На овој страни

Институтски предмети

Др Суботића 1
Проф. др Иван Дожић, управник

2646-280; 2657-830

Мирјана Петровић, главни лаборант

Наставници

 1. Проф. др Динка Муцић (Анатомија)
 2. Проф. др  Јелена Милашин (Биологија са хуманом генетиком)
 3. Проф. др Весна Даниловић (Општа и орална хистологија и ембриологија)
 4. Проф. др Татјана Голдбергер (Општа и орална биохемија)
 5. Проф. др Елена Кршљак (Општа и орална физиологија)
 6. Проф. др  Душан Павлица (Микробиологија и имунологија)
 7. Проф. др  Звездана Тепавчевић (Општа и орална патологија)
 8. Проф. др Драгана Пузовић (Форензичка медицина и медицинско право)
 9. Проф. др  Бранка Поповић (Биологија са хуманом генетиком)
 10. Проф. др Миличић Биљана (Информатика у стоматологији, Биостатистика)
 11. Доц. др Ђорђе Стратимировић (Биомеханика у стоматологији)
 12. Проф. др Светлана Јовановић (Јавно здравље)
 13. Проф. др Гаврило Брајовић (Општа и орална физиологија)
 14. Проф. др Иван Дожић (Општа и орална биохемија)
 15. Проф. др Јелена Рогановић (Стоматолошка фармакологија)
 16. Проф. др  Маја Милетић (Патолошка физиологија)
 17. Проф. др Сања Милутиновић Смиљанић (Општа и орална хистологија и ембриологија)
 18. Доц. др Милена Радуновић (Микробиологија и имунологија)
 19. Доц. др ирена Алексић Хајдуковић (Енлгески језик)
 20. Доц. др Бранко Дожић (Општа и орална патологија)
 21. Доц. др Александра Дожић (Анатомија)
 22. Доц. др Дејан Ћетковић (Анатомија)
 23. Доц. др Марија Милић (Општа и орална физиологија)
 24. Доц. др Љиљана Ђукић (Стоматолошка фармакологија)

Сарадници

 1. Асст. др Јелена Симоновић (Општа и орална хистологија и ембриологија)
 2. Асст. др Маја Милошевић (Јавно здравље)
 3. Асст. др сци. Бошко Тољић (Општа и орална физиологија)
 4. Асст. др сци. Татјана Тасић (Форензичка медицина и медицинско право)
 5. Асст. др сци. Александар Јаковљевић (Патолошка физиологија)
 6. Асст. др сци. Јована Кузмановић Пфићер (Информатика, Биостатистика)

Сарадници у високом образовању

 1. Прим. мр сци. Биљана Анђелски Радичевић