Oбавештење о потврди испита

Студенти су у обавези да на испиту носе маске, у складу са епидемиолошком ситуацијом

Поштоване колеге, обавештавамо Вас да је потврда испита предвиђена на следећи начин:

1.Испит се потврђују искључиво преко емаил-а

2.Потврда испита треба да садржи: Студијски програм (ИНТ, ЗТ, ДС), Број индекса, Презиме и име студента, Наставни предмет, Име додељеног испитивача.

Потврде свог присуства на испиту шаљете на следеће е-маил адресе, у зависности од испита који потврђујете:

Клиника за дечју и превентивну стоматологију decja.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Напомена: на овај маил потврђујете и испит за Блок Педодонција

Клиника за оралну хирургију oralnahirurgija.potvrda@stomf.bg.ac.rs

НАПОМЕНА: Рестауративни блок се НЕ потврђује

Клиника за пародонтологију и оралну медицину paroiom.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Клиника за максилофацијалну хирургију mfh.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Клиника за стоматолошку протетику protetika.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Клиника за болести зуба bz.ispiti@stomf.bg.ac.rs
Клиника ортопедију вилица ortopedija.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Дијагностички центар ro.potvrda@stomf.bg.ac.rs
КБЦ Градска болница kbc.potvrda@stomf.bg.ac.rs
НАЗИВ ПРЕДМЕТА e-mail za potvrdu ispita
Анатомија ИСПИТ СЕ НЕ ПОТВРЂУЈЕ
Општа и орална хистологија и ембриологија ИСПИТ СЕ НЕ ПОТВРЂУЈЕ
Општа и орална биохемија bioh.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Хумана генетика, Биологија са хуманом генетиком gene.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Информатика у стоматологији

Биостатистика у стоматологији

info.bsta.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Енглески језик 1 и 2 eng.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Општа и орална физиологија fizl.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Општа и орална патологија pato.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Микробиологија и имунологија mikr.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Патофизиологија pafi.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Стоматолошка фармакологија farm.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Менаџмент у стоматологији

Медицинска екологија

Јавно здравље

jazd.mena.potvrda@stomf.bg.ac.rs
Форензичка медицина и медицинско право fore.potvrda@stomf.bg.ac.rs

ПРИЈАВА ИСПИТА – опште информације за студенте свих студијских програма

Испите студенти пријављују ИСКЉУЧИВО електронским путем, преко студентских сервиса.

Више о начину коришћења сервиса погледајте ОВДЕ

Сервисима можете приступити ОВДЕ

Од школске 2013/14 године, студенти могу да изврше електронске уплате за школарину и испите које пријављују преко три пута, чиме се битно скраћује и поједностављује цео поступак. Пример уплатнице и позив на број за студент може видети на свом налогу на СТУДЕНТСКИМ СЕРВИСИМА.

Упутство за плаћање погледајте овде


Календар испитних рокова за школску 2023/24. годину

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Календар тестова  – школска 2023/24. година

Интегрисане студије СТ13

Интегрисане студије СТ20

Мајски испитни рок за апсолвенте

Списак студената са испитивачима

Апсолвенти

Клиника за пародонтологија и оралну медицину

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Судска медицина

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Рестауративни блок – евиденција предиспитних и испитних поена за летњи семестар 2023/24

Испитне активности на предмету ће се одвијати тако што ће студенти припремити презентације у којима ће приказати детаљан план рада по фазама, поступке које су спровели у току санације пацијената, са освртом на конкретну клиничку ситуацију и објашњењем због чега су се определили за специфичан план терапије и одређене терапијске поступке.

Студенти презентацију бране пред својим ментором, који је одређен на почетку семестра. Ментори ће организовати презентације и доделиће одговарајући број испитних бодова, који треба уписати и оверити у студентском картону.

Завршна оцена се формира на основу свих активности студента и ангажовања у оквиру клиничког рада, а након усмене одбране. Вредновање активности студента се врши на свакој Клиници према следећој шеми:

Дијагностика и план терапије – 2,5 поена

Терапија у оквиру клиничког рада – 7,5 поена, што чини укупно до 10 поена за сваку клинику.

Усмена одбрана практичног рада  пред ментором до 60 поена.

Усмена одбрана  блока је планирана за период од завршетка семестра, а најкасније до 05.06.2024. године. За поменуту одбрану неопходно је направити презентацију према следећим упутствима:

  •  Укупан број слајдова: 10-12
  •  Анамнеза и план терапије: 1-2 слајда
  • Фазе клиничког рада: највише 8 слајдова (1-2 слајда за рад на свакој Клиници)
  • Клинички осврт на практичну реализацију плана терапије:  (1-2 слајда)

На основу овако уписаних бодова, биће закључене оцене и организовано њихово уписивање, о чему ће студенти бити благовремено обавештени.

Студенти треба да се јава менторима и са њима договоре термине за приказ извршених интервенција и уписивање предиспитних и ИСПИТНИХ бодова.

Студентима су на располагању службене е-маил адресе наставника, како би са њима могли да договоре термине за приказ својих презентација.

Предвиђено је да се ове активности обаве до 05.06.2024. године, како би уписивање оцена било могуће почетком испитног рока, о чему ће студенти бити благовремено обавештени.

Индекси се предају 06.06.2024. године до 18х на шалтеру Клинике за оралну хирургију

Упис оцена је 07.6.2024. године, а индексе можете подићи истог дана после 14h.

Потребно је припремити:

ПОПУЊЕН СТУДЕНТСКИ КАРТОН –  ОБАВЕЗНО уписани предиспитни бодови са сваке клинке. Ментор треба да упише и потпише број ИСПИТНИХ БОДОВА.

ПОПУЊЕН ИНДЕКС – уписати назив предмета, ОБАВЕЗНО у рубрици за предиспитне обавезе уписати „клинички рад“ и број поена, у рубрици испит унети број испитних поена (из картона) и уписати датум 10.06.2024. Попунити и рубрику за потпис за оверу семестра.

ПОПУЊЕНУ ИСПИТНУ ПРИЈАВУ – на другој страни ОБАВЕЗНО уписати назив предмета и датум полагања 10.06.2024.

Подизање индекса са уписаним оценама ће бити могуће код службенице Клинике за оралну хирургију, почевши од понедељка 07.06.2023. од 14h.