COBBISS (узајамни каталог)

Претраживање електронских каталога библиотека Србије

COBISS, промовисан од стране Института информацијских знаности из Марибора 1991. године,представља организациони модел повезивања библиотека у јединствен библиотечко-информациони систем. Локални електронски каталози библиотека учесница су обједињени и чине централни, узајамни каталог који се налази на серверу библиотечко-информационог сервиса. На овај начин омогућено је корисницима да, у потрази за одредјеним публикацијама, претражујући само централни каталог, добију информацију о томе које библиотеке поседују тражену градју, уз податак о броју доступних примерака и са наведеним сигнатурама.

Библиотеке, које учествују у систему узајамне каталогизације, користе програмску опрему COBISS за каталогизацију и аутоматизацију комплетног библиотечког пословања (позајмица, набавка, исписи, медјубиблиотечка позајмица, …). Стандардизована и узајамна обрада библиотечке градје омогућује рационалну поделу рада и уштеду при овом захтевном поступку, јер је сваку јединицу довољно само једном обрадити. Тај запис ће потом користити све библиотеке које поседују примерак истог документа, само уз додавање локацијских података.

Као прва фаза реализације пројекта ВИРТУЕЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ (ВБС), у Србији је 2003. године успостављен систем узајамне каталогизације на COBISS платформи, обједињавањем база Библиотеке Матице српске, Народне библиотеке Србије, Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић» и ЈУБИН-а, да би се одмах потом у систем прикључиле и друге библиотеке. При Народној библиотеци Србије оформљен је ВБС Центар који заступа све учеснике у реализацији овог пројекта, планира развој и ширење система, врши техничко одржавање каталога и рада система са заштитом података, спроводи континуирану обуку и стручно усавршавање за рад у систему и сл.

Предности укључивања у систем COBISS

Приступањем систему COBISS биће:

  • омогућено укључивање Централне библиотеке Стоматолошког факултета у национални библиотечко-информациони систем Србије;
  • омогућен онлине приступ и претраживање базе података Централне библиотеке Стоматолошког факултета;
  • обезбеђене онлине информације о доступности појединог примерка (да ли је грађа слободна или позајмљена, рок враћања); корисници би такође могли да погледају коју су грађу позајмили;
  • формиран уредан и прегледан систем библиографија истраживача Стоматолошког факултета, који представља безусловно потребан информациони основ за вредновање резултата истраживачког рада;
  • у договору са сервисом Google, могућ приступ и библиографским записима у нашој бази преко сервиса GoogleScholar.

Као тренутно најприхватљивије решење, уз COBISS ће бити постигнута потпуна компатибилност библиотека, јер ће радити на истој хардверској платформи и са истом верзијом софтвера, што омогућава лакше одржавање и надоградјивање целокупног система. Добијамо целовит библиотечко-информациони систем, којим ће се објединити информације о библиотечким фондовима у Србији са информацијама и електронским документима из база података на било ком од сервера у систему. Читаоци могу преко интернета да претражују публикације са било које тачке приступа (било из библиотеке, било од куће) и добиће информације о траженој публикацији, без обзира у којој се библиотеци она налази. Укључивањем у COBISS нећемо добити само програмску подршку за аутоматизацију библиотечког пословања, већ ћемо постати део националног библиотечко-информационог система. Ову вредност, која превазилази функционалност програмске подршке, сродни производи нам не могу обезбедити.