Колоквијуми, семинари, предиспитне активности – летњи семестар 2020/21. године

Календар колоквијума – летњи семестар школске 2020/21 године

Ортопедија вилица

17.5.2021, АМФ 1

18:45h: групе I,II,III,IV,V

19:30h: групе VI,VII,VIII,IX,X

Патофизиологија

18.5.2021

8,00-11,00 АМФ 1

Рестауративна одонтологија

31.5.2021

10,00-13,00 АМФ 1 и 2

Фиксна стоматолошка протетика

1.6.2021

8,00-9,00 АМФ 1 и 2

Мобилна стоматолошка протетика

1.6.2021

9,00-11,00 АМФ 1 и 2

Стоматолошка протетика – претклиника

1.6.2021

11,00-12,30 АМФ 1 и 2

Колоквијум из Опште и оралне хистологије и ембриологије

ће се одржати у великом амфитеатру у терминима предавања по следећем распореду група:

10.05. 2021.  11,20h    8ab, 9a
                        12,00h     9b, 10ab
11.05.2021.   14,00h    5ab, 6a
                        14,40h     6b,7ab
12.05.2021.   14,00h    1ab, 2ab
                         14,40h   3ab, 4ab