Издавање библиотечке грађе

Стални чланови имају право коришћења публикација из фонда Библиотеке и могућност претраживања база података којима Библиотека располаже или су јој доступне преко интернета. Изван Централне библиотеке не могу се користити (износити) периодичне и секундарне публикације, библиографије, речници и приручници свих врста, дисертације, тезе, односно референтне публикације на било којем медију, аудио-визуелни материјал, као и материјал који има својство културног добра (старе и ретке књиге, рукописна градја, скупосене књиге са илустрацијама, …), као и оне добијене медјубиблиотечком позајмицом.

Свака књига се, пре издавања, мора задужити уредно попуњеним реверсом.

Изван Централне библиотеке, студент може користити до три књиге, а наставници и сарадници, као и докторанти, до 10 књига. Остали запослени могу користити до пет књига.

Рок за враћање књига издатих студентима је месец дана, а у време испитних рокова , два месеца. Наставници и сарадници Стоматолошког факултета могу књиге да задрже до три месеца.

По истеку рока за који је публикација издата, а није враћена, нити је рок продужен, библиотекар је дужан да о томе извести Одсек за наставу Секретаријата Факултета. До одлуке Одсека за наставу кориснику ће бити ускраћено издавање публикација.

Корисник који изгуби или оштети публикацију, дужан је да је надокнади куповином. Уколико то није могуће, дужан је да, у договору са Комисијом за библиотеку, реши проблем на један од следећих начина:

да Факултету исплати троструку вредност нестале публикације,
да плати трошкове набавке нове публикације,
да набави или се сагласи са набавком сличне публикације одговарајуће вредности, по процени Комисије за библиотеку.

Одсек за наставу Стоматолошког факултета не може издати диплому студенту, док се потпуно не раздужи у Централној библиотеци.