На овој страни

Колоквијуми, семинари, предиспитне активности

Уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала, колоквијуми планирани за текући семестар биће организовани у недељи предвиђеној за надокнаду наставе.


Календар колоквијума – зимски семестар школске 2020/21. године

 

Календар колоквијума – зимски семестар школске 2020/21. године

Година студија

Датум

предмет

време

место

I

18.01.2021.

Општа и орална биохемија

9-11

Амф I

I

19.01.2021.

Биологија са хуманом генетиком

11-12 групе I-V

12-13 групе VI-X

Амф I

I

20.01.2021.

Енглески језик

Групе 1,2,3,4 и 5: 11-11.45

Групе 6,7,8,9 и 10: 12-12.45

*Студенти су распоређени по терминима према бројевима група који се односе на групе за практичну наставу из предмета Биологија са хуманом генетиком, Општа и орална хистологија са ембриологијом и Општа и орална биохемија.

Амф 1 и Амф 2

I

18-24.1.2021.

Анатомија

Колоквијум ће се одржати на Анатомском институту (Др Суботића 4/2). Термини одржавања 2. колоквијума ће бити у терминима предвиђеним за одржавање вежби из анатомије у 1. семестру. Колоквијум је у виду теста који се састоји од 10 питања (5 питања thorax i 5 питања абдомен).

 

I

21.01.2021.

Општа и орална хистологија и ембриологија

10-13

I и II група – 21.1.2021.год. (четвртак), у 10h

III i IV група – 21.1.2021.год. (четвртак), у 11h

V група – 21.1.2021. (четвртак) у 12h

Амф 1

I

22.01.2021.

Општа и орална хистологија и ембриологија

10-13

VI i VII група – 22.1.2021. (петак), u 10h

VIII i IX група – 22.1.2021.god. (петак), u 11h

X група – 22.1.2021. (петак), u 12h

Амф 1

II

25.01.2021.

Превентивна стоматологија

15-17

Амф 1 и Амф 2

II

26.01.2021.

Стоматолошки материјали

16,30-19,00

Амф 1 и Амф 2

II

28.01.2021.

Микробиологија и имунологија

8-10

Амф 1 и Амф 2

II

29.01.2021.

Општа и орална физиологија

8-12

Прва и друга група 8:00 – 8:20

Трећа и четврта група 8:30 – 8:50

Пета и шеста група 9:00 – 9:20

Седма и осма група 9:30 – 9:50

Девета и десета група 10:00 – 10:20

Амф1

III

25.01.2021.

Стоматолошка фармакологија

8-11

Амф 1

III

26.01.2021.

Болести зуба претклиника

13-16

Амф 1 и Амф 2

III

27.01.2021.

Интерна медицина

10-13

Амф 1

III

28.01.2021.

Основи клиничке радиологије

10-12

10:00h (група 1)

11:00h (група 2)

Групу 1 за полагање колоквијума чине групе 1,2,3,4 и 5 за практичну наставу.

Групу 2 за полагање колоквијума чине групе 6,7,8,9 и 10 за практичну наставу.

Амф 1

III

29.01.2021.

Интерна медицина

12-15

Амф 1

III

29.01.2021.

Стоматолошка протетика претклиника

15,00-17,00

Амф 1 и Амф 2

IV

25.01.2021.

Рестауративна одонтологија

12-15, према следећем распореду:

12-13h групе 1, 2 и 3

13-14h групе 4, 5 и 6

14-15h групе 7, 8, 9 и 10

Амф 1 и Амф 2

IV

27.01.2021.

Мобилна стоматолошка протетика

13-15

Амф 1 и Амф 2

V

25.01.2021.

Ортопедија вилица

10-10.45 I-V

11-11.45 групе VI-X

Амф 1

V

26.01.2021.

Дечја стоматологија

10-13

Амф 1

VI

25.01.2021.

Форензичка медицина и медицинско право

8-8.45 групе I-V

9-9.45 групе VI-X

Амф 1

VI

26.01.2021.

ОРЛ

8-10

групе: I, II, III, IV i V

Амф 1

VI

27.01.2021.

OРЛ

8-10

групе: VI, VII, VIII, IX i X

Амф 1

 


Енглески језик, I година интегрисаних студија – колоквијум

Уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала, колоквијум из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК за студенте 1. године одржаће се у среду 20.01.2021. (Амфитеатар 1 и Амфитеатар 2, Ранкеова 4) према следећем распореду:

Групе 1,2,3,4 и 5: 11-11.45 h

Групе 6,7,8,9 и 10: 12-12.45 h

НАПОМЕНА:

*На колоквијум обавезно понети индекс.

**Студенти су распоређени по терминима према бројевима група који се односе на групе за практичну наставу из предмета Биологија са хуманом генетиком, Општа и орална хистологија са ембриологијом и Општа и орална биохемија.


Колоквијум из Опште и оралне хистологије и ембриологије

Колоквијум из Опште и оралне хистологије и ембриологије ће се одржати у великом амфитеатру по следећем распореду:

I и II група – 21.1.2021.год. (четвртак), у 10h

III и IV група – 21.1.2021.год. (четвртак), у 11h

V група – 21.1.2021. (четвртак) у 12h

VI и VII група – 22.1.2021. (петак), у 10h

VIII и IX група – 22.1.2021.год. (петак), у 11h

X група – 22.1.2021. (петак), у 12h


Колоквијум из Опште и оралне физиологије

Колоквијум из Опште и оралне физиологије ће се одржати у петак 29. јануара 2021. године у великом амфитеатру Стоматолошког факултета (Ранкеова 4). Студенти ће долазити на колоквијум по следећим терминима (замена термина није могућа):

Прва и друга група 8:00 – 8:20

Трећа и четврта група 8:30 – 8:50

Пета и шеста група 9:00 – 9:20

Седма и осма група 9:30 – 9:50

Девета и десета група 10:00 – 10:20


Колоквијум из предмета Оториноларингологија

Колоквијум из предмета Оториноларингологија одржаће се у Великом амфитеатру (Ранкеова 4), према следећем распореду:

Уторак, 26.01.2021. године, од 8.00 до 10.00h, групе: I, II, III, IV i V;

Среда, 27.01.2021. године, од 8.00 до 10.00h, групе: VI, VII, VIII, IX i X.

Оториноларингологија – предиспитни поени, 2020/21


Допунски колоквијум из Пропедевтике – Интерна медицина – 29.1.2021

Допунски колоквијум из Пропедевтике – предмет Интерна медицина, одржаће се у Великом амфитеатру (Ранкеова 4), у петак, 29.01.2021. године, у 14.15х.

На колоквијум обавезно понети индекс.


Колоквијум II из предмета Интерна медицина

Колоквијум II из предмета Интерна медицина одржаће се у Великом амфитеатру (Ранкеова 4), према следећем распореду:

  • Среда, 27.01.2021. године, од 10.30х до 11.30х, групе: 1,2,3,4,5;
  • Среда, 27.01.2021. године, од 11.45х до 12.45х, групе: 6,7,8,9,10.

На колоквијум обавезно понети индекс.


Колоквијум III из предмета Интерна медицина

Колоквијум III из предмета Интерна медицина одржаће се у Великом амфитеатру (Ранкеова 4), према следећем распореду:

  • Петак, 29.01.2021. године, од 12.00х до 13.00х, групе: 1,2,3,4,5;
  • Петак, 29.01.2021. године, од 13.15х до 14.15х, групе: 6,7,8,9,10.

На колоквијум обавезно понети индекс.

Интерна медицина – списак предиспитних поена

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Стоматолошка фармакологија – распоред полагања колоквијума – 25.1.2021

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Превентивна стоматологија – распоред полагања колоквијума

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Болести зуба – претклиника – распоред полагања колоквијума

Колоквијум се полаже 26.1.2021. године, на следећи начин:

Групе за практичну наставу 1, 2, 3, 4. полажу колоквијум од 13,00 -13,30

Групе за практичну наставу 5, 6, 7, 8. полажу колоквијум од 13,45-14.15

Групе за практичну наставу 9, 10, 11, 12, 13. полажу колоквијум од 14,30-15,00


Колоквијум из Ендодонције

ће се одржати према следећем распореду:

Групе 1 и 2: четвртак 28.1. 2021.године у 10.25h

Групе 3 и 4 : петак 29.1.2021. године у 10.25h

Групе 5 и 6: четвртак  28.1. 2021. године у 15.35h

Групе 7 и 8: среда 27.1.2021. године у 12h

Групе 9 и 10: понедељак 25.1.2021. године у 15.35h 

Колоквијум се одржава у салама за практичну наставу Клинике за болести зуба.


Стоматолошки  материјали – распоред полагања колоквијума

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Студенти под редним бројем од 1-100 ће полагати колоквијум 26.01.2021. у 16.30х, у Амитеатрима 1 и 2, Ранкеова 4.

Студенти под редним бројем од 101-200 полагаће колоквијум 26.01.2021. у 17.30х, у Амфитеатрима 1 и 2, Ранкеова 4.

Колоквијумом ће бити обухваћене следеће области:

– механичка, физичка и хемијска (хемијске везе, реакције везивања, електрохемијска корозија и адхезија) својства материјала,

– биокомпатибилност материјала и стандарди.


Јавно здравље- надокнада колоквијума

Надокнада колоквијума из Јавног здравља одржаће се у Амфитеатру II, ул.Ранкеова 4, дана 26.01.2021.године у термину од 11-12h


Мобилна стоматолошка протетика – 27.1.2021

Распоред полагања колоквијума

Резултати полагања колоквијума


Офталмологија – број предиспитних поена у школској 2020/21. години

Погледајте овде