Распоред предавања и вежби – летњи семестар школске 2020/21 године

I ГОДИНА

РАСПОРЕД НАСТАВЕ

СПИСАК ПО ГРУПАМА

СПИСАК ЗА ПРЕДМЕТ ТОТАЛНА ЗУБНА ПРОТЕЗА

II ГОДИНА

РАСПОРЕД НАСТАВЕ – од 1.3.2021. теоријска настава се одвија преко е-учионица

РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ПО ГРУПАМА ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ

Индиректни испуни

Парцијалне протезе

Ортодонтски апарати 1

Заштита на раду

III ГОДИНА

РАСПОРЕД НАСТАВЕ – од 1.3.2021. теоријска настава се одвија преко е-учионица
РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ПО ГРУПАМА ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ