Клиника за пародонтологију и оралну медицину

Улица др Суботића бр. 4

Проф. др Зоран Алексић, управник
Главна сестра Марија Милоски
3629201

Наставници
 1. Проф. Др Саша Чакић
 2. Проф. Др Саша Јанковић
 3. Проф. Др Зоран Алексић
 4. Проф. Др Милош Хаџи-Михајловић
 5. Проф. др Ана Пуцар
 6. Проф. др Наташа Николић-Јакоба
 7. Проф. др Драган Станимировић
 8. Доц. др Ива Милинковић

Проф. др Војислав Лековић, професор емеритус

Сарадници
 1. Асст. др сци Мила Вучковић
Лекар специјалиста
 1. Др Михајло Ђорђевић
Сарадник у високом образовању
 1. Др Стефан Средојевић
 2. Др Ана Ђинић Красавчевић