Уверења о акредитацији – I циклус

Акредитација установе
Акредитација студијског програма Интегрисане академске студије стоматологије
Акредитација студијског програма Специјалистичке академске студије стоматологије
Акредитација студијског програма докторских студија Мултидисциплинарни приступ решавању базичних и клиничких проблема у стоматологији
Акредитација студијског програма основних струковних студија Зубни техничар – протетичар

Уверења о акредитацији – II циклус

Уверење о акредитацији установе – 13.09.2013. године

Уверење о акредитацији студијског програма Интегрисаних студија стоматологије – на српском и енглеском језику – 21.06.2013. године

Уверење о акредитацији студијског програма академских специјалистичких студија Стоматологија – 21.06.2013. године

Уверење о акредитацији студијског програма докторских студија: Базична и клиничка истраживања у стоматологији – настава на српском и енглеском језику – 13.09.2013. године

Уверење о акредитацији студијског програма основних струковних студија Зубни техничар – протетичар – 6.4.2012 године (важеће уверење из И круга акредитације)

Уверење о акредитацији студијског програма основних струковних студија Орална хигијена – 11.7.2014. године

Уверење о акредитацији студијског програма специјалистичких струковних студија Орална хигијена – 11.7.2014. године

Извештај о самовредновању Стоматолошког факултета Универзитета у Београду – мај, 2012. године

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Извештај Комисије за акредитацију и проверу квалитета о спољашњој провери осигурања квалитета Стоматолошког факултета Универзитета у Београду – фебруар 2013

ИЗВЕШТАЈ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Одлука Наставно-научног већа о замрзавању статуса специјалистичких струковних студија Орална хигијена и специјалистичких академских студија Стоматологија до краја акредитационог периода

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Одлука Наставно-научног већа о замрзавању статуса основних струковних студија Орална хигијена до краја акредитационог периода

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ