Организациона структура факултета

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Наставно-научне и здравствене ОЈ

Клиника за дечју и превентивну стоматологију

Клиника за ортопедију вилица

Клиника за стоматолошку протетику

Клиника за болести зуба

Клиника за пародонтологију и оралну медицину

Клиника за оралну хирургију

Клиника за максилофацијалну хирургију

Наставно-научне ОЈ

Институтски предмети

Клинички медицински предмети

ОЈ Секретаријат Факултета

Деканат

Библиотека

Завод за стоматолошку здравствену заштиту

Техничка служба