућности корекције изоловане атрофије гингиве у оболелих од пародонтопатије”
164. Дожић Александра 09.06.1998. Орална хирургија „Морфолошка истраживања сензитивних једара тригеминуса човека”
165. Јовановић Бранислава 16.06.1998. Пародонтологија и орална медицина „Хиперплазија гингиве у пацијената на трострукој имуносупресивној терапији”
166. Лазић Војкан 16.06.1998. Стоматолошка протетика „Анализа кретње доње вилице у пацијената са краниомандибуларним дисфункцијма пре и након терапије стабилизационим Мичигенсплинтом”
167. Живковић Раде 06.07.1998. Стоматолошка протетика „Утицај положаја доње вилице на биоелектричну активност мастикуларних мишића у особа са природним зубима”
168. Петровић Рената 24.07.1998. Болести зуба „Упоредна клиничка и експериментална испитивања композитних и глас јономер цементних испуна треће и пете класе на фронталним зубима”
169. Чолић Сњежана 23.02.1999. Орална хирургија „Утицај врсте реза на вађење импактираног доњег умњака и апикотомију горњих једнокорених зуба на стање пародонцијума у оперисаном пределу”
170. Турчиновић Петар 09.03.1999. Пародонтологија и орална медицина „Дуготрајна култура костне сржи пацова на порозном хидроксиапатиту”
171. Анђелић Јасминка 08.06.1999. Социјална медицина „Распрострањеност ортодонтских аномалија код школске деце приморског дела Црне Горе”
172. Матијевић Снежана 08.06.1999. Социјална медицина „Орално здравље школске деце приморског дела Црне Горе”
173. Петровић Милан 22.06.1999. Стоматолошка протетика „Анализа оклузалних контаката у особа са физиолошком оклузијом”
174. Дожић Иван 22.06.1999. Пародонтологија и орална медицина „Имунохистолошке карактеристике антигена подвиличне пљувачне жлезде пацова”
175. Влаховић Зоран 13.07.1999. Социјална медицина „Оптимизација ктитеријума за планирање и утврђивање територијалног распореда домова здравља у Србији”
176. Додић Слободан 21.12.1999. Стоматолошка протетика „Улога оклузије у етиологији краниомандибуларних дисфункција”
177. Јанковић Саша 29.02.2000. Пародонтологија и орална медицина „Очување алвеоларног гребена усмереном регенерацијом коштаног ткива”
178. Алексић Зоран 29.02.2000. Пародонтологија и орална медицина „Процена ефикасности и мобилизације зуба у терапији пародонтопатија”
179. Маџаревић Милован 21.03.2000. Пародонтологија и орална медицина „Евалуација примене протеина раста глеђи амелогенина и коштаног порозног материјала бовиног порекла у терапији инфракоштаних дефеката пародонцијума”
180. Саулачић Никола 04.04.2000. Орална хирургија „Неуротропни ефекти ампицилина на инфраорбитални нерв пацова”
181. Петровић Јасмина 11.04.2000. Социјална медицина „Дијагностика ризика за каријес као параметар за обезбеђење оралног здравља трудница”
182. Милошевић Славица 20.06.2000. Ортопедија вилица „Утицај оксиданаса и тимолипа на тератогени ефекат антиепилептика и цитостатика у wistar пацова”
183. Јовановић Радивојевић Светлана 27.06.2000. Социјална медицина „Дефинисање превентивне стоматолошке заштите хендикепиране деце”
184. Дачић Драгослав 14.07.2000. Болести зуба „Карактеристике ендодонтских инструмената и њихова примена у препарацији канала корена зуба”
185. Јосиповић Обрад 18.07.2000. Максилофацијална хирургија „Клиничка и лабораторијска испитивања леукоплакија”
186. Брајовић Гаврило 12.12.2000. Орална хирургија „Локални неуротропни ефекти глицерола и сорбитола на периферни нерв пацова”
187. Пуцар Ана 26.12.2000. Пародонтологија и орална медицина „Оралне манифестације у току хемиотерапије колоректалног карцинома”
188. Николић Зорана 23.01.2001. Ортопедија вилица „Процена денталног развоја деце узраста 7-14 година”
189. Хаџи Михаиловић Милош 22.05.2001. Пародонтологија и орална медицина „Клиничка и лабораторијска испитивања пацијената оболелих од Sjogren-овог синдрома”
190. Јовичић Оливера 29.05.2001. Превентивна и дечја стоматологија „Карактеристике оралне патологије деце ометене у психофизичком развоју”
191. Вучетић Мирјана 10.07.2001. Превентивна и дечја стоматологија „Утицај раствора NaF за локалну примену на колонизацију усне дупље Streptococcus mutans групом”
192. Недељковић Ненад 20.07.2001. Ортопедија вилица „Трећи молари: развој, пложај и ортодонтски значај”
193. Гачић Бојан 26.07.2001. Орална хирургија „Радиографска процена расположивог простора за ницање доњих трећих молара”
194. Војиновић Биљана 19.03.2002. Превентивна и дечја стоматологија „Развојне мукогингивалне аномалије у етиопатогенези и терапији пародонтопатија”
195. Бодловић Ксенија 01.07.2002. Орална хирургија „Клиничко-патолошка анализа периферних гигантоцелуларних лезија у вилица”
196. Живојиновић Весна 12.11.2002. Превентивна и дечја стоматологија „Испитивање ефикасности минималних рестаурација оклузалних површина”
197. Кораћ Весна 14.01.2003. Социјална медицина „Исхрана као фактор ризика за кариес зуба трудница”
198. Брковић Божидар 22.04.2003. Орална хирургија „Клиничка испитивања примене клонидина у раствору ллидокаина за интраоралну анестезију”
199. Каришик Зорана 17.06.2003. Ортопедија вилица „Карактеристике краниофацијалног комплекса деце са расцепом усне и непца”
200. Јоцић Ал-Сааб Јасна 24.06.2003. Превентивна и дечја стоматологија „Одређивање ризика за настанак гингивизиса у деце.”
201. Опачић Галић Вања 28.06.2003. Болести зуба „Епидемиолошко-клиничка испитивања радиксних ресорпција”
202. Бељић Катарина 07.07.2003. Болести зуба „Број конфигурација, смер и облик повијености канала првих максиларних молара”
203. Милић Александра 15.04.2004. Стоматолошка протетика „Оклузално оптерећење ретенционих зуба парцијалном скелетираном протезом”
204. Ивковић Недељка 20.04.2004. Стоматолошка протетика „Краниомандибуларне дисфункције код пацијената на антидепресивној терапији”
205. Цвијић Гојко 01.06.2004. Орална хирургија „Процена ране ресорпције алвеоларне кости око ITI импланата оптерећеним супраденталним протезама”
206. Ђорђевић Душан 29.06.2004. Ортопедија вилица „Карактеристике мекоткивних структура лица у зависности од различитих оклузалних односа”
207. Вучковић Весна 17.07.2004. Болести зуба „Испитивање адхезивних система за амалгамске рестаурације”
208. Јовановић Медојевић Милица 28.12.2004. Болести зуба „Анатомоморфолошка истраживања апексне трећине корена првог доњег молара”
209. Милетић Весна 18.06.2005. Болести зуба „Анализа контактних оптерећења на тродимензионалном моделу зуба методом коначних елемената”
210. Павловић Виолета 08.07.2005. Болести зуба „Физичко хемијске и антимикробне карактеристика за иригацију канала корена зуба”
211. Шпадијер Гостовић Александра 12.07.2005. Стоматолошка протетика „Биолошки одговор ткива на ендоосеалне имплантате имедијатно оптерећене фиксним зубним надокнадама”
212. Шћепановић Миодраг 14.07.2006. Стоматолошка протетика „Анализа степена сигурности ретенционих ручица кукица парцијалних скелетираних протеза”
213. Илић Југослав 14.07.2005. Болести зуба „Учесталост апексних периодонтитиса ендодонтски третираних зуба”
214. Давитков Ивана 27.09.2005. Превентивна и дечја стоматологија „Испитивање јачине везе, микропропустљивости и односа самонагризајућих адхезивних средстава са глеђи и дентином”
215. Булајић Марија 04.10.2005. Ортопедија вилица „Клиничка и микробиолошка испитивања утицаја фиксних ортодонтских апарата на стање пародонцијума”
216. Гардашевић Милка 11.10.2005. Орална хирургија „Превенција крварења при орално хируршким интервенцијама применом дезмопресина уз мере локалне хемостазе код болесника са Vonwilebrandtovom болешћу”
217. Ђорђевић Игор 11.10.2005. Стоматолошка протетика „Ефекат транскутане електричне нервне стимулације на редукцију хроничног мишићног бола”
218. Перић Тамара 29.11.2005. Превентивна и дечја стоматологија „Могућности примене система за хемијско-механичко уклањање каријесног дентина”
219. Ђуришић Слободан 13.12.2005. Стоматолошка протетика „Утицај композитних везива на оптичка својства денталних керамичких материјала”
220. Бркановић Тамара 20.12.2005. Ортопедија вилица „Поузданост процене сагиталног скелетног виличног односа анализом лица”
221. Јевремовић Данимир 20.12.2005. Стоматолошка протетика „Механичка својства литијум-силико-флуоропатитних керамичких система”
222. Докмановић Маја 27.12.2005. Пародонтологија и орална медицина „Значај испитивања анти алфа фодринских антитела и IL-17 у серуму пацијената са примарним Сјоргеновим синдромом”
223. Андрић Мирослав 18.04.2006. Орална хирургија „Инфекција омотача виличних циста хуманим цитомегало вирусом”
224. Марковић Евгенија 16.01.2007. Ортопедија вилица „Анализа отпорности ортодонтских лепкова на дејство силе”
225. Теодоровић Зоран 17.04.2007. Максилофацијална хирургија „Процена последица прелома зглобног наставка доње вилице”
226. Дивнић Тихана 24.04.2007. Пародонтологија и орална медицина „Евалуација примене протеина раста глеђи-амелогенина у терапији инфракоштаних дефеката пародонцијума.”
227. Ћаласан Дејан 25.09.2007. Орална хирургија „Радиолошка процена густине кости након уградње ендоосеалних имплантата.”
228. Бојић Гордана 9.10.2007 Ортопедија вилица „Утицај екстракције премолара на краниофацијалну морфологију код пацијената са II скелетном класом.”
229. Николић Јакоба Наташа 16.10.2007. Пародонтологија и орална медицина „Евалуација примене препарата на бази ß- trikalcijumfosfata у презервацији алвеоларног гребена након екстаркције зуба.”
230. Стефановић Неда 30.10.2007. Ортопедија вилица „Поузданост компјутеризованих кефалометријских предвиђања резултата хируршке корекције мандибуларног прогнатизма”
231. Павловић Марија 18.12.2007. Пародонтологија и орална медицина „Herpes simplex у настанку оралних улцерација”
232. Зарић Светислав 28.12.2007. Пародонтологија и орална медицина „Испитивање утицаја терапије оболелог пародонцијума на успех ерадикације гастричне Helicobacterpylori инфекције”
233. Радовић Катарина 25.12.2007. Стоматолошка протетика „Терапија крезубости једностраном комплексном протезом”
234. Топаловић Слађана 04.03.2008. Ортопедија вилица „Терапијски ефекти quadhelix апарата у лечењу особа са укрштеним загрижајем”
235. Чаировић Александра 18.03.2008. Стоматолошка протетика „Утицај понављаног ливења на биолошка својства денталних легура”
236. Бесу Ирина 24.03.2008. Пародонтологија и орална медицина „ Стање усне дупље и имунореактивност на протеине хране оболелих од лимфома”
237. Стојичић Соња 24.03.2008. Болести зуба „ Улога централних рецептора вазопресина у модулацији кардиоваскуларног одговора на стрес”
238. Милачић Мирјана 21.04.2008. Превентивна и дечја стоматологија „Орално здравље у дјеце Црне Горе”
239. Нешковић Јелена 12.05.2008. Болести зуба „Клиничка и микробиолошка испитивања ендопародонталних лезија”
240. Мандинић Зоран 19.05.2008. Превентивна и дечја стоматологија „Распрострањеност каријеса школске деце у локалитетима са различитим природним садржајем флуорида”
241. Спасић Ивана 27.05.2008. Пародонтологија и орална медицина „Испитивање пушења дувана на квалитативни састав субгингивалне микрофлоре у особа оболелих од пародонтопатије”
242. Ђорђевић Јелена 23.09.2008. Ортопедија вилица „ Примена оклузалних индекса у одређивању потребе за ортодонтским лечењем”
243. Матић Сава 07.10.2008. Превентивна и дечја стоматологија „Процена ефикасности примењеног програма за превенцију гингивитиса у деце која су под терапијом фиксним ортодонтским паратима”
244. Глишић Мирко 25.11.2008. Стоматолошка протетика „Оптимизација поступка израде мобилних зубних надокнада од термопластичних материјала”
245. Милутиновић Јована 25.12.2008. Ортопедија вилица „Поузданост фацијалних пропорција у процени естетике лица”
246. Савић Станковић Татјана 26.12.2008. Болести зуба „Ефекти препарата различитих концентрација за бељење зуба”
247. Стојановић Драгана 30.12.2008. Орална хирургија „Превенција постекстракционог крварења код пацијената на оралној антикоагулантној терапији употребом локалних хемостатских препарата”
248. Јеленковић Александра 10.03.2009. Стоматолошка протетика „Утицај протетске рехабилитације на квалитет живота пацијената старије доби”
249. Маћешић Милка 15.05.2009. Орална хирургија „Ефекат нестероидних антиинфламацијских лекова на сузбијање постоперативног бола, едема и тризмуса након хируршког вађења импактираних доњих умњака”
250. Максимовић Милош 01.06.2009. Стоматолошка протетика „Анализа ретенције различитих система индустријских кочића ”
251. Радуловић Александра 02.06.2009. Стоматолошка протетика „Процена ЕМГ активности мастера у особа са бруксизмом пре и након ношења терапијског сплинта ”
252. Трифковић Бранка 02.06.2009. Стоматолошка протетика „Прецизност оптичких метода скенирања у стоматолошким CAD-CAM технологијама”
253. Гаврилов Драган 03.06.2009. Стоматолошка протетика „Специфичности везе керамичких материјала и композитних цемената”
254. Танасковић Мирјана 09.06.2009. Стоматолошка протетика „Дистрибуција оклузалног оптерећења на коштани фундамент доње вилице код носилаца тоталних протеза  ”
255. Станимировић Драган 30.06.2009. Пародонтологија и орална медицина „Карактеристике и терапијске могућности синдрома печења уста”
256. Јеловац  Драго 15.10.2009. Максилофацијална хирургија „Анализа п 53 гена у хистолошки негативним маргинама сквамоцелуларних карцинома усне дуплље”
257. Илић Бранислав 19.10.2009. Максилофацијална хирургија „Испитивање полиморфизама гена за MTHFR и GST као фактора ризика за настанак планоцелуларних карцинома усне дупље”
258. Крстановић Горанка 27.10.2009. Превентивна и дечја стоматологија „Заступљеност повреда чврстих зубних ткива у деце”
259. Арсић Иван 27.10.2009. Превентивна и дечја стоматологија „Учесталост повреда потпорног апарата млечних и сталних зуба”
260. Остојић Дејан 29.10.2009. Болести зуба „Експериментална испитивања препарације канала корена зуба ручним и машинским крунично- апексним техникама ”
261. Николић Небојша 01.12.2009. Превентивна и дечја стоматологија „Однос биолошке активности и структурног дизајна хидроксиапатитних ћелијских носача”
262. Јездић Зоран 18.05.2010. Максилофацијана хирургија „Утицај сагиталних остеотомија доње вилице на темпоромандибуларни зглоб”
263. Јанић Бојан 15.06.2010. Орална хирургија „Утицај обртног момента на стабилност имплантата применом анализе резонантне френквенције”
264. Миковић Никола 22.06.2010. Максилофацијана хирургија „Клиничка и рендгенокраниометријска процена резултата лечења прелома горње вилице по типу Le Fort-а”
265. Синобад Владимир 22.06.2010. Максилофацијана хирургија „Природа промене оклузије после хируршке корекције мандибуларног прогнатизма”
266. Синобад Тамара 29.06.2010. Стоматолошка протетика „Анализа димензионалне стабилности еластомерних отисних материјала”
267. Николић Биљана 13.07.2010. Пародонтологија и орална медицина „Евалуација клиничких и радиолошких параметара са применом дигиталног 3D томографа у регенеративној терапији пародонталних џепова ”
268. Мрдовић Јасмина 21.09.2010. Пародонтологија и орална медицина „Евалуација ефеката аутогеног коштаног трансплантата у терапији инфракоштаних дефеката пародонцијума”
269. Косанић Иван 28.09.2010. Орална хирургија „Аутотрансплантати мандибуле у преимплантацијској реконструкцији предњег сегмента максиле”
270. Новаковић Нада 28.09.2010. Пародонтологија и орална медицина „Антиоксидативни статус пљувачке оболелих од хроничне пародонтопатије”
271. Станковић Предраг 07.12.2010. Пародонтологија и орална медицина „Евалуација примене фибрина богатог тромбоцитима у терапији инфракоштаних дефеката пародонцијума”
272. Аризановић Марко 18.01.2011. Орална хирургија „Ефекат Митомицина C на регенерацију инфламиране слузокоже максиларног синуса”
273. Поповић Немања 08.02.2011. Орална хирургија „Ефикасност имедијатног оптерећења имплантата уграђених методом кондензације у бочној регији горње вилице”
274. Вучетић Бојана 12.10.2010. Пародонтологија и орална медицина „Испитивање утицаја истрошености зубних четкица на ефикасност прања и контаминацију њихових влакана”
275. Перенчевић Гордана 12.10.2010.  Пародонтологија и орална медицина „Испитивање утицаја истрошености зубних четкица на ефикасност прања зуба и контракцију њихових влакана”
276. Обрадовић Весна 19.04.2011. Ортопедија вилица „Процена присуства оклузалних аномалија уз помоћ Пар индекса”
277. Јелић Бојан 26.06.2012. Орална хирургија „Промене вредности C-реактивног протеина након вађења импактираних доњих умњака”
278. Венцл Тијана 03.07.2012. Пародонтологија и орална медицина „Утицај пушења на резултат хируршке терапије гингивалнисх рецесија применом фибринске мембране концентроване тромбоцитима”
279. Луковић Наталија 16.07.2013. Пародонтологија и орална медицина „Ефикасност примене препарата на бази b trikalcijum fosfata у елиминацији инфракоштаних пародонталних дефеката код оболелих од хроничне пародонтопатије”
280. Игњатовић Снежана 24.09.2013. Болести зуба „Утицај различитих ириганаса на прецизност електронских апекс локатора у in vitro условима”