Општа акта, извештаји, документи


 


Уверења о акредитацији – научноистраживачка делатност

Уверења о акредитацији – II циклус – акредитација установе и студијских програма

Уверења о акредитацији – III циклус – акредитација установе и студијских програма

Збирни преглед научно-истраживачких резултата

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


План јавних набавки за 2021.годину


Обраћање министра просвете, науке и технолошког развоја наставницима и студентима поводом почетка школске 2021/22 године

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ