Клиника за пародонтологију и оралну медицину

Улица др Суботића бр. 4

Проф. др Зоран Алексић, управник
Главна сестра Марија Милоски
3629201

Наставници
  1. Проф. Др Саша Чакић
  2. Проф. Др Саша Јанковић
  3. Проф. Др Зоран Алексић
  4. Проф. Др Милош Хаџи-Михајловић
  5. Проф. др Ана Пуцар
  6. Проф. др Наташа Николић-Јакоба
  7. Доц. др Драган Станимировић
  8. Доц. др Ива Милинковић

Проф. др Војислав Лековић, професор емеритус

Сарадници
  1. Асст. др Мила Вучковић
Лекар специјалиста
  1. Др Михајло Ђорђевић