Услуге на клиникама Факултета

На 7 клиника Факултета остварује се уже специјализована стоматолошка здравствена заштита из следећих грана стоматологије:

 • дечја и превентивна стоматологија
 • орална хирургија
 • максилофацијална хирургија
 • пародонтологија и орална медицина
 • стоматолошка протетика
 • болести зуба
 • ортопедија вилица

На клиникама се пружа стоматолошка здравствена заштита:

 1. На основу уговора који се закључује са Републичким фондом за здравствено осигурање, као и
 2. На захтев корисника.

У области здравства, Стоматолошки факултет у Београду остварује стационарну и амбулантно поликлиничку стоматолошку здравствену заштиту, лабораторијску и радиолошку дијагностику, као и епидемиолошко и здравствено статистичко истраживање и праћење стања здравља уста и зуба становника Србије.

Амбулантно поликлиничка стоматолошка здравствена заштита остварује се на клиникама факултета. На клиникама се пружају услуге у циљу очувања и унапређења оралног здравља, спречавања, сузбијања и раног откривања узрока болести и појава, благовремено лечење и рехабилитација орофацијалног система.

Стационарно и амбулантно поликлиничко лечење болесника са патологијом у области главе и врата организује и спроводи Клиника за максилофацијалну хирурију. Постељни фонд Клинике је 50 постеља, од чега је 5 намењено за пријем хитних медицинских случајева, 5 за полуинтензивну негу и 40 за општу негу болесника.

На Клиници за оралну хирургију организована је Дневна болинца, са 3 болесничка лежаја, у којој се пружају стоматолошке услуге у општој анестезији.

У Централној лабораторији факултета обављају се хематолошке и биохемијске анализе, као и из области микробиологије и паразитологије за потребе хоспитализованих пацијенаката, као и других амбулантних корисника.

У оквиру факултета организован је и Дијагностички центар за обољења главе и врата. Отварањем овог Центра Факултет је ушао у ред јединствених здравствених установа у Европи и свету, које се баве ултразвучном, радиолошком и ЦТ дијагностиком обољења максилофацијалне регије. Своје услуге пружа и лицима са територије Србије, а и изван ње.

Такође, несебичним залагањем запослених на факултету основан је и опремљен, крајем 2004. године и Центар за стоматолошко збрињавање лица са посебним потребама, у оквиру кога се услуге тим лицима пружају у општој анестезији.


ПРИПРЕМА ПАЦИЈЕНТА ЗА САНАЦИЈУ ЗУБА ПОД ОПШТОМ АНЕСТЕЗИЈОМ

УПУТСТВО ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ


Протокол подношења приговора права пацијента

ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ


Формулар приговора на права пацијента

ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ


Лабораторије Стоматолошког факултета

Лабораторије су основане када и Факултет, 1948.год.

У почетку свог рада, Централна лабораторија je обједињавала лабораторије за биохемију, хематологију, микробиологију и хистопатологију. Касније се, због повећаног обима посла, указала потреба за одвајањем посебних лабораторија.

Данас лабораторије пружају услуге пацијентима клиника Стоматолошког факултета, запосленима, као и грађанству. Поред обављања здравствене делатности у лабораторијама се одвија и научно-истраживачки рад за потребе израде дипломских и постдипломских радова.

У лабораторији су запослени:

 1. Лабораторија за биохемију и хематологију
  1. Проф. др Иван Дожић, специјалиста Клиничке биохемије, шеф Лабораторије за биохемију и хематологију
  2. Проф. др Татјана Голдбергер, специјалиста Клиничке биохемије
  3. Мр пх. Биљана Анђелски-Радичевић, специјалиста Медицинске биохемије
  4. Владан Ристић, лабораторијски техничар

  Лабораторија за патохистологију

  1. Проф др Звездана Тепавчевић, специјалиста Патологије, шеф Лабораторије за патохистологију
  2. Доц др Бранко Дожић, специјалиста Патологије
  3. Александра Мићић, лабораторијски техничар
  4. Јелица Ђурић, лабораторијски техничар

  Лабораторија за микробиологију

  1. Проф др Душан Павлица, специјалиста микробиологије, шеф Лабораторије за микробиологију
  2. Доц др Милена Радуновић, специјалиста микробиологије