Клиника за пародонтологију и оралну медицину

Улица др Суботића бр. 4

Проф. др Зоран Алексић, управник
Главна сестра Марија Милоски
3629201

Наставници
 1. Проф. Др Саша Чакић
 2. Проф. Др Саша Јанковић
 3. Проф. Др Зоран Алексић
 4. Проф. Др Милош Хаџи-Михајловић
 5. Проф. др Ана Пуцар
 6. Проф. др Наташа Николић-Јакоба
 7. Проф. др Драган Станимировић
 8. Доц. др Ива Милинковић

Проф. др Војислав Лековић, професор емеритус

Сарадници
 1. Асст. др Мила Вучковић
Лекар специјалиста
 1. Др Михајло Ђорђевић
Сарадник у високом образовању
 1. Др Стефан Средојевић